Hůrka
P3010739.JPG
prostory stanice
P3010738.JPG
prostory stanice
P3010740.JPG
prostory stanice
P3010736.JPG
prostory stanice
P3010733.JPG
lavičky
P3010734.JPG
nápis za kolejištěm
P3010735.JPG
prostory stanice
P3010737.JPG
prostory stanice
P3010743.JPG
vstup do stanice
P3010744.JPG
vestibul
P3010750.JPG
vestibul
P3010745.JPG
vstup do stanice
P3010746.JPG
vstup do stanice
P3010749.JPG
pohled na budovu vestibulu
P3010747.JPG
pohled na tubus směr Lužiny
P3010748.JPG
pohled na tubus směr Lužiny
Nafotil: Tomáš Rejdal, 1.3.2004
img00001.jpg
img00001.jpg
img00002.jpg
img00002.jpg
img00004.jpg
img00004.jpg
img00005.jpg
img00005.jpg
img00006.jpg
img00006.jpg
img00007.jpg
img00007.jpg
img00008.jpg
img00008.jpg
img00003.jpg
img00003.jpg
img00009.jpg
img00009.jpg
img00010.jpg
img00010.jpg
img00011.jpg
img00011.jpg
img00012.jpg
img00012.jpg
img00013.jpg
img00013.jpg
img00014.jpg
img00014.jpg
img00015.jpg
img00015.jpg
img00016.jpg
img00016.jpg
img00018.jpg
img00018.jpg
img00019.jpg
img00019.jpg
img00017.jpg
img00017.jpg
Nafotil: Cipísek, 3.3.2006
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Původní název 
 -
Navrhovaný název 
 Butovická nebo Slovenského národního povstání
Zahájení provozu  ve  stanici 
 11.11.1994
Umístění 
 Sluneční náměstí, hlavní centrum Jihozápadního Města
Typ stanice 
 hloubená mělce založená stanice s povrchovým vestibulem, boční prosklenou  stěnou a světlíky
Konstrukce stanice 
 monolitický železobetonový třítrakt se sloupy na nástupišti
Délka stanice 
 300,6 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 4,85 m
Nástupiště 
 délka 100m, šířka 10m, výška 4,85m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 keramika, kov, jižní stěna do náměstí prosklená, stropní světlíky s válcovým  zasklením
Vestibul 
 jediný povrchový pavilon železobetonové konstrukce s prosklením jako součást  centra Slunečního náměstí
Další prostory  stanice 
 distribuční transformovna, prostory technologického vybavení
 trafika, veřejné WC
Obestavěný  prostor 
 56 520 m3
Stavební náklady 
 
Obrat cestujících 
 11 729
Projektoval 
 Ing. Stanislav Šrytr
Architektonické  řešení 
 Ing. arch. Zuzana Bělohlavová
Umělecká díla 
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Ing. František Kubát
Návazná doprava 
 
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět