Anděl
An001.jpg
An001.jpg
An002.jpg
An002.jpg
An003.jpg
An003.jpg
An004.jpg
An004.jpg
An005.jpg
An005.jpg
Nafotil: Tomáš Rejdal
an.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Tato stanice byla poškozena povodní, další fotky naleznete v povodňové fotogalerii
Informace o stanici
Navrhovaný název 
 Lidická
Původní název 
 Moskevská
Zahájení provozu  ve  stanici 
 2.11.1985
Umístění 
 podél Nádražní třídy u křižovatky Anděl (Praha 5)
Typ stanice 
 ražená pilířová unifikovaná
Konstrukce stanice 
 trojlodní se středním tunelem v plné délce, 27 páry prostupů na nástupiště a  ostěním smontovaným ze železobetonových tybinků
Délka stanice 
 145,7 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 35,4 m
Nástupiště 
 šířka 18,06 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 z mramorových desek červeného odstínu, upevňovaných tradičním způsobem
Vestibuly 
 severní, povrchový, spojený s objektem s obchody, do něhož ústí tunel s trojicí   eskalátorů o délce 59,5 m na výšku 29,75 m
 jižní přímo napojený na podzemní pasáž při Ostrovského ulici s pěti výstupy na  uliční úroveň; z nástupiště do něj vedou tři eskalátory délky 61,6 m na výšku 30,8 m
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení jsou umístěna v technologickém tunelu délky 117,5 m vyraženém  za stanicí, strojovny eskalátorů pod vestibuly
 celkový počet místností: 163
Obestavěný  prostor 
 81 690 m3
Stavební náklady 
 556 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 21 300, z toho nástup 11 500, výstup 9 800
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing arch. Eva Břusková, Lev Nikolajevič Popov, ing. arch. Marie Davidová
Umělecká díla 
 florentinská mozaika v severním vestibulu
 bronzová kompozice v jižním vestibulu a 8 bronzových reliéfů na stěnách v prostoru
 nástupiště: kolektiv sovětských autorů
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Drahoslav Novotný, Jiří Šimek, Milan Lec
Návazná doprava 
 autobusové nádraží ČSAD
 tramvaje v Nádražní a Plzeňské ulici
 autobusové nádraží MHD
Rekonstrukce  stanice po 
povodích 2002
 
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět