Přestavba uzlu - změny oproti roku 2005

Oproti odhadu z roku minulého dochází k těmto změnám:


1. přiřazení nově známých termínů ke stavbám

Jedná se o vypsané stavby Praha Libeň - Praha Běchovice a Benešov u Prahy - Stránčičce.

2. zařazení zastávky Praha - Rajská Zahrada

Přípravná dokumentace se sice protahuje o výměnu architekta projektu ve snaze ušetřit peníze, ale konečně začíná nabývat alespoň trošku reálných rozměrů.

3. odložení likvidace Masarykova nádraží

V zájmu strany s rozhodujícím vlivem v Praze (v rámci boje o lukrativní pozemky) sice je zrušení Masarykova nádraží spolu se zrušením trati mezi Masarykovým nádražím a Dlouhou Mílí, resp. odbočkou Stromovka, ale není jasno, kdo by zaplatil případné propojení Bubnů s Hlavním nádražím, kterým by se to dalo omluvit. Dráha navíc netuší, co si město chce v budoucnu objednat v oblasti příměstské dopravy, a tak myšlenku zavrhuje s argumentací, že by se to na Hlavním nevyjezdilo. Předpokládáme, že diskuze budou probíhat po tu dobu, než se postaví metro na letiště, a tak vypouštíme likvidaci Masarykova nádraží z krátkodobého odhadu.

4. vypuštění vybraných zastávek

Do doby, kdy bude ujasněno kdo a z čeho bude výstavbu zastávek financovat, vypouštíme z Odhadu většinu navržených zastávek s výjimkou těch, na kterých t.č. probíhají projekční práce a nezasahují do následujících chystaných staveb. Není pravděpodobné, že by do roku 2010 byly tyto zastávky zřízeny, a i ty, které v odhadu ponecháváme, jsou zahaleny do mlhy otazníků…

5. posvěcení tunelové varianty úseku koridoru mezi Prahou a Berounem vládou

6. zrušení Hrabovské spojky v současném stavu + zanesení nových staveb

Na spojce byl zastaven provoz s koncem grafikonu 2004/2005 v prosinci roku 2005. Červeně, jako úsek ve stavbě, jsme označili úsek Praha Libeň - Praha Běchovice (včetně).

Historie(změny oproti roku 2004+východiska odhadu 2005)
Východiska odhadu 2006

Hotové:
 •  Optimalizace Kralupy nad Vltavou - Praha Bubeneč (mimo)
 •  Rekonstrukce budovy žst. Praha Libeň + 1.nástupiště
Probíhající stavby v Praze a okolí:
 •  http://www.novespojeni.cz :: Nové spojení (Praha hl.n/Mas.n. - Libeň/Vysočany/Holešovice)
 •  http://4koridor.kvalitne.cz :: Optimalizace Stránčice - Praha Hostivař
 •  bez webu - Rekonstrukce Masarykova nádraží
 •  bez webu - Rekonstrukce budovy Praha hl.n.

Vypsané stavby:

 •  Praha Libeň - Praha Běchovice (předpoklad zahájení stavby 15.8.2006)
 •  Benešov u Prahy - Stránčice (předpoklad zahájení stavby 15.8.2006)
Probíhající stavby v Praze a okolí:
 •  fáze vypracovaný projekt :: Praha Běchovice - Úvaly
 •  fáze zpracovávaný projekt :: Rekonstrukce Praha hl.n. (jižní zhlaví)
 •  fáze vypracovaná přípravná dokumentace :: Praha Bubeneč - Praha Libeň
 •  fáze vypracovaná přípravná dokumentace :: Praha Mas.n. - Hostivice (s odbočkou na letiště)
 •  fáze vypracovaná přípravná dokumentace :: Hostivice - Kladno
 •  fáze vypracovaná přípravná dokumentace :: zastávka Rajská zahrada
 •  fáze vypracovaná studie :: Praha hl.n. - Praha Smíchov
 •  fáze vypracovaná studie :: Praha hl.n. - Praha Hostivař
 •  fáze vypracovaná studie :: Praha Smíchov - Beroun (tunel)
Linkové vedení MDL:
 •  MDL: Roztoky u Prahy - Praha Libeň
Současný stav železnice v Praze: Příprava zastávek a linií městské železnice:
(číslování linií převzato ze studie firmy Metroprojekt 2002)

Ve výstavbě zastávek nedošlo k žádnému posunu - stále se neví, kdo by je měl platit.
Co se týče linií MDL, množí se hlasy, že by město již mohlo mít připravené prostředky na pokrytí nákladů linie 30 Roztoky - Libeň - Hostivař - Stránčice . Je tedy možné, že se této linie (v rozsahu omezeném stavbou Stránčice - Praha Hostivař) Pražané konečně dočkají.

Prameny:
- web Nové Spojení ( http://www.novespojeni.cz )
- oznámení o výběrových řízeních ( http://www.centralniadresa.cz )
- webové prezentace věnované koridorovým stavbám
- skriptum Železniční tratě a stanice (FD ČVUT)
- diskusní fóra (K-report, Metroweb, DF ČD, Želpage…)
Zpracoval: -sl-, Tomáš Rejdal
Seznam použitých informačních zdrojů: viz. výše
Zveřejněno: 2.6.2006, Poslední aktualizace: -
 
Zpět