Chodov
P1010035.JPG
nástupiště
P1010037.JPG
nástupiště
P1010036.JPG
1 kolej
P1010039.JPG
nástupiště
P1010038.JPG
název stanice a obložení
P1010040.JPG
nástupiště
P1010041.JPG
nástupiště
P1010042.JPG
výstup
P1010043.JPG
vestibul
P1010044.JPG
vestibul
P1010045.JPG
pohled z vestibulu do stanice
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 11.2003
P1010012.JPG
pohled z kabiny
P1010013.JPG
pohled z kabiny
P1010014.JPG
pohled z kabiny
Nafotil: Michal Kuty, 10.2003
09180107.JPG
nástupiště
09180109.JPG
nástupiště
Nafotil: Jan Tichavský, 09.2003
CH022.JPG
jeden z výstupů z vestibulu
CH023.JPG
podchod
CH024.JPG
rozcestník
CH025.JPG
uzavřený vstup do stanice
CH026.JPG
uzavřený vstup do stanice
CH027.JPG
informace o výluce
CH028.JPG
otevírací doba
CH029.JPG
podchod
Nafotil: Michal Kuty, Asistence: Tomáš Rejdal, 15.11.2003
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Hloubená stanice, umístěná na západ od zástavby starého Chodova, mezi dálnicí D1 a Kunratickým lesem.

Se stavbou stanice "zasvěcené" budovatelům se začalo opět tak, aby nemechanizovaný razicí štít od Družby mohl v klidu dorazit do hotové stavební jámy. Na den přesně rok před zahájením provozu trasy I.A štít do stanice skutečně dorazil. Po vyražení všech přilehlých tunelů se přikročilo k dostavbě stanice. Byla to opět bezsloupová stanice s prefabrikovanými nosníky stropu a s jedním vestibulem.

Interiér stanice je poměrně podobný ostatním zastávkám této trasy. Hlavní prostor - za nástupišti vyplňují opět keramické obkladačky z Poštorenských závodů, v tomto případě ale v kombinaci vypuklých a vydutých půlválců. Zajímavě působí i rozdílnost přírodní barvy u jednotlivých tvarovek. Stejně jako na těchto stěnách naleznete podobné tvarovky i na čelní stěně a schodišti. Strop je z bílých lamel FEAL a osvětlení tvoří spuštěné příčné lišty na šířku celého nástupiště. Podlaha je obložena leštěnými deskami lipnické žuly a železné předměty včetně budky dozorčího jsou v provedení nerezu. Povrch schodiště je tvořen z mrákotínské žuly zvrchu (nástupnice), resp. ze světlého mramoru zespodu (podstupnice). K výstupu do vestibulu pomáhá 5,4 metrů vysoké pevné schodiště. V povrchovém vestibulu nalezneme totožný strop, včetně stejných, zmenšených svítidel. Nalézá se zde i podchod pod Roztylskou ulicí, s bílou strukturální omítkou na stropě, keramickými obklady na stěnách a jsou tu i zajímavá konzolová svítidla. Na každé straně je podchod napojen na povrch dvojicí pevných schodišť. Klidnému zákoutí s keramickou dlažbou, kašnou a zvláštními sedačkami z barevně glazovaného elektroporcelánu vévodí bronzová figurální plastika budovatele akademického sochaře Františka Radvana a architektů Marka a Duška. V parčíku jsou vysazeny borovice. Součástí stanice jsou i přístřešky pro zastávky autobusů. Tam je keramická dlažba, zídky z betonu, bronzové sloupky a dřevěný laťkový podhled. Zasklené části jsou olištované tombakem. Větrání stanice zajišťují dva válce z nerezového plechu a hlavní větrání z betonu a keramiky.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 Budovatelů
Navrhovaný název 
 
Zahájení provozu  ve  stanici 
 7.11.1980
Umístění 
 západně od Starého Chodova v blízkosti dálnice Praha-Brno (Praha 11)
Typ stanice 
 hloubená, založená v otevřené svahované jámě
Konstrukce stanice 
 železobetonová monolitická, zastropená nad nástupištěm předpínanými  prefabrikovanými nosníky
Délka stanice 
 250,3 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 10,0 m
Nástupiště 
 šířka 9,96 m, výška 3,4 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 přírodní keramika ve formě vydutých a vypuklých půlválců
Vestibuly 
 mělce podzemní s pevným schodištěm na výšku 5,4 m, navazující na podchod pod  komunikací budovaného Jižního Města II
Další prostory  stanice 
 výdechový objekt hlavního větrání
 výdechy staniční vzduchotechniky
 podchod s výstupy do přístřešků pevnými schodišti
 celkový počet místností 97
Obestavěný  prostor 
 60 700 m3
Stavební náklady 
 168 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 7 200, z toho nástup 5 800, výstup 1 400
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Jiří Dušek, ing. arch. Jan Marek
Umělecká díla 
 plastika budovatele: ak. soch. František Radvan
 keramická fontána a sedačky: ak. soch. Alena Kroupová
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Jiří Kuba
Návazná doprava 
 autobusy MHD
 přímá obsluha sídliště Jižní Město II a rekreační oblasti Kunratického lesa
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět