Hloubětín
PB160198.JPG
střední loď
PB160199.JPG
střední loď
PB160201.JPG
střední loď
PB160182.JPG
1 kolej
PB160176.JPG
2 kolej
PB160174.JPG
2 kolej
PB160192.JPG
odjíždějící souprava
PB160184.JPG
dveře u 1 koleje
PB160194.JPG
informační prvek
PB160193.JPG
obklad stanice
PB160195.JPG
pilíře
PB160178.JPG
prostup mezi kolejemi
PB160180.JPG
chodba k výtahu
PB160188.JPG
chodba k výtahu
PB160186.JPG
tlakový uzávěr výtahu
PB160187.JPG
výtah
PB160200.JPG
eskalátor - výstup, vstup
     
Nafotil: Tomáš Rejdal, 16.11.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Původní název 
 -
Navrhovaný název 
 -
Zahájení provozu  ve  stanici 
 17.10.1999
Umístění 
 šikmo severně od Poděbradské ulice v centru sídliště Hloubětín v Praze 9
Typ stanice 
 ražená stancie s jedním eskalátorovým výstupem do jediného vestibulu
Konstrukce stanice 
 trojlodní pilířová stanice pražského typu se železobetonovým ostěním, ocelovými  sloupy a průvlaky s zkrácenou střední lodí se 7 páry průchodů a vzdáleností kolejí 21  m
Délka stanice 
 202,07 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 24 m
Nástupiště 
 délka 100,125 m, šířka 18,05; střední loď 45,125 m; výška do vrchlíku klenby 4,2 m 
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 klenba bílá Ecrona, stěny smaltovanými plechy bílými s pásem v barevném spektru
Vestibuly 
 polozapuštěný v železobetonové monolitické konstrukci s pasáží a podchodem pod  Poděbradskou ulicí s veřejnými WC a obchody 
Další prostory  stanice 
 v technologickém tunelu měnírna a sistribuční transformovna a standardní prostory 
 ve vestibulu veřejné WC a obchody
Obestavěný  prostor 
 64 465 m3
Stavební náklady 
 
Obrat cestujících 
 15 400
Projektoval 
Architektonické  řešení 
Umělecká díla 
Hlavní  stavbyvedoucí 
 
Návazná doprava 
 autobusy MHD a tramvaje
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět