Roztyly
ROschodydovest.jpg
schody do vestibulu
ROvest_stanDS-PM.jpg
vestibul
ROvestibul.jpg
vestibul
ROvyst_k_busum.jpg
výstup směr BUS
ROpredprodej_vne.jpg
předprodej-vstup
ROpredprodej_uvnitr(2).jpg
předprodej uvnitř
ROpredprodejuvnitr(1).jpg
předprodej uvnitř
ROobratiste_busu.jpg
obratiště autobusů
ROvyst_ke_Krcskemu_lesu.jpg
výstup ke Krčskému lesu
ROvstup_od_Krcskeholesa.jpg
vstup od Krčského lesa
Nafotil: Jan Krblich, zima 2001
P1010048.JPG
nástupiště
P1010051.JPG
nástupiště
P1010053.JPG
nástupiště
P1010049.JPG
konec nástupiště
P1010050.JPG
obklady za kolejištěm
P1010052.JPG
nástupiště
P1010054.JPG
schody do vestibulu
P1010055.JPG
vstup do stanice
P1010056.JPG
vestibul
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 11.2003
1k_smerNH.JPG
1 kolej směr Holešovice
2kolej-haje.JPG
2 kolej směr Háje
P1010011.JPG
pohled z kabiny
P1010009.JPG
pohled z kabiny
P1010010.JPG
pohled z kabiny
Nafotil: Michal Kuty, 10.2003
09180101.JPG
nástupiště
09180103.JPG
nástupiště
Nafotil: Jan Tichavský, 09.2003
P00000.JPG
uzavřený vstup do stanice
P00001.JPG
uzavřený vstup do stanice
P00002.JPG
uzavřený vstup do stanice
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 15.11.2003
P3310068.JPG
pohled od Krčského lesa
P3310069.JPG
pohled od Krčského lesa
P3310071.JPG
pohled od Krčského lesa
Nafotil: Tomáš Rejdal, 31.3.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Jedná se o první stanici na úseku II.C, je v oblasti Horních Roztyl a v blízkosti Michelského lesa. Stanice je mělce založená a proto je hloubená.

Výstavba stanice započala hloubením stavební jámy, určené nejprve pro "příjezd" razičů od Kačerova, jenž se uskutečnil 29.5.1975. Vzápětí se rozeběhla betonáž monolitické betonové konstrukce základů budoucí stanice. Na betonové základy posadily jeřáby prefabrikované betonové nosníky, narozdíl od trasy I.C velký pokrok, protože takováto stavba stropu umožnila vypuštění sloupů v nástupním prostoru. Stejnou metodou byla vybudována i nástupiště. Celá betonová konstrukce stanice byla definitivně uzavřena a dokončena přesně na silvestra 1978. STanice má pouze jeden vestibul, o jehož proporcích se podrobněji rozepíši v dalším odstavci.

Všechny stanice nové trasy II.C se vyznačovaly značným novátorstvím i po stránce interiéru, především obkladů. Ty totiž byly montovány suchou montáží na připravenou konstrukci. Nejinak tomu bylo i v případě stanice Primátora Vacka, kde použil architekt pro dominantní stěny za kolejemi kombinaci plochých a plastických keramických tvarovek z Poštorenských keramických závodů. Stejnou metodu zvolil i pro čelní stěny nástupiště a boky schodiště. Strop je z bílých akustických lamel FEAL s vloženými typovými svítidly. Podlaha nástupního prostoru je tvořena libereckou žulou a konečně železné předměty jsou obloženy slitinou tombaku (např. madla, kabina dozorčího atd.). Spojení s vestibulem zajišťuje 5 m vysoké pevné schodiště. Vestibul má charakter pozemního pavilónu, zastřešen je velkorozporovou dřevěnou konstrukcí, což je od strohých betonových staveb první trasy značný skok vpřed. Povrch střechy je tovřen mědí. Ze tří stran je vestibul prosklen a osvětlení zajišťují válcová keramická svítidla. Veškeré kovové předměty v prostoru vestibulu jsou rovněž obloženy tombakem. Důležitým prvkem je i busta prim. dr. Václava Vacka od akademického sochaře Miloše Zety a akadem. architekta Vlastimila Uhlíře. Vestibul ústí do pasáže, zakončené smyčkou autobusů. Provozní blok stanice je obložen skleněnými prvky Copilit v kombinaci s tombakem a betonem. Nedaleko stenice je ovněž větrací zařízení, sestávajícíz dvou půlválců z pohledového betonu s černými lištami výdechů. Celý areál stanice dovršuje spirálová lávka přes dálnici, vedoucí k sídlišti Spořilov.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 Primátora Vacka
Navrhovaný název 
 
Zahájení provozu ve  stanici 
 7.11.1980
Umístění 
 v prostoru jižně od Spořilova mezi Michelským lesem a dálnicí Praha-Brno
Typ stanice 
 hloubená, mělce založená v otevřené svahované jámě
Konstrukce stanice 
 železobetonový monolit, nad nástupištěm zastropený předpjatými  prefabrikovanými  nosníky, nadzemní část s vestibulem zastřešena dřevěnými  lepenými vazníky s  krytinou z měděného plechu
Délka stanice 
 268,7 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 6,0 m
Nástupiště 
 šířka 9,96 m, výška 3,45 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 přírodní keramické tvarovky, plasticky formované
Vestibuly 
 povrchový, ze tří stran prosklený s pevným schodištěm na výšku 5 m
Další prostory  stanice 
 služební a provozní prostory v úrovni nástupiště v počtu 80
 větrací objekt před stanicí s věžovým výdechem
Obestavěný  prostor 
 56 080 m3
Stavební náklady 
 166 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 7 200, z toho nástup 5 800, výstup 1 400
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ak. soch. Vladimír Uhlíř, ing. arch. Daniela Marková-Dolejšová
Umělecká díla 
 žádná
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Josef Tomaides, ing. Jiří Kolář
Návazná doprava 
 autobusy MHD
 přímá obsluha bytové zástavby Spořilova a zástavby v okolí
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět