I.P.Pavlova
IPpodchod.jpg
podchod
IPvest-plastika.jpg
plastika ve vestibulu
IPvest-stan_DS-PM.jpg
stanoviště dozorčího ve vestibulu
IPvstupzpodch.jpg
vstup z podchodu
IPvyst_nam_IPPavlova_2.jpg
výstup nám. I.P.Pavlova
IPvystTylovon+TMKarlovon.jpg
výstup Tylovo nám. a tram směr Karlovo nám.
IP_Edole.jpg
eskalátory ve stanici
IPkol1.jpg
1 kolej
IPkol2.jpg
2 kolej
IPperon.jpg
nástupiště
IPstan_SPT+nouz_vych.jpg
stanoviště SPT a nouzový východ
Nafotil: Jan Krblich
PICT0077.JPG
nástupiště
PICT0079.JPG
lokotraktor na 1 koleji
Nafotil: Drak, 05.2003
IP1.jpg
wžb s vozíkem na 2 koleji
IP2.jpg
lokotraktor na 2 koleji
Nafotil: Tomáš Rejdal, 07.2003
P1010069.JPG
1 kolej
P1010070.JPG
nástupiště
P1010071.JPG
2 kolej
P1010072.JPG
souprava ve stanici
P1010074.JPG
soupravy ve stanici
P1010075.JPG
souprava ve stanici
Nafotil: Michal Kuty, 1.11.2003
PICT0005.JPG
Orientační prvek ve vestibulu
Nafotil: Drak, 14.1.2004
P5071216.jpg
Průjezd pracovního vozu stanicí v noční výluce
P5071219.JPG
MUV ve stanici v noční výluce
Nafotil: Tomáš Rejdal, 7.5.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Původní název 
 
Zahájení provozu  ve  stanici 
 9.5.1974
Umístění 
 pod Legerovou třídou mezi náměstím I. P. Pavlova a Rumunskou ulicí (Praha 2)
Typ stanice 
 hloubená, založená v jámě pod ochranou pilotových stěn a rozpěrných mezistropů
Konstrukce stanice 
 čtyř - až šestipodlažní monolitická konstrukce zastropená předpínanými  prefabrikovanými nosníky, uloženými na pilotových stěnách
Délka stanice 
 165 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 19,0 m
Nástupiště 
 šířka 10,2 m, výška 3,5 m, s dvěma řadami podpěrných sloupů
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 mramorové desky
Vestibuly 
 s výstupem trojicí eskalátorů do podchodu pod křižovatkou ulic Jugoslávské a  Legerovy; z podchodu pěti výstupy na uliční straně
Další prostory  stanice 
 služební a provozní místnosti ve třech podlažích vestibulové části v počtu 101
 podzemní garáže Pragocaru ve čtyřech podlažích nad nástupištěm s vjezdem z  ulice Lublaňské
Obestavěný  prostor 
 75 600 m3
Stavební náklady 
 160,8 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 21 700, z toho nástup 5 600, výstup 16 100
Projektoval 
 Intreprojekt Brno
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Otakar Maděra
Umělecká díla 
 reliéf lvů z původních mariánských hradeb restaurovali: J. Vitvar, V. Hlavatý, A.  Viškovská, M. Vajchrt
Hlavní  stavbyvedoucí 
 ing. Macháček, Václav Kosař
Návazná doprava 
 tramvaje, autobusy v Jugoslávské ulici
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět