Černý Most
CMnstupi020404.JPG
stanice
CMobklad020404.JPG
obklady
CM20404.JPG
stanice
CMokol020404.JPG
stanice
CMtoschodi020404.JPG
stanice
CMtubus020404.JPG
stanice
BusstanovCernost020404.JPG
stanoviště autobusů
CCMvchod020404.JPG
nákupní centrum
CCMzpadnpohled020404.JPG
nákupní centrum
CM-tubumetr020404.JPG
tubus metra
Nafotil: Magister, 2.4.2004
P2270437.JPG
stanice
P2270438.JPG
stanice
P2270439.JPG
stanice
Nafotil: Tomáš Rejdal, 27.2.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Původní název 
 -
Navrhovaný název 
 Počernická
Zahájení provozu  ve  stanici 
 8.11.1998
Umístění 
 jižně od Chlumecké ulice a severně od sídliště Černý Most II v Praze 14 v těžišti  komerční zóny
Typ stanice 
 povrchová stanice s bočními nástupišti a nadzemním vestibulem
Konstrukce stanice 
 dvou až třípodlažní železobetonová konstrukce s ocelovými sloupy, umožňující  budoucí nástavbu pětipodlažním objektem, doplněná lávkami, mosty a rampami
Délka stanice 
 201 m a šířka 32 m, objekt odstavů je dlouhý 253 m a široký 21 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 2,4 m až + 1,5m
Nástupiště 
 2 boční nástupiště délky 100,5 m a šířky 5 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 prosklenné plochy, keramika, křemičité desky, kov, tenkostěnné betonové panely v  exteriéru 
Vestibuly 
 nadzemní, součást nástupištních prostorů ve stejné úrovni, nadzemní objekt pro  přechod nad nástupištěm a návaznost na pěší lávky s prosklennou klenbou
Další prostory  stanice 
 za stanicí prostor odstavných a obratových kolejí, se střechou využitou na  parkoviště, ochodní a provozní vybavení
 měnírna a distribuční transformovna, odstavy a ošetření autobusů i vozů metra 
Obestavěný  prostor 
 134 914 m3
Stavební náklady 
 
Obrat cestujících 
 43 083
Projektoval 
Architektonické  řešení 
Umělecká díla 
Hlavní  stavbyvedoucí 
 
Návazná doprava 
 autobusy MHD
 autobusy PID
 autobusy ČSAD
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět