Smíchovské nádraží
P9183952.JPG
prostory stanice
P9183966.JPG
prostory stanice
P9183954.JPG
vestibul
P9183965.JPG
prostory stanice
P9183953.JPG
stavba plošiny
P9183955.JPG
okolí
P9183957.JPG
podchod
P9183959.JPG
vestibul
P9183962.JPG
vestibul
P9183956.JPG
okolí
P9183960.JPG
podchod
P9183958.JPG
podchod
P9183968.JPG
prostory stanice
P9183969.JPG
prostory stanice
P9183971.JPG
prostory stanice
P9183972.JPG
prostory stanice
P9183973.JPG
prostory stanice
     
Nafotil: Jan Václavík, 29.9.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Tato stanice byla poškozena povodní, další fotky naleznete v povodňové fotogalerii
Informace o stanici
Původní název 
 -
Zahájení provozu  ve  stanici 
 2.11.1985
Umístění 
 podélně v Nádražní třídě před nádražím ČD (Praha 5)
Typ stanice 
 hloubená, založená pod hladinou podzemní vody ve stavební jámě, zejištěné  kotvenými podzemními a pilotovými stěnami
Konstrukce stanice 
 dvoupodlažní monolitická železobetonová, zčásti zastropená předpjatými  prefabrikovanými nosníky
Délka stanice 
 405,6 m včetně odstavných kolejí
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 10 m
Nástupiště 
 šířka 10,16 m, výška 3 m, bez sloupů
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 panely ze strukturovaného betonu, světlé glazované keramické desky
Vestibuly 
 umístěny v úrovni druhého podlaží
 severní propojen podchodem s odjezdovou halou smíchovského nádraží a dvěma  prostisměrnými pevnými schodišti s nástupišti
 jižní napojen na podchod od příjezdu vlaků
 z podchodů vede na uliční úroveň 6 výstupů s pevnými schodišti a další výstupy na  jednotlivá nástupiště nádraží ČD
Další prostory  stanice 
 služební a provozní místnosti jsou umístěny v části za prostorem nástupiště v  počtu 177
 odstavné a prohlížecí koleje s výhybištěm a garážemi v druhém podlaží se  nacházejí  před prostorem nástupiště, v délce 196,6 m
Obestavěný  prostor 
 142 468 m3
Stavební náklady 
 478 miliónů Kčs
Obrat cestujících 
 v r.1986 v ranní špičce celkem 28 800, z toho nástup 20 900, výstup 7 900
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Josef David
Umělecká díla 
 výtvarné řešení stěny: ak. soch. Petr Svoboda
 keramický reliéf: ak. soch Marta Taberyová
 fontány: ak. soch. Jan Hendrych
 plastika v podchodu: ak. soch. Aleš Vašíček
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Rudolf Hankovec
Návazná doprava 
 autobusy ČSAD
 tramvaje a autobusy PID na Nádražní třídě
 nádraží ČD
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět