Kobylisy
P5272100.JPG
1 kolej
P5272098.JPG
2 kolej
P5272045.JPG
nástupiště
P5272101.JPG
nástupiště
P5272108.JPG
nástupiště
P5272053.JPG
nástupiště s kusem soupravy M1
P5272037.JPG
pohled z kabiny, kolej 1
P5272080.JPG
pohled z kabiny, kolej 2
P5272048.JPG
informace u 1 koleje
P5272049.JPG
informace u 2 koleje
P5272051.JPG
informační stojan
P5272047.JPG
lavičky
P5271984.JPG
Souprava M1 u koleje 1
P5272052.JPG
příjezd soupravy do stanice po nesprávné koleji
P5272046.JPG
2 kolej
P5272044.JPG
výstup směr západní vestibul
P5272096.JPG
výstup do západního vestibulu
P5272097.JPG
eskalátory - západ
P5272054.JPG
výstup směr východní vestibul
P5272103.JPG
eskalátory - východ
P5272105.JPG
vstup na eskalátory - východ
P5272102.JPG
výtah ve východním vestibulu
P5272050.JPG
zákaz vstupu do kolejiště
P5272017.JPG
tunel směr Holešovice
P5272094.JPG
souprava v tunelu
P5272095.JPG
souprava v tunelu
       
Nafotil: Tomáš Rejdal, 27.5.2004
P5171787.JPG
Kobylisy - východ
P5171786.JPG
Kobylisy - východ
P5171796.JPG
Kobylisy - východ
P5171779.JPG
Kobylisy - východ
P5171780.JPG
Kobylisy - východ
P5171781.JPG
vstup do vestibulu
P5171782.JPG
vstup do vestibulu
P5171783.JPG
vstup do vestibulu
P5171784.JPG
Kobylisy - východ
P5171778.JPG
Kobylisy - východ
P5171785.JPG
Kobylisy - východ
P5171798.JPG
Kobylisy - východ, obratiště BUS
P5171799.JPG
Kobylisy - východ, obratiště BUS
P5171801.JPG
Kobylisy - východ, obratiště TRAM
P5171803.JPG
Kobylisy - východ, obratiště BUS
P5171792.JPG
Kobylisy - západ
P5171793.JPG
Kobylisy - západ
P5171795.JPG
Kobylisy - západ
P5171790.JPG
informační panel u zastávky BUS (zobrazuje čas, datum a teplotu)
P5171788.JPG
komunikace s dispečerem
Nafotil: Tomáš Rejdal, 17.5.2004
P6252694.JPG
nástupiště
P6252695.JPG
nápis za kolejištěm
P6252703.JPG
nástupiště
P6252705.JPG
P6252705.JPG
P6252697.JPG
M1 ve stanici
P6252699.JPG
M1 ve stanici
P6252745.JPG
příjezd M1 do stanice
P6252750.JPG
81-71M ve stanici
P6262787.JPG
eskalátorový tunel - směr západ
P6252729.JPG
západní vestibul
P6252730.JPG
vestibul
P6252731.JPG
vestibul
P6252733.JPG
vestibul
P6252735.JPG
vestibul
P6252734.JPG
podchod
P6252736.JPG
telefony v podchodu
P6252737.JPG
podchod
P6252738.JPG
jeden z mnoha výstupů
P6252739.JPG
BUS PID
P6252741.JPG
fontánka u východního vestibulu
P6252743.JPG
vstup do stanice
P6252744.JPG
vstup do stanice
P6262783.JPG
zastávka tramvají před stanicí
P6262785.JPG
podchod
P6262786.JPG
podchod
Nafotil: Tomáš Rejdal, 25-26.6.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Další fotografie: výstavba úseku IV.C1
Informace o stanici
Původní název 
 -
Navrhovaný název 
 Rudé armády
Zahájení provozu  ve  stanici 
 26.6.2004
Umístění 
 ulice Pod sídlištěm mezi Kobyliským náměstím a křižovatkou s Klapkovou ulicí v  Kobylisích, Praze 8
Typ stanice 
 ražená jednolodní se dvěma eskalátorovými výstupy a výtahovou šachtou s  výtahem pro imobilní cestující
Konstrukce stanice 
 jednolodní provedená novou rakouskou tunelovací metodou s dvouplášťovým  ostěním a mezilehlou izolací
Délka stanice 
 149,7 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 31,2 m
Nástupiště 
 délka 100 m, šířka 10,65 m, výška 7,95 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 smaltované plechy
Vestibuly 
 západní - podzemní pod Kobyliským nám. s východy so nárožní křižovatky ulic  Horňátecké, Pod Sídlištěm a Nad Šutkou s obchody a službami a s technologickým  blokem včetně MDT
 východní - povrchový, vestavěný do budovy na nároží ulic Klapkovy a Pod  Sídlištěm  s podchodem ke Katastrálním úřadům s prostorami pro obchody a služby  a možností  nástavby
Další prostory  stanice 
 technická a kabelová šachta pod západním vestibulem
 
Obestavěný  prostor 
 80 000 m3
Stavební náklady 
 
Obrat cestujících 
 
Projektoval 
 Metroprojekt
Architektonické  řešení 
 
Umělecká díla 
 
 
 
Hlavní  stavbyvedoucí 
 
Návazná doprava 
 BUS: Bohnice, Čimice, Střížkov, Prosek..., TRAM: Kobylisy, Sídl. Ďáblice, centrum
 
Zpět