Bezbariérové přístupy do stanic metra na trase B
Vpravo, vlevo, doprava, doleva je myšleno od směru chůze nebo čelního pohledu.
Nástupiště v předu nebo vzadu myšleno po směru jízdy soupravy po příslušné koleji.
Číslování kolejí:
Trasa B
1.kolej - správný směr jízdy vlaků Černý Most - Zličín
2.kolej - správný směr jízdy vlaků Zličín - Černý Most

Výtahy se obsluhují běžným způsobem. Jsou vybaveny nouzovou signalizací. Některé jsou vybaveny oboustranným komunikačním zařízením se staničním personálem a prostor vnitřku kabiny je pod dohledem průmyslové televize.
Při přivolávání plošiny je nutno držet stisknuté tlačítko do zastavení ve stanici a otevření závor nebo dveří. Taktéž je nutno držet tlačítko po celou dobu jízdy na plošině. Při jeho uvolnění se plošina zastaví. Plošina se pohybuje velmi pomalu! Před použitím plošiny si přečtěte návod k použití a přesvědčte se, zda není signalizovaná nepřipravenost plošiny k jízdě. Plošina je vybavena hlasovým upozorněním vstupu do prostoru plošiny, nouzovou signalizací a je pod dohledem průmyslové televize.
Ve výtazích a na plošinách není povolena přeprava jízdních kol, pokud není u výtahu uvedeno jinak.
Zličín
Nástupiště je přístupné z vestibulu výtahem vedle schodiště do tohoto vestibulu. Dolní stanice se nachází na nástupišti u 2. koleje vzadu. Vestibul je úrovňově spojen s okolním terénem.
Pod Řevnickou ulicí úrovňově navazuje podchod.
Stodůlky
Nástupiště je přístupné výtahem z povrchu. Dolní stanice výtahu se nachází uprostřed nástupiště vedle stanoviště dozorčího http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/SD/PICT0046.JPG. Horní stanice je z terénu přístupná v povrchovém objektu mezi vestibuly.
K východnímu vestibulu, který je v provozu (západní je nedostavěn), přiléhá úrovňově podchod pod Jeremiášovou ulicí.
Luka
Nástupiště je přístupné z vestibulu výtahem vedle schodiště do tohoto vestibulu. Dolní stanice se nachází na nástupišti u 1. koleje vzadu. http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/LK/P3010691.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/LK/P3010700.JPG. Vestibul je úrovňově nebo šikmými rampami spojen s okolním terénem.
Nad ulicí Mukařovského úrovňově navazuje na vestibul lávka.
Lužiny
Nástupiště je přístupné výtahem z povrchu. Přístup k dolní stanici výtahu z nástupiště 2.koleje vpředu je 30m dlouhou chodbou vedle pevného schodiště http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/LZ/P3010702.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/LZ/P3010705.JPG. Horní stanice je z terénu přístupná v povrchovém objektu vestibulu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/LZ/P3010729.JPG.
Hůrka
Nástupiště je přístupné výtahem z vestibulu. Dolní stanice výtahu se nachází na nástupišti pod pevným schodištěm do vestibulu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/HU/img00016.jpg, přístup k ní je okolo tohoto schodiště z nástupiště 1. koleje vpředu nebo 2. koleje vzadu, horní stanice je přístupná přímo z vestibulu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/HU/img00001.jpg. Vestibul je úrovňově spojen s okolním terénem.
Nové Butovice
Nástupiště je přístupné z vestibulu západ (vestibul kde není autobusový terminál) šikmou schodišťovou plošinou u nástupiště 2. koleje vzadu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/NB/P3010756.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/NB/P3010758.JPG. Vestibul je úrovňově spojen s okolním terénem.
Na vestibul západ úrovňově navazuje podchod pod ulicí Bucharova.
Jinonice
Stanice není bezbariérově přístupná
Radlická
Stanice není bezbariérově přístupná
Smíchovské nádraží
Nástupiště je přístupné z vestibulu sever šikmou schodišťovou plošinou u nástupiště 2. koleje vpředu. Úroveň vestibulů je z povrchu přístupná šikmou schodišťovou plošinou vloženou do výstupu k tramvajové smyčce a nádraží Praha-Smíchov.
Anděl
Stanice není bezbariérově přístupná
Karlovo náměstí
Stanice není bezbariérově přístupná
Národní třída
Stanice je bezbariérově přístupná výtahem
Můstek B
Stanice není bezbariérově přístupná
Přestup na trasu A
Není bezbariérově možný.
Náměstí Republiky
Stanice není bezbariérově přístupná
Florenc B
Nástupiště je přístupné výtahem z přestupních chodeb na trasu C. Dolní stanice výtahu se nachází pod pevným schodištěm do přestupních chodeb, horní stanice na podestě tohoto schodiště.
Ke schodišti úrovňově přiléhají přestupní chodby, které jsou přístupné z povrchu výtahem. Přístup k dolní stanici výtahu je krátkou chodbou z přestupní chodby, horní stanice se nachází v blízkosti křižovatky ulic Na Poříčí, Těšnov, Na Florenci a Sokolovská vedle restaurace Mc Donald´s pod mostem magistrály.
Přestup na trasu C
Po chodnících přes park před budovou Muzea hlavního města Prahy nebo podél ulic ohraničujících tento park k zastávce autobusu Florenc směr Žižkov, kde se nachází horní stanice výtahu do podchodu stanice Florenc C.
Křižíkova
Stanice není bezbariérově přístupná
Invalidovna
Stanice není bezbariérově přístupná
Palmovka
Stanice není bezbariérově přístupná
Českomoravská
Stanice není bezbariérově přístupná
Vysočanská
Nástupiště je přístupné výtahem z vestibulu východ (pod náměstím OSN). Dolní stanice se nachází na nástupišti u 1. koleje vzadu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/VS/PB160240.JPG, přístup možný prostupem mezi nástupišti z nástupiště 2. koleje vpředu. Horní stanice je přístupná přímo z vestibulu východ kolem eskalátoru.
K východnímu vestibulu přiléhá úrovňově podchod pod ulicí Freyova, který je přístupný z povrchu výtahy z obou stran ulice, jejichž horní stanice se nachází u autobusových zastávek.
Kolbenova
Nástupiště je přístupné výtahem z vestibulu. Přístup k dolní stanici výtahu krátkou chodbou z nástupiště u 2.koleje vzadu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/KL/PB160207.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/KL/PB160211.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/KL/PB160213.JPG, přístup možný prostupem mezi nástupišti z nástupiště 1. koleje vpředu. Horní stanice je přístupná přímo z vestibulu za nerezovou zástěnou nad eskalátorem http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/KL/PB160225.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/KL/PB160222.JPG. Vestibul je úrovňově spojen s okolním terénem.
Hloubětín
Nástupiště je přístupné výtahem z vestibulu. Přístup k dolní stanici výtahu z nástupiště 1.koleje vpředu nebo 2.koleje vzadu prostupem mezi nástupišti a 30m dlouhou chodbou http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/HL/PB160178.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/HL/PB160180.JPG, http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/HL/PB160187.JPG. Horní stanice je přístupná přímo z vestibulu.
K vestibulu přiléhá úrovňově podchod pod ulicí Poděbradská, který je přístupný z povrchu šikmými rampami z obou stran ulice od autobusových zastávek.
Rajská zahrada
Nástupiště se nachází nad sebou, spodní směr Černý Most, horní směr Zličín a jsou přístupná přímo z povrchu http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_b/RZ/img00053.jpg.
Černý Most
Stanice má boční nástupiště přístupná přímo z povrchu. Jsou propojena nadchodem, který je z úrovně nástupišť přístupný výtahy od 1. koleje vzadu nebo 2. koleje vpředu. Nadchod navazuje na lávku nad Chlumeckou ulicí a na spirálu do sídliště. Na nástupiště 1.koleje je úrovňový přístup z výstupních zastávek autobusů, z nástupiště u 2.koleje je úrovňový přístup přes lávky nad autobusovým terminálem do sídliště. Autobusový terminál je přístupný výtahem u 2.koleje.
Zpracoval: Jaroslav Kaše
 
Zpět
 
© Tomáš Rejdal