Plánované tramvajové tratě do roku 2020
TT Laurová - Radlická
Termín realizace: 2007-2008, ve výstavbě
Informace: http://www.metroprojekt.cz/showdoc.do?docid=314
Mapa: http://www.metroprojekt.cz/images/gallery/KDokumentum/314/o_prehledka_2000.jpg

TT Podbaba - Podbaba ČD
Termín realizace: 2008-2010
Oblast při nově navrhované železniční zastávce Praha-Podbaba na Kralupské trati s ukončením tramvajové trati na konci ulice Podbabské.
Informace: http://www.metroprojekt.cz/showdoc.do?docid=297
Mapa: http://www.metroprojekt.cz/images/gallery/KDokumentum/297/o_prehledna_situace_TTSuchdol.jpg

TT Sídl. Barrandov - Slivenec
Termín realizace: 2007-2010
(úsek od dočasné tramvajové smyčky na konci ulice Werichovy do Holyně). Pro toto území je zpracována US Barrandov a předpokládá se budoucí zájem investorů o toto území. Dle vyhlášky č. 32 o závazné části ÚPn hl.m Prahy je v odd. 13 "Podmíněnost staveb" stanovena jako podmínka dalšího rozvoje v prostoru Barrandov - Holyně předchozí realizace tramvajové trati.
Informace: http://www.praha5.cz/detail.php?id=179103&mark=Barrandov+holyn%EC

TT Počernická - sídliště Malešice - (Černokostelecká)
Termín realizace: 2008-2011
(část - úsek od sídliště Malešice po Teplárenskou s tramvajovou smyčkou). Tato část tramvajové trati bude realizována v rámci stávajícího uličního prostoru.
Informace: http://www.praha10.cz/rozvoj/default.asp?id=45
Mapa: http://www.praha10.cz/rozvoj/projekty_pic/04/w_sit.jpg

TT Václavské náměstí
Termín realizace: 2011-2013
Tato stavba bude pravděpodobně navazovat na rekonstrukci Nuselského mostu a posunutí magistrály za budovu Muzea.

TT Sídliště Modřany - sídliště Libuš - Nové Dvory + vozovna Libuš
Termín realizace: 2010-2014
(Výstavba je závislá na výstavbě metra D). Úsek mezi sídlištěm Modřany - sídliště Libuš a oblast u stanice metra Nové Dvory s tramvajovou smyčkou. Případně s novou vozovnou poblíž Libuše. Původně zamýšlená vozovna Hodkovičky leží v záplavové oblasti.

TT Podbaba ČD - Suchdol
Termín realizace: 2010-2014
Stoupající frekvence v úseku Dejvická - Suchdol dala prostor k novému typu dopravy v této oblasti. S výstavbou trati by též mohlo dojít k rozvoji oblasti a přílivu investic. Zanesení TT do územního plánu v roce 2006.
Informace: http://www.metroprojekt.cz/showdoc.do?docid=297
Mapa: http://www.metroprojekt.cz/images/gallery/KDokumentum/297/o_prehledna_situace_TTSuchdol.jpg

TT Zlíchov - Dvorce
Termín realizace: 2011-2014
(krátký úsek od pravého břehu Vltavy k Podolskému nábřeží, tj. napojení na podolském břehu) Tato část tramvajové trati bude realizována mimo stávající uliční prostor a může být znemožněna předchozí jinou stavební činností. Návrh mostu byl samostatně prověřen studií Metroprojektu a Ing.arch. R. Koutského, a proto by stanovení rozsahu stavební uzávěry se značnou přesností mělo být bez vážných problémů.
Tato trať řeší problém spojení Prahy 5 a Prahy 4. Může též částečně nahradit plánovanou trasu E metra z Pankráce na Smíchovské nádraží.

TT Divoká Šárka - Sídliště Dědina - (Dlouhá Míle - Letiště Ruzyně, terminál 3)
Termín realizace: 2014-2016
(části - úsek U Silnice - staré letiště Ruzyně) Úsek U Silnice - Drnovská ve Vlastině ulici je navržen na samostatném tramvajovém tělese. Proto by měl být tento úsek ochráněn stavební uzávěrou, aby nemohl být znemožněn předchozí jinou stavební činností. Úsek Drnovská - K Letišti je uvnitř VRÚ (velká rozvojová území), na které je vyhláškou hlavního města Prahy č. 33 vyhlášena stavební uzávěra až do zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace či podkladu. Na území mezi ulicí Drnovskou a jižním okrajem letiště po obou stranách silničního okruhu byl zpracován koncept US Ruzyně - Drnovská. V současné době ÚRM zadává dopracování této studie v rozsahu redukovaném na plochy využitelné do r. 2010. Studie by měla také upřesnit průběh tramvajové trati. Vzhledem k současné značné nejistotě vedení trasy se nedoporučuje vyhlašovat pro úsek Drnovská - K Letišti méně přesný rozsah stavební uzávěry. Stavební uzávěra bude zajištěna až v rámci vyhlášení zpřesněných stavebních uzávěr po zpracování a projednání zmiňované studie. Další průběh tramvajové trati vede středem ulice K Letišti. Koncový úsek tramvajové trati je územním plánem předpokládán uvnitř rozvojového území pro funkce zvláštní ostatní, se smyčkou vyjádřenou značkou (tzn. s blíže neurčenou polohou), takže přesné vyhlášení stavební uzávěry by zde bylo obtížné. Během projednávání územního plánu se zde objevily snahy o vymístění tramvajové trati z rozvojové plochy tato připomínka však nebyla akceptována, ani po schválení územního plánu však tyto snahy neustávají. Stavba je podmíněna stavbou rychlodráhy/metra na letiště.

TT Ústřední dílny DP - Průmyslová
Termín realizace: po roce 2015
(Výstavba je závislá na výstavbě metra A směr Dubeč). Trať pokračuje podél ulice Černokostelcká až k novému BUS terminálu u křižovatky Jižní Spojka x Černokostelecká.

TT Kobylisy - sídl. Bohnice
Termín realizace: po roce 2015
Trať je zanesena do územního plánu. Vede ulicemi: Uzavřená, Pod Sídlištěm, Čimická, Lodžská, Zhořelecká, Mazurská, K Pazderkám.

TT Dvorce - Na Strži - Budějovická - Pankrác - Pražského povstání
Termín realizace: ?
Důležitá tramvajová trať, která v budoucnu pomůže přetíženému úseku I.P.Pavlova-Karlovo nám.-Anděl. A zároveň vytvoří další rychlou možnost propojení k Praze 5 (musí být postavena TT Zlíchov-Dvorce). Může významně pomoci v případě většího výpadku metra.

TT Bílá Hora - Sídl. Řepy
Termín realizace: ?
Propojení tratí.

TT Spořilov - Sídl. Spořilov - Chodovec - Opatov - komerční zóna Šeberov - komerční zóna Průhonice - Čestlice a dále do různých směrů...
Termín realizace: Fikce
Též možnost vedení linky tram za Prahu od stanice Nové dvory přes Jesenice - Kamenice - Popovice do Strančic... alternativ je mnoho.
Jedná se o systém RegioTram čili regionální tramvaj - rychlodráha.

TT Trojská - Zoologická zahrada
Termín realizace: ?
Pro tuto trať hraje především stoupající vytíženost linky 112. Tramvaj by měla vést po protipovodňových valech. V současné fázi je zadání projektu.

TT Zoologická zahrada - Podbaba
Termín realizace: Fikce
V současnosti není rychlé spojení Prahy 6 a Prahy 8. Např.: Kobylisy-Podbaba se musí jet přes Holešovice, Letnou, Dejvice. Možnou alternativou je i autobusová linka jedoucí po budoucím okruhu.
Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy a jiné návrhy, aktualizace: 13.11.2007
 
Zpět