Muzeum A
01kol1.jpg
1 kolej
02kol2.jpg
2 kolej
03str-lodkprest.jpg
střední loď
04str-lod-vyst(1).jpg
střední loď - přímý výstup
05str-lod-vyst(2).jpg
střední loď - přímý výstup
06str-lod-od-prest.jpg
střední loď - přestup na trasu C
07Eprest(1).jpg
přestupní eskalátor
08Eprest(2).jpg
přestupní eskalátor
09Eprest(3).jpg
přestup na trasu C
10Eprest(4).jpg
přestupní eskalátor
11Eprest(5).jpg
přestupní eskalátor
12Evyst(1).jpg
přímý výstup - eskalátor
13Evyst(2).jpg
přímý výstup - eskalátor
14Evyst(3).jpg
přímý výstup - eskalátor
15vestibulA_C.jpg
vestibul tras A a C
16vstup(1).jpg
vestibul
17vstup(2).jpg
vestibul
18podchod(1).jpg
podchod
19SDI.jpg
středisko dopravních informací v podchodu
20List_Belada(1).jpg
umělecké dílo ve vestibulu
21info-system.jpg
informační systém
21vyst_Dum_mody.jpg
výstup Dům módy
221vstup-od-Domu-mody(2).jpg
vstup od Domu módy
22vstup-od-Domu-mody(1).jpg
vstup od Domu módy
23vstup-od-svVaclava(P).jpg
vstup od sv. Václava (P)
24vstup-od-svVaclava(L).jpg
vstup od sv. Václava (L)
25vystBila_Labut.jpg
výstup Bílá Labuť
26vstup_od_Bile_Labute.jpg
vstup od Bílé Labuťe
27E024zaNar-muzeum.jpg
výstup k Národnímu muzeu
28vstupzaNar-muzeem.jpg
vstup od Národního muzea
29vyst_Celakovskeho_II.jpg
výstup Čelakovského ul.
30vyst_Celakovskeho_I.jpg
výstup Čelakovského ul.
31vstup_od_Celakovskeho.jpg
vstup od Čelakovského ul.
32vyst_Vinohradska.jpg
výstup Vinohradská ul.
Nafotil: Jan Krblich, 2002
MU1.jpg
pohled z kolejiště
MU2.jpg
pohled z kolejiště
Nafotil: Tomáš Rejdal, 2003
Muzeum_A.JPG
Chybějící kryt
Muzeum_A_1.JPG
1 kolej
Nafotil: Michal Kuty, 2003
PICT0072.JPG
výstavba výtahu ve stanici
PICT0073.JPG
výstavba výtahu ve stanici
PICT0074.JPG
výstavba výtahu ve stanici
PICT0075.JPG
budoucí výtahová šachta
PICT0076.JPG
výstavba výtahu ve stanici
PICT0085.JPG
výstavba výtahu ve stanici
PICT0086.JPG
výstavba výtahu ve stanici
PICT0088.JPG
staveniště na povrchu
Nafotil: Drak, 25.4.2004
P5071257.JPG
pohled z kolejiště
Nafotil: Tomáš Rejdal, 7.5.2004
P5070209.JPG
pohled z kolejiště
P5070210.JPG
pohled z kolejiště
P5070213.JPG
pohled z kolejiště
Nafotil: Michal Kuty, 7.5.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Tato stanice byla poškozena povodní, další fotky naleznete v povodňové fotogalerii
Informace o stanici
První přestupní stanice pražského metra měla od počátku svého vzniku až do výstavby trasy B zásadní význam. Je to ražená trojlodní stanice a je umístěna ve velmi zajímavé a složité oblasti města.

Ano, výstavba této stanice se musela řídit velmi přísnými okolními podmínkami, v těsném okolí totiž leží Národní muzeum, tehdejší Federální shromáždění a ze tří stran tudy vedou jedny z nejrušnějších ulic města - Vinohradská a oba směry severojižní magistrály. V neposlední řadě také těsně za stanicí procházejí asi 25 metrů nad trasou metra tři dvoukolejné železniční tunely. Podmínky ještě ztížila skutečnost, že se stanice trasy A budovala za současného provozu na trase C. Staveniště se využilo po trase C, díky hloubce tratě ale vznikla v Čelakovského sadech ještě těžní věž. V prostoru této stanice byly naprosto nejhorší geologické podmínky z celé trasy A. Rozkládaly se tu totiž tvrdé skalnaté horniny s několika jílovými vrstvami, po nichž se často hornina svážela a zavalovala čelo tunelu. Proto nejprve dělníci zpevňovali čelo tunelů dlouhými kotvami a teprve poté opatrně razili tunely. Složité podmínky určili i rozdílné materiály ostění, je totiž jak litinové, tak betonové a dokonce i kombinované. Používání trhavin bylo přísně limitováno a seismické otřesy a sesuvy nadložních budov byly přísně sledovány. Především budovy Národního muzea a Federálního shromáždění přidělaly stavitelům četné vrásky na čele. U Budovy Národního muzea si v průběhu výstavby začala pozvolna sedat severní věž a proto bylo přikročeno k vybourání stěn věže, širokých až 240 cm na výšku 145 cm. Tyto byly nahrazeny železnými sloupky s hydraulickými lisy, které několikrát během výstavby zvedaly celou budovu. Měření probíhala až do konce stavby a když se sedání zastavilo, celý systém byl zabetonován. Obdobný problém potkal i budovu Federálního shromáždění, jemuž klesaly dva čelní pilíře. Opět je dělníci podepřeli a pomocí lisů několikrát zvedali. Samotná stanice je trojlodní, se zkráceným středním tunelem s 8 prostupy ve směru Leninova a 6 prostupy v opačném směru (2 prostřední prostupy zabírá schodiště - viz. dále). Technologický tunel je umístěn ve směru Náměstí Míru. Zajímavá je možnost výstupu a přestupu. Jeden eskalátorový tunel vede jako přestupní na trasu C, jako jediný v Praze má celkem 4 eskalátory a proto i větší profil - 7,8 místo běžných 7 metrů. Po výstupu eskalátorů se cestující ocitnou pod nástupištěm trasy C, kam vedou dva páry eskalátorů. Ty byly na nástupišti trasy C dostavěny až v roce 1977, zpočátku byla jejich plocha zakryta. Zajímavé bylo, že přestupní eskalátory přijely do stanice po kolejích trasy A. Druhý výstup zajišťují nejprve příčné pevné schody, odbočující ze středního tunelu směrem přes pravý staniční tunel do zalomené chodby a poté eskalátory do vestibulu, společného i pro trasu C. Zde výjimečně zmiňované pevné schody narušují kruhový profil staničního tunelu, konkrétně pravé koleje (směr Náměstí Míru), kde v jednom místě nad hlavami cestujících vybíhá z ostění pás schodů, překrytý hliníkovými dlaždicemi.

Střední loď stanice je vyložena opět hliníkovými deskami, tentokrát hnědožluté barvy, tunely s nástupišti jsou klasicky žluté, s hnědožlutými pruhy ve třech stupních sytosti. Sloupy jsou obloženy bílým mramorem. Technické i morální chátrání sovětských eskalátorů vy výstupním tunelu bylo vyřešeno jeho absolutní výlukou, kdy byl celý tunel, včetně přilehlé chodby a pevných schodišť zrekonstruován.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 -
Zahájení provozu  ve stanici 
 12.8.1978
Umístění 
 pod Vinohradskou třídou mezi Národním muzeem a budovou Svobodné Evropy  (Praha 1)
Typ stanice 
 ražená pilířová, přestupní
Konstrukce  stanice 
 trojlodní se zkrácenou střední lodí na 69,1 m a devíti páry prostupů na nástupiště;  montované ostění zčásti litinové, zčásti železobetonové. Z čela středního tunelu  vyražen přestupní eskalátorový tunel o průměru 9,1 m se čtyřmi eskalátory délky 30,7  m na výšku 15,35 m a přestupní chodba, spojená s nástupištěm na trase C dvěma  dvojicemi eskalátorů na výšku 6 m
Délka stanice 
 108 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 34 m
Nástupiště 
 šířka 20,5 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 hliníkové výlisky v charakteristické barvě stanice žlutohnědé
Vestibul 
 umístěn v podchodu vybudovaném při stavbě trasy C; spojen s nástupištěm  eskalátorovým tunelem, zaústěným z boku dvěma příčnými chodbami s
 pevným schodištěm nad kolejí pravého tunelu na nástupiště stanice; trojice  eskalátorů dlouhých 38,8 m překonává výšku 19, 4 m
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení instalováno v technologickém tunelu o délce 83,7 m, vyraženém za  stanicí
 strojovna nástupních eskalátorů pod vestibulem, přestupních eskalátorů pod  přestupní chodbou
 celkový počet místností: 64
Obestavěný  prostor 
 40 193 m3
Stavební náklady 
 230 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 50 400, z toho nástup 3 300, výstup 11 700, přestup 35  400
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Jan Reiterman, dr. ing. arch. Jaroslav Otruba
Umělecká díla 
 žádná
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Roman Koubek
Návazná doprava 
 tramvaje na Vinohradské třídě a ve Škrétově ulici
 přímá obsluha centra města
Rekonstrukce  stanice po 
povodích 2002
 
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět