Kolbenova
PB160205.JPG
střední loď
PB160235.JPG
střední loď
PB160206.JPG
1 kolej
PB160214.JPG
2 kolej
PB160208.JPG
souprava ve stanici
PB160218.JPG
souprava ve stanici
PB160237.JPG
obklad za kolejištěm
PB160210.JPG
prostup mezi kolejemi
PB160207.JPG
vstup k výtahu
PB160212.JPG
vstup k výtahu
PB160211.JPG
vstup k výtahu
PB160213.JPG
výtah
PB160236.JPG
eskalátor - vstup, výstup
PB160220.JPG
výstup od výtahu ve vestibulu
PB160222.JPG
vstup od výtahu ve vestibulu
PB160225.JPG
kolbenova, vstup do stanice
PB160226.JPG
stanoviště dozorčího
PB160229.JPG
stanoviště dozorčího
PB160227.JPG
WC a policie ve vestibulu
PB160231.JPG
nápis na vestibulu
PB160232.JPG
okno-dveře
PB160234.JPG
okno-dveře
     
Nafotil: Tomáš Rejdal, 16.11.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Původní název 
 ČKD
Navrhovaný název 
 -
Zahájení provozu  ve  stanici 
 8.6.2001
Umístění 
 jižně od Kolbenovy ulice pod křižovatkou s ul. Na Černé strouze ve Vysočanech v  Praze 9
Typ stanice 
 ražená stanice s jedním eskalátorovým výstupem a jedním vestibulem a výtahem pro  imobilní cestující 
Konstrukce stanice 
 ražená trojlodní pražského typu ze železobetonového ostění, ocelových sloupů a  průvlaků a zkrácenou střední lodí se sedmi páry průchodů, osová vzdálenost kolejí 21  m 
Délka stanice 
 192,068 m 
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 26,0 m
Nástupiště 
 délka 103,5 m, šířka 18,05 m, střední loď 46 m, výška 4,2 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 klenba bílá Ecrona, stěny smaltovaný plech tmavomodrý v kombinaci se světle šedou 
Vestibuly 
 povrchový, železobetonové rámy se zcela prosklenou severní stěnou a obkladem z  nerezových plechových profilů 
Další prostory  stanice 
 měnírna a distribuční transformovna, standartdní tehchnologické prostory
 veřejné WC a trafika 
Obestavěný  prostor 
 62 791 m3
Stavební náklady 
 
Obrat cestujících 
 
Projektoval 
Architektonické  řešení 
Umělecká díla 
Hlavní stavbyvedoucí 
 
Informace 
 Dne 8. června 2001 byla cestujícím zpřístupněna poslední stanice na úseku IV.B  pražského metra, která dosud nebyla v provozu - stanice Kolbenova. Její původní  název - ČKD - a umístění v areálu tohoto závodu napovídají, s jakým cílem byla  navrhována. Přes to, že velké změny v tomto pražském regionu znamenají, že již  nebude sloužit tisícům zaměstnanců k cestě do práce a z práce, pražský primátor Ing.  arch. Jan Kasl, který stanici slavnostně otevřel za účasti vnuka původního zakladatele  továrny inženýra Kolbena vyjádřil přesvědčení, že její existence významně urychlí  revitalizaci jejího okolí.
Návazná doprava 
 autobusy a tramvaje MHD
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět