Náměstí Republiky
P2121566.JPG
2 kolej
2kolej.JPG
2 kolej
P2121568.JPG
1 kolej
P2121567.JPG
1 kolej
P2121571.JPG
střední loď
P2121572.JPG
výstup směr Nám. Republiky
P2121573.JPG
výstup směr Nám. Republiky
P2121574.JPG
výstup směr Nám. Republiky
P2121575.JPG
výstup směr Nám. Republiky
P2121579.JPG
výstup směr Mas. nádr.
P2120004.JPG
výstup směr Mas. nádr.
P2121580.JPG
P2121580.JPG
P2120003.JPG
výstup směr Mas. nádr.
P2120002.JPG
výstup směr Mas. nádr.
P2121581.JPG
výstup směr Mas. nádr.
P2121576.JPG
výstup směr Mas. nádr.
P2120007.JPG
výstup směr Mas. nádr.
P2120010.JPG
Masarykovo nádraží
P2120014.JPG
Masarykovo nádraží
P2121569.JPG
P2121569.JPG
P2121570.JPG
P2121570.JPG
P2121577.JPG
P2121577.JPG
P2121578.JPG
P2121578.JPG
   
Nafotil: Tomáš Rejdal, 12.2.2006
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Tato stanice byla poškozena povodní, další fotky naleznete v povodňové fotogalerii
Informace o stanici
Původní název 
 -
Navrhovaný název 
 -
Zahájení provozu  ve  stanici 
 2.11.1985
Umístění 
 pod náměstím Republiky a zástavbou podél ulice Na poříčí s druhým vestibulem pod  křižovatkou ulice V celnici - Havlíčkova (Praha 1)
Typ stanice 
 ražená pilířová unifikovaná
Konstrukce stanice 
 trojlodní s 18 páry prostupů na nástupiště a montovaným ostění ze  železobetonových tybinků
Délka stanice 
 109,4 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 40,0 m
Nástupiště 
 šířka 18,06 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 skleněné vypuklé čočky, tzv. "obrazovky"
Vestibuly 
 západní, s podlahou 5,65 m pod náměstím, spojen s nástupištěm tunelem s trojicí  eskalátorů délky 68,6 m na 34,3 m výšky, navazuje na podchod s třemi výstupy s  pevnými schodišti a eskalátorem na uliční úroveň
 východní s podlahou 6,0 m pod ulicí V celnici, má eskalátorový tunel lomený: dolní na  výšku 26,8 m, horní na 7,0 m; na uliční úroveň vedou 4 výstupy pevnými schodišti, z  nichž jeden má také eskalátor
 oba vestibuly mají podpovrchovou dvoupodlažní monolitickou železobetonovou  konstrukci, zčásti zastropenou prefabrikovanými předpjatými nosníky, založenou v  jámách zajištěných kotvenými podzemními stěnami
Další prostory  stanice 
 umístěny v technologickém tunelu délky 92,5 m, vyraženém před stanicí
 počet provozních a služebních místností 158
Obestavěný  prostor 
 98 800 m3
Stavební náklady 
 618 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 14 800, z toho nástup 3 800, výstup 11 000
Projektoval 
 PD-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Anna Hübschmannová, ing. arch. Evžen Kyllar
Umělecká díla 
 3 dvojice skleněných stél: ak. soch. Václav Cígler a Jan Frydrych
 úprava náměstí s fontánkou: ing. arch. Anna Hübschmannová
 obkladové čočky: ak. soch. Václav Cígler
 skleněná mozaika ve východním vestibulu: ak. mal. Jan Grimm
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Břetislav Židlický, ing. Ivan Vácha
Návazná doprava 
 Masarykovo nádraží ČD
 tramvaje v ulicích Na poříčí a Havlíčkově
 přímá obsluha centra města
Rekonstrukce  stanice po 
povodích 2002
 
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět