Praha - Městská železnice
Linky městské železnice
» Linkové vedení 2007/2008
» S41 Roztoky u Prahy - Libeň
» Budoucnost - linka 7/22 (rychlodráha)
Připravované projekty
» Budoucnost příměstské dopravy v pražské aglomeraci
» Rychlodráha Praha - Letiště - Kladno
» Nové spojení
Fotogalerie vozidel, výstavby a ostatní informace
» Pražský region a železnice (časopis Doprava 2006-2)
» Fotogalerie přestavby pražského železničního uzlu
» Osobní železniční vozidla jezdící po pražském uzlu
Budoucnost - odhad přestavby uzlu
2006do2010.gif
Souhrn 2006-2010
2006do2010var.gif
Souhrn 2006-2010
varianta VRT přes letiště
pesimismus2005.gif
Pesimistický odhad
Tento odhad vzniká shromážďováním neověřených neoficiálních informací o vývoji v jednotlivých segmentech plánování přestavby Železničního uzlu Praha, které jsou aktualizovány dostupnými zveřejněnými informacemi. Informace v něm zveřejněné se nemusí shodovat s aktuálním stavem věci a nemohou tedy být brány jako závazné. Odhad vzniká zejména pro ilustraci omezení a následných možností expanze systému městské železnice v Praze. Autory materiálu jsou nezainteresovaní laici.

Oproti roku 2004 byl rok 2005 v diskuzích kolem železnice v Praze poměrně klidným a nevzniklo mnoho nových změn. Přesto mírně aktualizujeme předchozí verzi odhadu.

Pro bouřlivý vývoj, zejména ve výhledu financování jednotlivých akcí, jsme se rozhodli odhad nefázovat po jednotlivých letech na šest let dopředu a neuvádět předpoklady roků realizace. Předkládáme vám verzi odhadu dění přibližně do roku 2010 + jako varující protiklad pesimistický odhad v obzoru nejbližšího možného termínu dovýstavby metra na letiště...

Pokračování : změny oproti minulému roku
Současnost - přestavba uzlu
LV2006.gif
linkové vedení
přestavba uzlu
2006
 
Historie - přestavba uzlu, linková vedení
» Zveřejněné plánky v minulých letech (2004-2005)
Fikce
2005
Návrh linkového vedení
2015
(nemusí být fikce)
2005
Návrh linkového vedení
2015
(nemusí být fikce)
 
1965.gif
Návrh z roku 1965

Plně průjezdný systém
Linkové vedení
rok 2020

Plně průjezdný systém
Plně průjezdný systém
rok 2030
Zpět