Hlavní nádraží
HN-kol1.jpg
1 kolej
HN-kol2.jpg
2 kolej
HN-pohledodkol1nakol2.jpg
pohled od koleje 2 na kolej 1
HN-kol2neobs_stanDS.jpg
2 kolej - neobsazené stanoviště dozorčího
HN-E_018znastukol2-odFR.jpg
Eskalátor 018 z nástupiště u koleje 2
HN-jednozpevnychschodist.jpg
jedno z pevných schodišť
HN-E_019znastukol2-kMU.jpg
Eskalátor 019 z nástupiště u koleje 2
HN-E_021znastukol1-kFR.jpg
Eskalátor 021 z nástupiště u koleje 1
HN-vstupuE021kekol1.jpg
vstup u Eskalátoru 021 ke koleji 1
HN-zrus_stanPMuE_021.jpg
zrušené stanoviště dozorčího u eskalátoru 021
HN-odb_hala_hor_st_vytahuodkol1.jpg
odbavovací hala ČD nad stanicí
HN-vstupustanDS-PM-kMU.jpg
vstup u stanoviště dozorčího
Nafotil: Nafotil: Jan Krblich
PICT0027.JPG
pohled směrem ke stanici Muzeum
PICT0029.JPG
pohled směrem ke stanici Muzeum
PICT0031.JPG
pohled směrem ke stanici Muzeum
PICT0032.JPG
před stanicí
PICT0143.JPG
zamýšlené větvení trasy mezi Muzeum a Hlavním nádr. u 2 koleje
PICT0148.JPG
Zamýšlené větvení z druhé strany
PICT0150.JPG
Zamýšlené větvení trasy mezi Muzeum a Hlavním nádr. u 2 koleje
Nafotil: Drak, 03.2003
P1010045.JPG
pohled z kabiny
P1010048.JPG
pohled z kabiny
P1010057.JPG
pohled z kabiny
Nafotil: Michal Kuty, 10.2003
P3181014.JPG
Starší plánek v odbavovací hale ČD
Nafotil: Tomáš Rejdal, 18.3.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Původní název 
 
Zahájení provozu  ve  stanici 
 9.5.1974
Umístění 
 pod odbavovací halou ČD Praha-hlavní nádraží ve Vrchlického sadech (Praha 1)
Typ stanice 
 hloubená, založená v otevřené jámě, zajištěná z části záporovým pažením, z části  podzemní stěnou
Konstrukce stanice 
 jednopodlažní železobetonový rám se středními sloupy mezi kolejemi
Délka stanice 
 112,4 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 6,50 m
Nástupiště 
 boční, o šířce 2 x 8,0 m a výšce 4,75 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 mramorové desky
Vestibuly 
 společný s odbavovací halou nádraží ČD, s výstupem z obou hlavních nástupišť  pevnými schody a eskalátory na výšku 4,8 m
Další prostory  stanice 
 služební a provozní místnosti před a za nástupištěm v počtu 96
Obestavěný  prostor 
 47 695 m3
Stavební náklady 
 61,8 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 17 300, z toho nástup 5 400, výstup 11 900
Projektoval 
 PÚDIS Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Jiří Trnka
Umělecká díla 
 žádná
Návrh odbavovací  haly ČD 
 ing. arch. Josef Douda, ing. arch. Jan Šrámek, ing. arch. Jan Bočan, ing. arch. Alena  Šrámková
Hlavní  stavbyvedoucí 
 ing. Ladislav Růžička: stanice metra, ing. Petr Stejskal: odbavovací hala ČD
Návazná doprava 
 nádraží ČD
 tramvaje v ulici Bolzanova
 parkoviště osobních vozů nad stropem odbavovací haly ČD
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět