Želivského
ZE-Etun.jpg
eskalátorový tunel
ZE-kalich+DG.jpg
kalich
ZE-kol1.jpg
1 kolej
ZE-kol2.jpg
2 kolej
ZE-mozaika.jpg
mozaika ve vestibulu
ZE-PM.jpg
vestibul
ZE-podch.jpg
vestibul
ZE-str_lod.jpg
střední loď
ZE-str_lod2.jpg
střední loď
ZE-str_lod3.jpg
střední loď
ZE-UU_DG.jpg
vstup/výstup
ZE-vstup Papirna.jpg
vstup/výstup
ZE-vystup_TRAM_detail.jpg
vstup/výstup
ZE-vystup_TRAM_Strojimp.jpg
vstup/výstup
Nafotil: Jan Krblich
P1010119.JPG
pohled směr Strašnická
P1010120.JPG
průsaky
P1010121.JPG
služební vstup do kolejiště
P1010134.JPG
počet metrů v kolejištích
Nafotil: Michal Kuty, asistence: Tomáš Rejdal, 22.11.2003
PC160065.JPG
pohled z kabiny
PC160067.JPG
pohled z kabiny
PC160057.JPG
pohled z kabiny
PC160066.JPG
pohled z kabiny
PC160055.JPG
pohled z kabiny
PC160056.JPG
pohled z kabiny
Nafotil: Michal Kuty, 16.12.2003
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Byla to dočasně konečná stanice trasy A. Je ražená a nachází se pod Vinohradskou ulicí.

Po stavební stránce byla tato stanice z trasy II.A asi nejobtížnější. Jednak se jednalo o ražené odstavné tunely s mocností nadloží pouze 10 m a ještě mnoho dalšího. Budování stanice Želivského připadlo podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno. Interiér zajistily Pozemní stavby Karlovy Vary. Geologické problémy si vyžádaly ražení prstencovou metodou za pomoci sovětských ukladačů KM15 a navíc použití předstihových zajišťovacích štol o průměru 2,88 m. Ke stavbě sloužily hned dvě těžní věže v těsné blízkosti. jedna se napojovala zpod Izraelské ulice ještě před stanicí a druhá byla u odstavných kolejí a procházela pod Vinohradskou třídou. Stanice je opět trojlodní se zkráceným tunelem veprostřed a opět nalezneme jeden vestibul. V průběhu stavby došlo ke skluzu kvůli nedostatečné kapacitě VKD Kladno a proto s platností od 1.3.1979 přešli zaměstnanci této společnosti pod Metrostav.

Stanic je poměrně zvláštní a výrazně se odlišuje od jiných zastávek podobného typu. Stanice je architektonicky navržena jako přechod mezi raženými a hloubenými stanicemi. Proto nejsou použity prohýbané čtverce, ale pouze děrované a hladké obdélníky z hliníku. Ty tvoří tunel s nástupištěm, včetně přechodu na červenohnědou barvu. Na stropě středního tunelu je opět červenohnědá, ale ve světlé mutaci. Zajímavě jsou pojaty pilíře o rozměrech 1,5 x 3 metry. Ze stran je obkládá mramor Kirmenjak, zepředu je soustava tombakových lišt s madly na čelech. Kraje nástupišť dotváří opět mramor Kirmenjak. Jemu podobnou barvu naleznete i na podlaze. Ve vestibulu je červenohnědý strop, stěny z jugoslávského vápence Lucia a dlažba z tiské modré a liberecké žuly. Je tu i bronzový reliéf autorů Jana Simoty a paní Břuskové s tématikou husitství. Dozorčí vás pozoruje z tombakové budky. Na vestibul navazuje prostorný podchod s 8 výstupy. Stěny má z vračanského vápence a boční stěny schodišť z liberecké žuly. Stěny proti výstupu na tramvaj je vyložena opukou a obsahuje keramickou mozaiku ak.mal. Jiřiny Adamcové a ing.arch. Břuskové líčící dobu Jana Želivského. Na jeho poctu je zde umístěna i pamětní deska ak.soch. Jana Červa. Některé výstupy mají pouze pevná schodiště. Ta jsou seshora vyložena libereckou a vertikálně pak tiskou žulou. Na povrchu je rozsáhlé autobusové nádraží s přístřešky s tombakovou konstrukcí a velkoplošným zasklením. Liberecká žula tu tvoří atikový pás. Nedaleko je betonový větrák a také plastika kalichu v klidné vodní hladině od ak.soch. Františka Raška, arch. Evy Břuskové a Jana Hejtmana. Tramvajová zastávka měla dříve dokonce tři koleje s nástupišti a ke každé z nich vedl přímý výstup z podchodu. Před několika lety však byla prostřední kolej odpojena a výstup z metra tak zcela pozbyl svého významu. Do budoucna je možno vystavět ještě druhý vestibul, ústící na Hollarovo nám. Plány na jeho výstavbu značně oživil úmysl postavit na nedalekém Hagiboru hokejovou halu pro mistrovství světa v roce 2003. Termín byl posunut až na rok 2004 a pokud hala skutečně vznikne právě zde, nový vestibul určitě vyroste, otázkou je ale, kdo ho zaplatí.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 -
Navrhovaný   název 
 Olšany
Zahájení provozu  ve  stanici 
 19.12.1980
Umístění 
 v podzemí u křižovatky ulic Vinohradská-Želivského (Praha 3)
Typ stanice 
 ražená pilířová, do r. 1987 dočasně koncová
Konstrukce   stanice 
 trojlodní se zkráceným středním tunelem na 64 m, 10 páry prostupů na nástupiště a  ostěním z železobetonových tybinků
Délka stanice 
 148,25 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 26,6 m
Nástupiště 
 šířka 20,45 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 hliníkové výlisky v charakteristické barvě stanice hnědožluté
Vestibuly 
 s podchodem pod Vinohradskou třídou tvoří společnou monolitickou železobetonovou  konstrukci na úrovni 5,6 m pod povrchem, spojenou s nástupištěm tunelem se třemi  eskalátory délky 49,6 m na výšku 24,8 m a s uliční úrovní 8 výstupy
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení instalována v technologickém tunelu o délce 120 m vyraženém před  stanicí, strojovna eskalátorů pod vestibulem
 odstavné koleje s výhybištěm a spojkami mezitraťovými tunely jako velkoprostorové  podzemní dílo
 celkový počet místností: 115
Obestavěný  prostor 
 60 995 m3
Stavební náklady 
 308 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 19 900, z toho nástup 12 700, výstup 7 200
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Eva Břusková
Umělecká díla 
 fontána v parteru: ak. soch František Pašek
 kamenná mozaika v podchodu: ak. mal. Jiřina Adamcová
 bronzový reliéf ve vestibulu: nár. umělec Jan Simota
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Jaroslav Voves, ing. Zdeněk Kruliš
Návazná doprava 
 přímé spojení s autobusovým nádražím MHD
 tramvaje na Vinohradské třídě
 návaznost na nádraží ČSAD
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět