Háje
HAkol1.jpg
1 kolej
HAkol2.jpg
2 kolej
HAperon.jpg
nástupiště
HAstanDS.jpg
stanoviště dozorčího
HAobkladzakolejistem(detail).jpg
obklad za kolejištěm (mimo jiné znázorňuje konec vagonu)
HAEdovestvychod.jpg
východní vestibul - eskalátory
HAEzvestvychodnaperon.jpg
vstup do stanice - východní vestibul
HApohledzvestvychodnasidlJM1.jpg
východní vestibul
HAvstupdovestvychod.jpg
východní vestibul - vstup do stanice
HAschodydovestzapad.jpg
schody do vestibulu západ
HAvestzapadschodynaperon.jpg
západní vestibul - schody na nástupiště
HAvestzapadstanPM.jpg
vestibul západ - stanoviště dozorčího
HAvystzpodchzapad(2).jpg
západní vestibul - podchod
HAvestzapadstanPM+odbavovacicara.jpg
vestibul západ - stanoviště dozorčího
HAvystzpodchzapad(1).jpg
výstup západní vestibul
HAvstupdovestzapad.jpg
vstup do vestibulu západ
HApodchzapad=mozaikaKosmonautivHaji.jpg
mozaika v podchodu západ - Kosmonauti
Nafotil: Jan Krblich, léto 2002
P1010012.JPG
nástupiště
P1010006.JPG
nástupiště
P1010010.JPG
2 kolej a označení za stanicí kde končí vagon
P1010008.JPG
průsaky u první koleje
Obrat_Haje.JPG
obrat za stanicí
P1010005.JPG
východní vestibul - eskalátory
P1010004.JPG
východní vestibul
P1010007.JPG
výstup směr východní vestibul
P1010001.JPG
u východního výstupu směr Galaxie naleznete starý orientační panel Kosmonautů
P1010002.JPG
u východního výstupu směr Galaxie naleznete starý orientační panel Kosmonautů
P1010003.JPG
východní vestibul
P1010009.JPG
výstup směr západní vestibul
P1010013.JPG
západní vestibul
P1010014.JPG
západní vestibul
P1010015.JPG
západní vestibul
P1010016.JPG
socha kosmonautů, v pozadí větrací šachta
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 10.2003
HA1010001.JPG
výstup směr východní vestibul
HA1010002.JPG
nástupiště
HA1010003.JPG
východní vestibul - eskalátory
HA1010004.JPG
nástupiště
HA1010005.JPG
zřejmě nějaký vzkaz...
HA1010006.JPG
1 kolej
HA1010007.JPG
nástupiště
HA1010008.JPG
informace o výluce
HA1010009.JPG
západní vestibul
HA1010010.JPG
uzavřený západní vestibul
HA15-111010031.JPG
bývalý informační systém - odjezdy a příjezdy autobusů
HA15-111010032.JPG
uzavřený západní vestibul
HA15-111010033.JPG
uzavřený západní vestibu
HA15-111010034.JPG
uzavřený východní vestibul
HA15-111010035.JPG
uzavřený východní vestibul
HA15-111010036.JPG
rekonstrukce schodiště u východního vestibulu
HA15-111010037.JPG
uzavřený východní vestibu
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 14-15.11.2003
P3140901.JPG
náhradní budka dozorčího
P3140902.JPG
původní a náhradní budka
P3140904.JPG
původní budka
P3140906.JPG
sundané podhledy
P3140907.JPG
sundané podhledy
P3140912.JPG
sundané podhledy
P3140916.JPG
sundané podhledy
Nafotil: Tomáš Rejdal, 14.3.2004
P4070149.JPG
západní vestibul
P4070150.JPG
západní vestibul
P4070161.JPG
výstup směr západní vestibul
P4070154.JPG
východní vestibul
P4070155.JPG
východní vestibul
P4070157.JPG
výstup směr východní vestibul
P4070162.JPG
prostory stanice
Nafotil: Tomáš Rejdal, 7.4.2004
P5081415.JPG
nástupiště
Nafotil: Tomáš Rejdal, 8.5.2004
P6042305.JPG
Rekonstrukce vestibulu
P6042306.JPG
azbestové desky
P6042309.JPG
východní vestibul
P7203616.JPG
nocování dvou souprav na jedné koleji
P7203620.JPG
souprava ve stanici
P7203630.JPG
dvě soupravy ve stanici
P7203636.JPG
obratiště Háje
P7203637.JPG
obratiště Háje
P7203639.JPG
tunel druhá kolej
P7203641.JPG
tunel druhá kolej
P7203643.JPG
měnírna u první koleje
P7263735.JPG
Háje - západ
PA270904.JPG
vestibul východ
PA270905.JPG
vestibul východ
PA270906.JPG
vestibul východ
PA210511.JPG
vestibul východ
PA210513.JPG
BUS směr Petrovice
PA210514.JPG
uzavřený vestibul východ
PA210516.JPG
uzavřený vestibul východ
PA210517.JPG
uzavřený vestibul východ
Nafotil: Tomáš Rejdal, 06-10.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Je to poslední stanice trasy II.C, jenž se stala koncovou na minulých dvacet let, ale i do hluboké budoucnosti.

Pro výstavbu stanice bylo zapotřebí vystavět obrovskou stavební jámu, protože má dva vestibuly a bylo nutné instalovat i zařízení potřebná pro konečnou stanici, tzn. odstavné koleje, kolejové přejezdy a mnoho dalších technologií. Se stavbou jámy se proto začalo velmi záhy a už 27. srpna 1975 ji poslední bagry dorazily. Poté se pokračovalo na betonové konstrukci, která narozdíl od ostatních stanic své trasy má jednak dva vestibuly a také mezistrop, jenž je stejně jako hlavní strop z prefabrikovaných nosníků. Dále se pracovalo na konstrukci hloubených tunelů odstavných kolejí. Mají délku 278 m a byly dokončeny 12.10.1978.

Poslední stanice úseku II.C se od ostatních hodně odlišuje. Předně jí proto předurčují dva vestibuly, dále dvoupatrová podzemní konstrukce, kde horní patro tvoří provozní zázemí. I interiér se poměrně hodně odlišoval. Nenajdetetu keramické obkladačky, nýbrž leštěné desky vračanského vápence v kombinaci se sem tam umístěnými vydutými a vypuklými hliníkovými deskami z trasy A. Nesou barvu červenohnědou. Toto obložení je tedy takovou malou reminiscencí na trasy I.C a I.A. Strop je pokryt lamelami FEAL v barvě slonové kosti a nad kolejemi je podhled snížen. Osvětlení zajišťují zabudovaná typová svítidla o tvarech obdélníku a čtverce. Povrch podlahy je pokryt deskami liberecké žuly. Kabina dozorčího je výjimečně uprostřed nástupiště (kvůli dvoum eskalátorům) a je zasklená a obložená leštěným hliníkem. Do západního vestibulu vedou pouze pevné schody s nástupnicemi (vrškem) totožnými s podlahou a podstupnicemi (vertikální část) obloženými tmavým syenitem. Boční stěny schodiště jsou rovněž z vračanského vápence, z kterého je obložen i celý západní vestibul. Je totiž podzemní. Některé svislé spáry na stěnách jsou plasticky upravené. Strop i podlaha jsou tvořeny totožně s nástupními prostory. Je zde i kamenná mozaika s kosmonautickou tématikou od národního umělce profesora akademického malíře Aloise Fišárka. Na povrch vedou dva výstupy v kombinaci pevných a pohyblivých schodů. U autobusové zastávky jsou zbudovány přístřešky. Do východního vestibulu můete vystoupat i po 3 eskalátorech, jenž jsou 14 metrů vysoké. Tunel skrývající schodiště je opět v úpravě nástupiště, ještě navíc se svítidly s úpravou proti oslnění. Nadzemní pavilón je ze tří stran prosklen a skleněné plochy jsou obloženy hliníkem. Vnější úpravu zajišťuje broušený travertin a zasklení. Nedaleko se nachází též výškový větrák v kombinaci betonu a antikora.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 Kosmonautů
Navrhovaný název 
 
Zahájení provozu  ve  stanici 
 7.11.1980
Umístění 
 na okraji sídliště Jižní Město-Háje u náměstí (Praha 11)
Typ stanice 
 hloubená, založená v jámě zajištěné kotvenými pilotovými stěnami, koncová trasy  C
Konstrukce stanice 
 monolitická železobetonová se stropem stanice i mezistropem nad nástupištěm z  prefabrikovaných předpjatých nosníků
Délka stanice 
 515 m včetně odstavných kolejí
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 11,0 m
Nástupiště 
 šířka 11,46 m, výška 4,85 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 deskami bílého mramoru se šesti dělícími plochami, sestavenými z vypuklých a  vydutých hliníkových desek, užívaných na trase A
Vestibuly 
 západní podzemní s pevným schodištěm na výšku 4,85 m ústícím do podzemní  haly, z níž vedou dva výstupy na uliční úroveň
 východní nadzemní s třemi eskalátory na výšku 14,6 m, navazující na pěší trasu na  stropě patrových garáží
Další prostory  stanice 
 odstavné kolejiště za stanicí v délce 278,3 m s provozními místnostmi
 vícepodlažní parkovací garáže nad odstavným kolejištěm
 výdech větracího objektu před východním vestibulem z pohledového betonu a  obkladových prvků z nerezu, druhý menší u konce stanice
 služební a provozní místnosti v podlaží nad nástupištěm v počtu 17
Obestavěný  prostor 
 143 254 m3
Stavební náklady 
 338 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 14 300, z toho nástup 13 000, výstup 1 300
Projektoval 
 Interprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Jan Abt
Umělecká díla 
 mozaika ve vestibulu: nár. umělec Alois Fišárek
Hlavní  stavbyvedoucí 
 ing. Leopold Malík, ing. Zdeněk Řežábek
Návazná doprava 
 autobusy MHD do všech směrů
 přímá obsluha sídliště, rekreační oblasti Milíčovského lesa a hostivařské nádrže s  koupalištěm
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět