Opatov
P1010022.JPG
nástupiště
P1010019.JPG
název stanice a obložení
P1010021.JPG
nástupiště
P1010017.JPG
nástupiště
P1010018.JPG
nástupiště
P1010020.JPG
nástupiště
P1010023.JPG
výstup ze stanice
P1010025.JPG
vstup do stanice
P1010024.JPG
vstup do stanice
P1010034.JPG
navigační cedule poblíž hotelu Opatov
P1010026.JPG
pohled na stanici z hotelu Opatov
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 10.2003
Nocni_JM_2.JPG
noční pohled na stanici z hotelu Opatov
Nocni_JM_8.JPG
noční pohled na stanici z hotelu Opatov
Nocni_JM_9.JPG
nočn pohled na stanici z hotelu Opatov
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 10.2003
P1010016.JPG
pohled z kabiny
P10100177.jpg
pohled z kabiny
Nafotil: Michal Kuty, 10.2003
P1010060.JPG
nástupiště
P1010061.JPG
nástupiště
P1010062.JPG
nástupiště
P1010063.JPG
nástupiště
P1010064.JPG
nástupiště
P1010065.JPG
nástupiště
P1010066.JPG
nástupiště
P1010067.JPG
nástupiště
P1010068.JPG
nástupiště
Nafotil: Michal Kuty, 7.10.2003
P000001.JPG
nástupiště
P000002.JPG
nástupiště
P000000.JPG
název stanice a obložení
P000003.JPG
detailní pohled na staniční orientaci
P000004.JPG
1 kolej
Nafotil: Michal Kuty, 11.9.2003
P1010048.JPG
uzavřený vstup do stanice Opatov
P1010049.JPG
uzavřený vstup do stanice Opatov
P1010050.JPG
uzavřený vstup do stanice Opatov
P1010051.JPG
informace o výluce
P1010052.JPG
uzavřený vstup do stanice Opatov
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 14.11.2003
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Hloubená stanice umístěná mezi zástavbou starého Chodova a sídlištěm Jižní Město, přímo pod ulicí Hrnčířskou.

Hloubení stanice Družby začalo jako první ze všech už 15.1.1975. Zanedlouho, přesně 14.1.1976 začala ve stavební jámě montáž nemechanizovaného razicího štítu ve směru Budovatelů. Po jeho odjezdu pokračovala betonáž a konečně i zastropení stanice, které bylo dokončeno 1.10.1978. Poté nastoupili řemeslníci na interiér stanice a teprve 11. prosince 1979 začala montáž eskalátorů pro spojení s jediným vestibulem. Zajímavý je systém stavby. Stanice totiž není monolitická, nýbrž se skládá z dilatačních dílců o délce 29 až 40 m.

Prostoru za nástupišti dominují podélné keramické desky ze Západočeských keramických závodů Břasy. Čela stanice i boční stěny schodiště jsou obloženy světlým jugoslávským travertinem Matka. Podlaha je z 2 odstínů blatenské žuly a strop je obložen z plochých hliníkových desek trasy A, eloxovaných na odstín Sanodal Tyrkis. Vyráběl je podnik Rudý Letov, n.p. Budka dozorčího je obložena tombakem a panáček v ní sedí za kouřovým sklem. Do vestibulu můžete vyjít jak po pevných schodech, tak se nechat vyvézt eskalátory. Budova vestibulu má základní tvar válcový, z něhož vybíhá hranol. Vše je zaskleno kouřovým plaveným sklem a kovové doplňky obloženy slitinou tombaku. Vestibul je napojen na pasáž o rozměrech 25x57 m. Výstupy ke stanicím autobusů jsou celkem čtyři. Dva s pevným i pohyblivým schodištěm, jeden pouze s eskalátory a jeden jako spirálová lávka. V okolí stanice mělo podle původních předpokladů vyrůst obrovské centrum Jižního Města obsahující kulturní i sociální zařízení. Jako na většině míst celého obřího sídliště, tak i zde je velká část plánované výstavby z finančních důvodů neuskutečněná a proto je okolo stanice jen trávník.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 Družby
Navrhovaný název 
 
Zahájení provozu  ve  stanici 
 7.11.1980
Umístění 
 v prostoru budoucího hlavního centra Jižního Města (Praha 11)
Typ stanice 
 hloubená, založená ve svahované jámě
Konstrukce stanice 
 monolitická železobetonová, zastropená nad nástupištěm předpínanými  prefabrikovanými nosníky
Délka stanice 
 336,5 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 11,0 m
Nástupiště 
 šířka 11,46 m, výška 3,15 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 ploché keramické tvarovky různých přírodních odstínů
Vestibuly 
 v úrovni otevřené pěší pasáže s pevným schodištěm na výšku 5,05 m, s  prosklenými stěnami
Další prostory  stanice 
 služební a provozní prostory před a za prostorem nástupiště v celkovém počtu 151
 rozsáhlá pěší pasáž pod mostem
 páteřní komunikace Jižního Města se čtyřmi výstupy na úroveň mostu s pevnými  schodišti i eskalátory
 výdech větracího objektu na východní straně stanice z pohledového betonu v  kombinaci s hliníkovými lamelami
 přemostění stanice páteřní komunikací
Obestavěný  prostor 
 82 168 m3
Stavební náklady 
 264 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 8 400, z toho nástup 7 200, výstup 1 200
Projektoval 
 Interprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Jiří Navrátil, ak. soch. Michal Flašar
Umělecká díla 
 žádná
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Jiří Kuba
Návazná doprava 
 autobusy MHD na mostě nad stanicí
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět