IC7 :: Odstavné koleje Florenc
Po dokončení trasy I.C měli před sebou stavitelé těžký úkol. V severní konečné stanici se vlaky obracely (přejížděly na protisměrnou kolej) již před nástupištěm. Pro další pokračování trasy C bylo zapotřebí vybudovat nečekaně náročný úsek mělce pod hlavní ulicí Sokolovskou a několika bloky domů. Na konci měl navazovat na tunely trasy III.C, a to přímo před břehem Vltavy. Navíc z tohoto ani ne půlkilometrového úseku podle plánu odbočovala i spojka tras C a B.

trasa I.C7
stavební délka [km]
0,396
provozní délka [km]
0,396
počet stanic
-
počet mostů
-
cena stavby [mil. Kčs]
?
zahájení stavby
5.1978
datum uvedení do provozu
31.12.1978
3.11.1984*
*Stavba byla dokončena 31.12.1978 a používala se pouze část, jako odstavné koleje stanice Sokolovská.Jakmile doběhla příprava projektové dokumentace, rozjela se demolice papírny OSPAP a čtyř domů v Sokolovské ulici - Metro mělo volnou cestu až k řece. Překážela jen měnírna DP, kterou podle návrhu chtěli stavitelé překonat krátkými raženými tunely (25 m), jinak měl být celý úsek, včetně podchodu Sokolovské ulice stavěn hloubením! Stavba si vyžádala i vyhrazení Helmovského jezu (tedy části pomocného koryta Vltavy) zvýšením hráze o 1,6 m. Namísto rybiček tak přijely bagry se spoustou stavebního materiálu. Nutnost této akce zapříčinil podchod spojky B-C právě pod jezem. Práce začaly po zboření zmiňovaných domů. Nejprve od května 1978 byla hloubena stavební jáma o výměře 20 000 m3. V červnu následujícího roku započala výstavby další jámy, tentokrát o velikosti hned 100 000 kubických metrů (dokončena v prosinci 1981). Kvůli zpožděnému zajištění náhradních bytů obyvatelům zbořených domů už nebyl čas na náročný podchod Sokolovské otevřeně, což by mimo jiné vyžadovalo i tramvajové přeložky. Racionalizačním návrhem se tedy změnil plán a od konce stanice Sokolovská měly koleje nově pokračovat 182 metrů dlouhými raženými tunely, těsně pod ulicí. Tunely byly vyraženy prstencovou metodou, v levém z obou docházelo také k velkým přítokům vody. Na ražené tubusy navazovala rozsáhlá "křižovatka" hloubených tunelů o délce asi 214 m. Délka celého úseku ze Sokolovské před řeku tak dosáhla 396 m. Nejprve totiž z každé traťové koleje odbočila jedna do středu, kde se obě spojily a poté za prudkého klesání v drastickém oblouku směřovala ke konečné stanici trasy I.B. Ražba této spojky probíhala v období VIII.1982 - IV.1984. Malou zajímavostí je skutečnost, že v místě podchodu tunelu trasy C pod traťovým tunelem spojky je podcházený tunel asi o 1,5 m níže, než jeho kolega v protisměru. Rozsáhlé betonářské práce skončily v květnu 1983 a pak už se jen zasypávalo. Portál stavební jámy se nadále používal k ražení tunelů pod Vltavou. Po dokončení většiny stavební činnosti zmizely bílé stěny, oddělující nástupiště Sokolovské od prostoru staveniště a navazující krátké úseky se začaly využívat jako odstavné koleje. Dnes na místě stavební jámy stojí hotel Hilton (Atrium) a veliký kancelářský komplex.
Zpracoval: Jan Bonev
 
Zpět