Bezbariérové přístupy do stanic metra na trase A
Vpravo, vlevo, doprava, doleva je myšleno od směru chůze nebo čelního pohledu.
Nástupiště v předu nebo vzadu myšleno po směru jízdy soupravy po příslušné koleji.
Číslování kolejí:
Trasa A
1.kolej - správný směr jízdy vlaků Dejvická - Depo Hostivař
2.kolej - správný směr jízdy vlaků Depo Hostivař - Dejvická

Výtahy se obsluhují běžným způsobem. Jsou vybaveny nouzovou signalizací. Některé jsou vybaveny oboustranným komunikačním zařízením se staničním personálem a prostor vnitřku kabiny je pod dohledem průmyslové televize.
Při přivolávání plošiny je nutno držet stisknuté tlačítko do zastavení ve stanici a otevření závor nebo dveří. Taktéž je nutno držet tlačítko po celou dobu jízdy na plošině. Při jeho uvolnění se plošina zastaví. Plošina se pohybuje velmi pomalu! Před použitím plošiny si přečtěte návod k použití a přesvědčte se, zda není signalizovaná nepřipravenost plošiny k jízdě. Plošina je vybavena hlasovým upozorněním vstupu do prostoru plošiny, nouzovou signalizací a je pod dohledem průmyslové televize.
Ve výtazích a na plošinách není povolena přeprava jízdních kol, pokud není u výtahu uvedeno jinak.
Dejvická
Nástupiště je přístupné výtahem z vestibulu Vítězné náměstí. Dolní stanice výtahu se nachází na nástupišti u 2. koleje vzadu pod pevným schodištěm do vestibulu Vítězné náměstí, horní stanice je přístupná přímo z vestibulu.
Oba vestibuly a podchody jsou úrovňově spojeny pasáží a jsou přístupné dvěma výtahy z povrchu. Jeden se nachází u zastávek autobusů směr letiště. Dolní stanice je přístupná z pasáže šikmou lomenou rampou přibližně ve středu pasáže a horní stanice je zakomponovaná do přístřešku autobusové zastávky směr letiště v Evropské ulici. Druhý se nachází nedaleko výstupních zastávek autobusů od letiště v Evropské ulici. Dolní stanice je přístupná z podchodu Šolínova a horní stanice se nachází na rohu ulic Evropská a Banskobystrická.
PICT0051.JPG
PICT0051.JPG
PICT0052.JPG
PICT0052.JPG
PICT0053.JPG
PICT0053.JPG
PICT0054.JPG
PICT0054.JPG
PICT0055.JPG
PICT0055.JPG
PICT0056.JPG
PICT0056.JPG
PICT0057.JPG
PICT0057.JPG
PICT0058.JPG
PICT0058.JPG
PICT0059.JPG
PICT0059.JPG
PICT0060.JPG
PICT0060.JPG
PICT0061.JPG
PICT0061.JPG
PICT0062.JPG
PICT0062.JPG
PICT0063.JPG
PICT0063.JPG
PICT0064.JPG
PICT0064.JPG
PICT0065.JPG
PICT0065.JPG
PICT0066.JPG
PICT0066.JPG
PICT0067.JPG
PICT0067.JPG
PICT0068.JPG
PICT0068.JPG
PICT0069.JPG
PICT0069.JPG
PICT0070.JPG
PICT0070.JPG
PICT0071.JPG
PICT0071.JPG
PICT0072.JPG
PICT0072.JPG
PICT0073.JPG
PICT0073.JPG
Hradčanská
Stanice není bezbariérově přístupná
Malostranská
Stanice není bezbariérově přístupná
Staroměstská
Stanice není bezbariérově přístupná
Můstek A
Stanice není bezbariérově přístupná

Přestup na trasu B

Není bezbariérově možný.
Muzeum A
Nástupiště je přístupné výtahy z povrchu. Přístup k dolní stanici výtahů je přímo ze střední lodi stanice směrem ke stanici Náměstí Míru. Horní stanice je z terénu přístupná v povrchovém objektu vedle budovy Národního muzea u Vinohradské ulice mezi Wilsonovou a Legerovou.
Pod Legerovou ulicí je podchod ze strany metra úrovňově napojený na chodník, z druhé strany přístupný šikmou rampou od zastávky tramvaje.
Přestup na trasu C
Po chodníku kolem budovy Národního divadla směrem k Václavskému náměstí, vpravo kolem vstupu do metra, chodník se zde velmi zužuje, přes přechody přes Wilsonovu ulici, vpravo po chodníku mezi parkovištěm a Wilsonovou ulicí k horní stanici výtahu na nástupiště stanice Muzeum C.
muaPICT0032.JPG
muaPICT0032.JPG
muaPICT0033.JPG
muaPICT0033.JPG
muaPICT0034.JPG
muaPICT0034.JPG
muaPICT0035.JPG
muaPICT0035.JPG
muaPICT0036.JPG
muaPICT0036.JPG
muaPICT0037.JPG
muaPICT0037.JPG
muaPICT0038.JPG
muaPICT0038.JPG
muaPICT0039.JPG
muaPICT0039.JPG
muaPICT0040.JPG
muaPICT0040.JPG
muaPICT0041.JPG
muaPICT0041.JPG
muaPICT0042.JPG
muaPICT0042.JPG
muaPICT0043.JPG
muaPICT0043.JPG
muaPICT0044.JPG
muaPICT0044.JPG
muaPICT0045.JPG
muaPICT0045.JPG
muaPICT0046.JPG
muaPICT0046.JPG
muaPICT0047.JPG
muaPICT0047.JPG
muaPICT0048.JPG
muaPICT0048.JPG
muaPICT0049.JPG
muaPICT0049.JPG
muaPICT0050.JPG
muaPICT0050.JPG
Náměstí Míru
Stanice není bezbariérově přístupná
Jiřího z Poděbrad
Stanice není bezbariérově přístupná
Flora
Stanice není bezbariérově přístupná
Želivského
Stanice není bezbariérově přístupná
Strašnická
Nástupiště je přístupné z vestibulu šikmou schodišťovou plošinou u nástupiště 1. koleje vpředu. Vestibul je úrovňově spojen s okolním terénem.
Pod ulicí V Olšinách je podchod přístupný ze strany metra šikmou rampou od zastávek autobusů, z druhé strany úrovňově vyústěn do parku, ze kterého je obtížný bezbariérový přístup k zastávkám autobusů na této straně ulice.
srPICT0019.JPG
srPICT0019.JPG
srPICT0020.JPG
srPICT0020.JPG
srPICT0021.JPG
srPICT0021.JPG
srPICT0022.JPG
srPICT0022.JPG
srPICT0023.JPG
srPICT0023.JPG
srPICT0024.JPG
srPICT0024.JPG
srPICT0025.JPG
srPICT0025.JPG
srPICT0026.JPG
srPICT0026.JPG
srPICT0027.JPG
srPICT0027.JPG
srPICT0028.JPG
srPICT0028.JPG
srPICT0029.JPG
srPICT0029.JPG
srPICT0030.JPG
srPICT0030.JPG
srPICT0031.JPG
srPICT0031.JPG
Skalka
Nástupiště je přístupné výtahem z povrchu. Přístup k dolní stanici výtahu je z nástupiště 2. koleje vpředu po mírně skloněné rampě za dveřmi na jejím konci. Horní stanice je z terénu přístupná v povrchovém objektu u obratiště autobusů.
Obě strany ulice Na padesátém jsou propojeny podchodem metra, který je přístupný šikmými rampami od zastávek autobusů.
skPICT0002.JPG
skPICT0002.JPG
skPICT0003.JPG
skPICT0003.JPG
skPICT0004.JPG
skPICT0004.JPG
skPICT0005.JPG
skPICT0005.JPG
skPICT0006.JPG
skPICT0006.JPG
skPICT0007.JPG
skPICT0007.JPG
skPICT0008.JPG
skPICT0008.JPG
skPICT0009.JPG
skPICT0009.JPG
skPICT0010.JPG
skPICT0010.JPG
skPICT0011.JPG
skPICT0011.JPG
skPICT0012.JPG
skPICT0012.JPG
skPICT0013.JPG
skPICT0013.JPG
skPICT0014.JPG
skPICT0014.JPG
skPICT0015.JPG
skPICT0015.JPG
skPICT0016.JPG
skPICT0016.JPG
skPICT0017.JPG
skPICT0017.JPG
skPICT0018.JPG
skPICT0018.JPG
Depo Hostivař
Nástupiště je přes vestibul úrovňově spojeno s okolním terénem http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_a/HO/P6050052.JPG.
Zpracoval a nafotil: Jaroslav Kaše
 
Zpět
 
© Tomáš Rejdal