Jinonice
P4250782.JPG
střední loď
P4250783.JPG
pilíře
P4250796.JPG
1 kolej
P4250784.JPG
2 kolej
P4250786.JPG
2 kolej
P4250792.JPG
souprava ve stanici
P4250803.JPG
příjezd soupravy
P4250804.JPG
odjezd soupravy
P4250798.JPG
stanoviště dozorčího
P4250787.JPG
prostup
P4250789.JPG
detail obložení
P4250795.JPG
detail
P4250788.JPG
lavičky
P4250805.JPG
eskalátorový tunel
P4250807.JPG
vestibul
P4250810.JPG
vestibul
P4250809.JPG
WC ve vestibulu
P4250811.JPG
budova stanice
 
Nafotil: Tomáš Rejdal, 25.4.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
     
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Původní název  
 Švermova
Navrhovaný název 
 -
Zahájení provozu  ve  stanici 
 26.10.1988
Umístění 
 u Radlické ulice (Praha 5)
Typ stanice 
 ražená pilířová unifikovaná
Konstrukce stanice 
 trojlodní se zkráceným středním tunelem na 35 m, sedmi páry prostupů na  nástupiště a ostěním montovaným ze železobetonových tybinků
Délka stanice 
 198 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 23 m
Nástupiště 
 šířka 18,06 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 skleněné lisované tvarovky
Vestibul 
 povrchový, spojený s nástupištěm tunelem se třemi eskalátory na výšku 21,1 m,  monolitický železobetonový
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení instalovaná v technologickém tunelu za stanicí dlouhém 128 m,  strojovna eskalátorů pod vestibulem
 celkový počet místností 101
Obestavěný  prostor 
 53 649 m3
Stavební náklady 
 306,7 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v ranní špičce celkem 7 300, z toho nástup 2 000, výstup 5 300
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Miroslava Derynková
Umělecká díla 
 reliéf ve vestibulu: ak. soch. Karel Houska
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Jiří Šimek
Návazná doprava 
 autobusy MHD
 přímá obsluha závodu Motorlet a obytné zóny Jinonic
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět