Vyšehrad
P1010039.JPG
pohled z kabiny
P1010040.JPG
pohled z kabiny
P1010042.JPG
pohled z kabiny
P1010043.JPG
pohled z kabiny
P1010044.JPG
pohled z kabiny
P1010060.JPG
pohled z kabiny
P1010061.JPG
psycho... :)
P1010062.JPG
pohled z kabiny
Nafotil: Michal Kuty, 1.10.2003
P1010051.JPG
souprava M1 ve stanici
P1010052.JPG
nástupiště
P1010053.JPG
nástupiště
P1010054.JPG
nástupiště
P1010055.JPG
nástupiště
P1010056.JPG
81-71 ve stanici
P1010057.JPG
81-71 ve stanici
P1010058.JPG
81-71 ve stanici
P1010059.JPG
81-71 ve stanici
Nafotil: Michal Kuty, 7.10.2003
P000000.JPG
nástupiště
P000002.JPG
nástupiště
Nafotil: Michal Kuty, 29.11.2003
P3180977.JPG
exteriéry
P3180979.JPG
Nuselský most
Nafotil: Tomáš Rejdal, 17.3.2004
P7203663.JPG
pohled do vnitřností nuselského tunelu při rozsvícených zářivkách
P7203664.JPG
nuselský most zazoomován
Nafotil: Tomáš Rejdal, 20.7.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Původní název 
 Gottwaldova
Navrhovaný název 
 
Zahájení provozu  ve  stanici 
 9.5.1974
Umístění 
 pod severojižní magistrálou v pankrácké opěře Nuselského mostu (Praha 4)
Typ stanice 
 povrchová jednopodlažní, částečně založena na opěře, částečně v otevřené jámě,  místy svahované, místy zajištěné záporovým pažením
Konstrukce stanice 
 železobetonová monolitická s ocelovými sloupy, strop tvoří mostovka magistrály
Délka stanice 
 153 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 v úrovni vestibulů
Nástupiště 
 boční, o šířce 2 x 6,3 m a výšce 2,85 m, spojená podchodem pod kolejištěm s  pevným schodištěm na výšku 5,4 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 prosklené stěny s výhledem na panorama Prahy
Vestibuly 
 pro každé nástupiště jeden s východem do atria
Další prostory  stanice 
 podzemní měnírna navazující na stanici na západní straně
 služební a provozní místnosti v úrovni nástupiště v počtu 98
Obestavěný  prostor 
 31 696 m3
Stavební náklady 
 43,7 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 6 400, z toho nástup 2 100, výstup 4 300
Projektoval 
 PÚDIS Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Stanislav Hubička
Umělecká díla 
 tvarování vnějších stěn: ak. soch. Stanislav Kolíbal
Hlavní  stavbyvedoucí 
 ing. Jaromír Pavlíček
Návazná doprava 
 není; přímá obsluha pankráckého předmostí, Paláce kultury, hotelu Forum aj.
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět