Staroměstská
nast_kol_1.jpg
1 kolej
nyst_kol_2.jpg
2 kolej
str-lod.jpg
střední loď
nast-prostup.jpg
prostup na nástupišti
str-lod_u_E.jpg
střední loď
E-tunel.jpg
eskalátorový tunel
stan_PM.jpg
stanoviště dozorčího
vest.jpg
vestibul
vest-infosystem.jpg
informační systém ve vestibulu
vest_prodejna.jpg
prodejna ve vestibulu
vyst_Starom_nam_dole.jpg
výstup staroměstské náměstí
vyst_Starom_nam_nahore.jpg
výstup staroměstské náměstí
vstup_od_Starom-nam.jpg
vstup od Staroměstského nám.
vyst_k_TRAM.jpg
výstup k tramvaji
vstup_od_TRAM.jpg
vstup od tramvaje
vyst_Palachovo_nam.jpg
výstup Palachovo náměstí
vstup_od_Palach_nam2.jpg
vstup od Palachova nám.
vstup_od_Palach_nam1.jpg
vstup od Palachova nám.
Nafotil: Jan Krblich, 2002
Staroměstská, 1.kolej
Staroměstská, 1.kolej
Nafotil: Korny, asistence: Tomáš Rejdal, 2003
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Tato stanice byla poškozena povodní, další fotky naleznete v povodňové fotogalerii
Informace o stanici
Do této ražené stanice přijedou vlaky metra pod Vltavou. V jejím nadloží nalezneme ulice Kaprovu, Valentinskou a Žateckou.

V blízkosti tehdejšího nám. Krasnoarmějců (dnes nám. Jana Palacha) vznikla těžní věž a mnoho dalšího zařízení pro stavbu, místo pro buňky sociálního zařízení, šatny a mnoho dalších už ale opravdu na suchu nezbylo. Proto si Metrostav zakoupil a upravil starší loď, kterou pro tyto účely zakotvil na Alšově nábřeží, v těsné blízkosti stavby. Nejprve byla proražena svislá šachta pod těžní věží a z ní vedly horizontální průzkumné vrty pod dno řeky. Poté stavitelé vyrazili pomocnou chodbu do prostoru budoucí stanice, kde začali razit. Mezitím vznikly vinou složitých geologických podmínek pod řekou dva předstihové tunely, dlouhé 322 m, z nichž se prováděla injektáž nadloží, jako příprava ražení plného profilu. Tyto chodby byly u stanice Malostranská napojeny do středního, prodlouženého tunelu, zatímco v krajních byly montovány mechanizované sovětské štíty. Mezitím raziči stanice Staroměstská narazili na podobný problém a proto i oni nejprve vyrazili maloprofilovou štolu o průměru 2,9 m a poté profil rozšířili do standardních podmínek a osadili litinové ostění. V roce 1976 byly razicí práce v plném proudu. 20.5. dokončili mládežníci ražbu pravého staničního tunelu, potřebného pro příjezd mechanizovaného razicího štítu. Dosáhli přitom rekordu 27 m za 23 dní. Zmiňovaný štít dorazil před stanici 1.června a měsíc nato, 9.8. byl dokončen 37 metrový eskalátorový tunel, samozřejmě opět rekordem (23 m/23 dní). Nedlouho poté, totiž 18.10. dorazil štít až do samotné stanice a pokračoval směrem na Můstek. 15.4.1977 dorazil i druhý mechanizovaný štít v levém traťovém tunelu do stanice Staroměstská a byl demontován. To už ve stanici pokračovaly konečné upravovací práce. Nesmíme zapomenout na vestibul. Jeho podzemní založení pod Kaprovou ulicí dovoluje výstup na povrch pomocí tří pevných schodišť do přízemí domů čísel popisných 56 a 49 a na chodník vedle filozofické fakulty. Po dokončení většiny prací byla dne 9.5.1978 stanice zpřístupněna. Ten den ji navštívilo neuvěřitelných 30 000 pražanů. Dokončení stavby se už blížilo a vyvrcholilo samozřejmě 12.8.1978, kdy byl úsek IC zprovozněn. Teď si ještě řekneme nějaké podrobnosti ke konstrukci stanice. Ta je samozřejmě trojlodní se středním tunelem zkráceným na 68,2 m, spojeným s každým nástupištěm 8 prostupy. za eskalátory se ještě nachází technologický tunel, dosahující až pod Náměstí Jana Palacha.

Stanice je vyložena pro trasu A typickými hliníkovými "dlaždicemi", a to v klasické nažloutlé barvě, doplněné o podélný červený pruh s přechodem za nástupišti a celý červený strop ve středním tunelu. sloupy jsou obloženy bílým mramorem. Vestibulu dominuje mozaika, připomínající skutečně historické okamžiky, totiž události Vítězného února roku 1948 na Staroměstském náměstí. Jejím autorem je akademický malíř Martin Sladký. Údajně měl být ve stanici původně zřízen i kolejový přejezd s odstavnou kolejí, přesně jako ve stanici Pražského povstání. Realitou je ovšem plánovaný druhý vestibul, směrem ke kostelu sv. Mikuláše. A teď si radši sedněte, z dobových technických výkresů totiž vyplývá, že stanice za stěnou středního tunelu už nyní ukrývá tlakotěsná vrata pro budoucí východ! Ke stanici zbývá doplnit snad už jen, že v době od 28.6.1997 do 1.3.1998 (termín byl do 4.3.) proběhla generální rekonstrukce, zahrnující uložení nových eskalátorů, izolaci interiéru stanice a další úpravy v prostorách nástupišť.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 -
Zahájení provozu  ve stanici 
 12.8.1978
Umístění 
 pod ulicí Kaprova (Praha 1)
Typ stanice 
 ražená pilířová
Konstrukce  stanice 
 trojlodní, se zkráceným středním tunelem na 68,2 m, osmi páry prostupů na  nástupiště a ostěním montovaným z litinových tybinků; s možností dostavby  druhého eskalátorového tunelu, vestibulu a výstupu směrem ke Staroměstskému  náměstí
Délka stanice 
 105 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 28 m
Nástupiště 
 šířka 20,45 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 hliníkové výlisky v charakteristické barvě stanice červené
Vestibul 
 spolu s podchodem pod ulicí Kaprovou založen v otevřené jámě zajištěné  kotvenými podzemními stěnami, jeho monolitická železobetonová konstrukce  zastropená nad strojovnou eskalátorů předpjatými železobetonovými nosníky;  trojice eskalátorů na nástupiště o délce 46,4 m překonává výšku 23,2 m; na uliční  úroveň vedou tři výstupy s pevnými schodišti
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení instalovaná v technologickém tunelu o délce 84,8 m před stanicí
 strojovna eskalátorů pod vestibulem
 celkový počet místností: 94
Obestavěný  prostor 
 41 093 m3
Stavební náklady 
 265 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 9 800, z toho nástup 1 800, výstup 8 000
Projektoval 
 Hydroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Lubomír Hanel
Umělecká díla 
 žádná
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Drahoslav Novotný
Návazná doprava 
 tramvaje a autobusy MHD na náměstí Jana Palacha
 přímá obsluha Starého Města
Rekonstrukce  stanice po 
povodích 2002
 
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět