Palmovka
P9184027.JPG
nástupiště
P9184041.JPG
1 kolej
P9184042.JPG
2 kolej
P9184026.JPG
eskalátory
P9184028.JPG
vestibul
P9184029.JPG
vestibul
P9184030.JPG
vestibul
P9184031.JPG
podchod
P9184037.JPG
vestibul-podchod
P9184039.JPG
eskalátor
P9184046.JPG
vestibul-podchod
P9184047.JPG
vestibul-podchod
P9184055.JPG
jeden z výstupů
P9184056.JPG
vestibul-podchod
P9184059.JPG
palmovka
P9184050.JPG
komín
P9184033.JPG
autobusy MHD
P9184034.JPG
autobusy MHD
P9184035.JPG
autobusy MHD
P9184049.JPG
tramvaje
P9184051.JPG
okolí
P9184052.JPG
tramvaje
P9184053.JPG
tramvaje
P9184043.JPG
eskalátor
P9184045.JPG
eskalátor
Nafotil: Jan Václavík, 29.9.2004
073.jpg
Palmovka
074.jpg
Palmovka
Nafotil: David Jančík, 2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Tato stanice byla poškozena povodní, další fotky naleznete v povodňové fotogalerii
Informace o stanici
Původní název 
 -
Zahájení provozu  ve  stanici 
 22.11.1990
Umístění 
 podélně pod ulicí Na žertvách (Praha 8)
Typ stanice 
 hloubená, založená v rozsáhlé stavební jámě zajištěné kotvenými podzemními i  pilotovými stěnami 8,5 m pod hladinou podzemní vody
Konstrukce stanice 
 železobetonová monolitická rámová s dvěma vnitřními monolitickými stropy
Délka stanice 
 203,4 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 12,4 m
Nástupiště 
 šířka 10,16 m, výška 3,5 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 tabulové sklo Connex v barvě perleťové
Vestibuly 
 západní, navazující na podchod se čtyřmi výstupy na uliční úroveň, v pěší zóně Zenklovy ulice
 východní, navazující na podchod s výstupem v ulici Na žertvách
 každý vestibul je spojen s nástupištěm trojicí eskalátorů na výšku 6 m
Další prostory  stanice 
 celkový počet místností 330
Obestavěný  prostor 
 109 780 m3
Stavební náklady 
 412,5 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 -
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. Jaroslav Pauer
Umělecká díla 
 žádná
Hlavní  stavbyvedoucí 
 ing. Jan Cuc
Návazná doprava 
 autobusové nádraží ČSAD
 autobusové nádraží MHD
 tramvaje v ulici Zenklova a Na žertvách
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět