Bezbariérové přístupy do stanic metra na trase C
Vpravo, vlevo, doprava, doleva je myšleno od směru chůze nebo čelního pohledu.
Nástupiště v předu nebo vzadu myšleno po směru jízdy soupravy po příslušné koleji.
Číslování kolejí:
Trasa C
1.kolej - správný směr jízdy vlaků Háje - Ládví
2.kolej - správný směr jízdy vlaků Ládví - Háje

Výtahy se obsluhují běžným způsobem. Jsou vybaveny nouzovou signalizací. Některé jsou vybaveny oboustranným komunikačním zařízením se staničním personálem a prostor vnitřku kabiny je pod dohledem průmyslové televize.
Při přivolávání plošiny je nutno držet stisknuté tlačítko do zastavení ve stanici a otevření závor nebo dveří. Taktéž je nutno držet tlačítko po celou dobu jízdy na plošině. Při jeho uvolnění se plošina zastaví. Plošina se pohybuje velmi pomalu! Před použitím plošiny si přečtěte návod k použití a přesvědčte se, zda není signalizovaná nepřipravenost plošiny k jízdě. Plošina je vybavena hlasovým upozorněním vstupu do prostoru plošiny, nouzovou signalizací a je pod dohledem průmyslové televize.
Ve výtazích a na plošinách není povolena přeprava jízdních kol, pokud není u výtahu uvedeno jinak.
Ládví
Nástupiště je přístupné výtahem z povrchu. Dolní stanice výtahu se nachází na nástupišti http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/LA/P5272068.JPG. Horní stanice je na povrchu ve dvoraně obchodní vybavenosti nad stanicí http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/LA/P6252718.JPG.
Výtah má stanici v podchodu, do kterého je přístup šikmou rampou z druhé strany Střelničné ulice od autobusových zastávek.
Kobylisy
Nástupiště je přístupné výtahem z povrchu. Výtah, který je přímo na nástupišti u 2.koleje vzadu před eskalátory do vestibulu východ je pouze pro služební účely! http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/KB/P5272054.JPG
Dolní stanice osobního výtahu se nachází za ním vedle eskalátorů do vestibulu východ (u Katastrálního úřadu) http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/KB/P5272102.JPG. Horní stanice se nachází na povrchu v ulici Pod sídlištěm u výstupních zastávek autobusů http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/KB/P5171787.JPG.
Pod ulicí Pod sídlištěm se nachází podchod přístupný u Katastrálního úřadu šikmou rampou a ze strany metra zatočenou šikmou rampou u východního vestibulu.
Nádraží Holešovice
Nástupiště je přístupné výtahem (svislou zdvihací plošinou) z vestibulu sever (u nádraží Praha-Holešovice) vestavěným uprostřed schodiště do tohoto vestibulu. Přístup k dolní stanici z nástupiště 1. koleje vpředu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/NH/NH-schodysever+vytah.jpg. Vestibul je úrovňově spojen s okolním terénem. Okolí jižního vestibulu je z vestibulu sever obtížně přístupné. Podchod pod ulicí Vrbenského je sice úrovňově napojen u vestibulu sever, ale ostatní výstupy tvoří schodiště.
Vltavská
Nástupiště je přístupné z vestibulu šikmým výtahem vedle eskalátorů. Přístup k dolní stanici z nástupiště 1. koleje vzadu.
K vestibulu přiléhá úrovňově podchod, který je přístupný z povrchu výtahem, který se nachází u tramvajových zastávek. Schodiště v podchodu překonává šikmá rampa.
Florenc C
Nástupiště je přístupné z vestibulu Florenc (u autobusového nádraží Florenc) výtahem vedle schodiště do tohoto vestibulu. Dolní stanice se nachází na nástupišti u 1. koleje vzadu.
K vestibulu přiléhá úrovňově podchod, který je přístupný z povrchu výtahem u výstupu k Muzeu hlavního města Prahy.
Přestup na trasu B
Po chodnících přes park před budovou Muzea hlavního města Prahy nebo podél ulic ohraničujících tento park k restauraci Mc Donald´s, kde se nachází horní stanice výtahu do stanice Florenc B.
Hlavní nádraží
Obě nástupiště jsou přístupná výtahy z odbavovací haly Českých drah, která je úrovňově spojen s okolním terénem http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/HN/HN-odb_hala_hor_st_vytahuodkol1.jpg. Dolní stanice se nachází na nástupišti 1. koleje vzadu a 2. koleje vpředu..
Muzeum C
Nástupiště je přístupné výtahem z povrchu. Přístup k dolní stanici výtahu krátkou chodbou z nástupiště 2. koleje vzadu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/MUC/MUc-vstup_od_vytahu_ke_kol2.jpg, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/MUC/MUc-dolni_st_vytahuukol2.jpg. Horní stanice se nachází u parkoviště mezi ulicemi Wilsonova a Washingtonova http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/MUC/MUc-horni_st_vytahu-Washingtonova-ul.jpg.
Přestup na trasu A
Po chodníku mezi parkovištěm a Wilsonovou ulicí směrem k Václavskému náměstí, přes přechody přes Wilsonovu ulici, kolem vstupu do metra, chodník se zde velmi zužuje, kolem budovy Národního muzea směrem k horní stanici výtahů na nástupiště stanice Muzeum A.
I. P. Pavlova
Stanice není bezbariérově přístupná
Vyšehrad
Stanice má boční nástupiště přístupná přímo z povrchu. Nástupiště nejsou bezbariérově propojena, přestup do opačného směru je nejlépe uskutečnit přes nástupiště sousedních stanic.
Některé cíle v okolí jsou obtížněji bezbariérově přístupné i s ohledem na stoupání cest.
Pražského povstání
Stanice není bezbariérově přístupná
Pankrác
Nástupiště je přístupné výtahem z povrchu. Dolní stanice výtahu se nachází na nástupišti u 2 koleje vpředu. Horní stanice je umístěna mezi tržnicí a výškovou budovou (bývalý Motokov).
Budějovická
Nástupiště je přístupné výtahem z vestibulu sever (u Raiffaisen bank). Dolní stanice výtahu se nachází v prostupu mezi nástupišti 1.kolej vpředu nebo 2.kolej vzadu pod pevným schodištěm do vestibulu sever, horní stanice je přístupná přímo z vestibulu.
Oba vestibuly jsou úrovňově spojeny pasáží, ze které je přímý přístup do okolních budov a na povrch šikmou rampou u polikliniky v ulici Antala Staška.
Kačerov
Stanice není bezbariérově přístupná
Roztyly
Stanice není bezbariérově přístupná
Je možná přeprava invalidních osob na vozíku služebním nákladním výtahem pouze s doprovodem vyškoleným DP.
Chodov
Nástupiště je přístupné z vestibulu šikmou schodišťovou plošinou u nástupiště 1. koleje vzadu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/CH/P1010042.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c/CH/P1010043.JPG.
K vestibulu přiléhá úrovňově podchod pod Roztylskou ulicí, který je přístupný z povrchu výtahy z obou stran ulice od autobusových zastávek. Z podchodu je přímý vstup do OC Chodov.
Opatov
Stanice není bezbariérově přístupná.
Je možná přeprava invalidních osob na vozíku služebním nákladním výtahem pouze s doprovodem vyškoleným DP.
Háje
Stanice je bezbariérově přístupná šikmým výtahem - východní vestibul s přímými esklátory až do stanice.
Zpracoval: Jaroslav Kaše
 
Zpět
 
© Tomáš Rejdal