Strašnická
SR-kol1.jpg
1 kolej
SR-kol1+51.jpg
1 kolej+kolej 51
SR-kol2.jpg
2 kolej
SR-PM.jpg
vestibul
SR-schody.jpg
nástupiště
SR-schody2.jpg
schody, pro cestující
vedoucí nikam
SR-UU.jpg
povrch
SR-vstup.jpg
povrch
Nafotil: Jan Krblich
P1010097.JPG
Strašnická
P1010106.JPG
pohled směr Skalka
P1010112.JPG
nástupiště
P1010114.JPG
nástupiště
Nafotil: Michal Kuty, asistence: Tomáš Rejdal, 22.11.2003
PC160053.JPG
pohled z kabiny
Nafotil: Michal Kuty, 16.12.2003
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Stanice je vybavena šesti výhybkami, dvojitou kolejovou spojkou ("kříž") a dvěma odstavnými kolejemi (č. 51, 52) s užitečnou délkou menší než 100 m, tzn. neumožňující odstavení pětivozové soupravy. Staniční reléové zabezpečovací zařízení (SRZZ) typu AŽD-71 zabezpečuje obousměrné jízdy ze/do st. SK = banalizovaná kolej; ze/do st. ZE je zřízen jedosměrný automatický blok.
Autor: McQ
Původní název 
 -
Navrhovaný název 
 Starostrašnická
Zahájení provozu ve  stanici 
 11.7.1987
Umístění 
 u křižovatky ulic Starostrašnická-V olšinách (Praha 10)
Typ stanice 
 hloubená, založená v otevřené jámě, dokončovaná za provozu tunelových  spojek  do depa Hostivař, do roku 1990 dočasně koncová
Konstrukce stanice 
 monolitická železobetonová, zastropená předpjatými prefabrikovanými  nosníky,  s možností dostavby druhého vestibulu za provozu stanice
Délka stanice 
 497 m včetně odstavných kolejí
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 7,5 m
Nástupiště 
 šířka 10,96 m, 5,05 m
Obklad stěn v  prostoruástupiště 
 glazované keramické tvárnice Hurdis v tmavohnědé barvě
Vestibuly 
 kruhový povrchový, spojený s nástupištěm pevným schodištěm na výšku  4,6 m
Další prostory stanice 
 provozní a služební místnosti v celkovém počtu 115
 odstavné a obratové koleje v délce 291 m
 podchod pod ulicí V olšinách
Obestavěný prostor 
 40 200 m3
Stavební náklady 
 241,4 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1987 v ranní špičce celkem 10 300, z toho nástup 6 200, výstup 4 100
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Vlastimil Jakl
Umělecká díla 
 plastická stěna ve vestibulu: ak. mal. Karel Vaňura
Hlavní stavbyvedoucí 
 ing. Petr Hudec
Návazná doprava 
 tramvaje a autobusy MHD v ulici V olšinách
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět