Karlovo náměstí
P2070041.JPG
eskalátory
P2070042.JPG
eskalátory
P2070043.JPG
eskalátory
P2070046.JPG
nástupiště
P2070047.JPG
název stanice za kolejištěm
P2070048.JPG
eskalátory
P2070049.JPG
nástupiště
P2070050.JPG
nástupiště
P2070051.JPG
nástupiště
P2070045.JPG
střední loď
P2070044.JPG
střední loď
Nafotil: Kuťas, 7.2.2004
kar.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Tato stanice byla poškozena povodní, další fotky naleznete v povodňové fotogalerii
Informace o stanici
Původní název 
 -
Zahájení provozu  ve  stanici 
 2.11.1985
Umístění 
 pod Trojanovou a Václavskou ulicí mezi Karlovým a Palackého náměstím
Typ stanice 
 ražená pilířová unifikovaná
Konstrukce stanice 
 trojlodní se středním tunelem délky 146,25 m, 19 páry prostupů na nástupiště a  ostěním montovaným ze železobetonových tybinků
Délka stanice 
 165,8 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 40,0 m
Nástupiště 
 šířka 18,06 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 lisovanými skleněnými tvarovkami
Vestibuly 
 vestibul Karlovo náměstí navazuje na podchod s pěti výstupy na uliční úroveň; z  nástupiště k němu vedou nejdříve krátké eskalátory do spojovací chodby a pak  trojice eskalátorů o délce 49,2 m na výšku 24,6 m
 vestibul a podchod pod Palackého náměstím tvoří podélná hala 95 x 13 m s třemi  výstupy na uliční úroveň, na niž navazuje chodba do Zítkových sadů; do vestibulu ústí  trojice eskalátorů o délce 63,6 m na výšku 31,8 m z lomené chodby, spojené krátkými  eskalátory s nástupištěm stanice
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení jsou instalována v technologickém dvakrát lomeném tunelu délky  145 m, umístěném za stanicí, strojovny eskalátorů pod vestibuly
 nad vestibulem Palackého náměstí byla postavena provozně technická budova metra
 celkový počet místností: 206
Obestavěný  prostor 
 115 750 m3
Stavební náklady 
 711 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 12 200, z toho nástup 4 300, výstup 7 900
Projektoval 
 Hydroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Zdeněk Drobný, ing. arch. Lubomír Hanel, ing. arch. Jan Talacko, ing. arch.  František Novotný a ing. arch. Aleš Moravec: provozní technická budova
Umělecká díla 
 skleněná vitráž ve vestibulu Palackého náměstí: ak. mal. Slavíčková
 fontánka v Zítkových sadech: ak. soch. Luboš Růžicka
 skleněný objekt v podchodu: Jaroslav Štursa
 skleněné lisované tvarovky: ak. soch. František Vízner
 kamenná mozaika v severním vestibulu: nár. umělec Radomír Kolář, František Tesař
 osvětlovací tělesa v loubí: Josef Kochrda
Hlavní  stavbyvedoucí 
 ing. Petr Havlík
Návazná doprava 
 tramvaje a autobusy MHD na Karlově a Palackého náměstí
 přímá obsluha centra města
Rekonstrukce  stanice po 
povodích 2002
 
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět