Malostranská
nast_kol_1.jpg
kolej 1
nast_ kol_2.jpg
kolej 2
str_lod.jpg
střední loď
str_lod-konec.jpg
střední loď - konec
str_lod_u_E.jpg
střední loď u eskalátorů
E-tunel.jpg
eskalátorový tunel
stan_PM.jpg
stanoviště dozorčího - vestibul
vest.jpg
vestibul
vest_od_E.jpg
vestibul
vest-vitrina.jpg
vitrína ve vestibulu
vstup_od_kratkychE.jpg
vstup od krátkých eskalátorů
Braunova Nadeje_nad_E.jpg
Braunova Naděje nad eskalátory
kratke_E_na_povrch.jpg
krátké eskalátory na povrch
kratke_E_z_povrchu.jpg
krátké eskalátory z povrchu
socha_u_vstupu-povrch.jpg
socha u vstupu na povrch
ozdobna_mriz.jpg
ozdobná mříž
vstupzKlarova.jpg
vstup z Klárova
vystdozahrady.jpg
výstup do zahrady
zahrada_u_stanice.jpg
zahrada u stanice
Nafotil: Jan Krblich, 2002
P5051171.JPG
vestibul
P5051173.JPG
jezírko u vstupu do stanice
Nafotil: Tomáš Rejdal, 5.5.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Tato stanice byla poškozena povodní, další fotky naleznete v povodňové fotogalerii
Informace o stanici
Tato ražená stanice je umístěna na trase A, v blízkosti Vltavy. Nalézá se pod oblastí Klárova a nástupiště dosahuje až do prostor ulice Chotkovy.

Staveniště stanice se rozkládalo hned na několika místech. Pro hloubení tunelů sloužila těžní věž obklopená Chotkovou silnicí, pro stavbu vestibulu zapažená stavební jáma o výměře 3507 m2 a pro skladování nedaleký parčík na Klárově. Výstavbu tunelů pod Vltavou řešila další těžní věž, přímo naproti silnici, vedoucí na Mánesův most. Už 14.5.1974 byl proražen pravý traťový tunel na Hradčanskou a zanedlouho i levý. 12.8.1975, tři roky před zahájením provozu se rozeběhl první mechanizovaný razicí štít na cestu pod řekou. Tři dny nato dorazili stavitelé první eskalátorový tunel, právě na Malostranské. 4.března následujícího roku dokončili kladenští raziči tunely stanice Malostranská. 25.1.1977 pak začalo pokládání prvního hlubinného eskalátoru na trase A a vůbec v Praze. No a hádejte, kde. Stanice je opět klasická trojlodní ražená se zkráceným středním tunelem na délku přibližně 35 metrů. Ve skutečnosti je ale prodloužený až na 107,2 m a ve zbytku (směrem na Hradčanskou) je umístěn technologický tunel. Část pro cestující je s každým nástupištěm spojena pěti prostupy. Ostění stanice je z litinových dílců. Eskalátorový tunel je dlouhý 28,8 metrů a vyveze vás o 22,6 metrů výše. Nad eskalátory je umístěn netradiční podzemní vestibul, jeho odlišnost spočívá v tom, že z něj vede pouze jeden výstup, a to navíc do pozemního atria, spojeného se zahradou.

Stanice není z pohledu ostatních stanic trasy A nějak výjimečná. Nažloutlá barva je doplněna zeleným pruhem s přechodem. Sloupy nejsou obloženy svisle, nýbrž podél ostění, tak aby nerušily dojem z válcového profilu nástupního prostoru. Toto obložení je provedeno světlým mramorem. V horní části je už stanice neobvyklejší. Nejprve podzemní vestibul, ten je vyložen tmavým kamenem, kombinovaným s historickými prvky, jako jsou různé kamenné reliéfy, předně ale replika sochy Bernarda Brauna Naděje. V povrchovém atriu je rovněž umístěna jedna socha, z části od ulice je navíc zpestřeno malou kulatou, nezastřešenou fontánkou a mříží se symbolickým zlatým klíčem. Před historickou budovou Valdštejnské jízdárny se rozprostírá malý parčík s bazénkem a potůčkem, ohrazený vysokou zdí od okolního ruchu. Nutno pochválit, jak se podařilo zakomponovat tak moderní prvek, jako je stanice metra do historického prostoru v těsné blízkosti tak významných historických staveb. Původně předpokládali projektanti pozdější výstavbu podchodu pod ulicí do parčíku na Klárově. Tento však asi nikdy nebude realizován a skutečně by ani neměl moc velký význam. Nutností k doplnění je skutečnost, že stanice prodělala v nedávné době podobnou rekonstrukci, jako několik ostatních na trase IA.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 -
Zahájení provozu  ve stanici 
 12.8.1978
Umístění 
 v prostoru Klárova (Praha 1)
Typ stanice 
 ražená pilířová
Konstrukce  stanice 
 trojlodní s prodlouženým středním tunelem na 107,2 m, čtyřmi páry prostupů na  nástupiště a s ostěním montovaným z litinových tybinků
Délka stanice 
 108 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 32 m
Nástupiště 
 šířka 20,45 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 hliníkové výlisky v charakteristické barvě stanice zelené
Vestibul 
 spolu s podzemní pasáží tvoří monolitickou železobetonovou konstrukci založenou  v otevřené jámě pod ochranou kotvených podzemních stěn a zastropenou  předpjatými prefabrikovanými nosníky. S nástupištěm spojen tunelem se třemi  eskalátory na výšku 22,6 m, se vstupním pavilónem a přilehlou zahradou další  trojicí krátkých eskalátorů
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení instalována v technologickém tunelu, který je součástí středního  staničního tunelu v celkové délce 107,2 m a technologickém tunelu dlouhém 19 m  za stanicí se strojovnou vzduchotechniky
 strojovna eskalátorů pod vestibulem
 celkový počet místností: 103
Obestavěný  prostor 
 40 060 m3
Stavební náklady 
 248 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 7 000, z toho nástup 1700, výstup 5300
Projektoval 
 Hydroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Zdeněk Drobný, ing. arch. Otakar Kučera
Umělecká díla 
 kašna v atriu: ing. arch. Zdeněk Drobný, Ladislav Jiránek
 pítka: ak. soch. Miroslav Vystrčil
 trojdílná kovová mříž ve vstupním pavilónu: ak. soch. Jan Smrž
 kovová mříž do zahrady: ak. soch. Vojtěch Kobylka, Eduard Řepka
 kovová mříž na Valdštejnské jízdárně: dílna Jaromíra Brudhause
 dvě kovové mříže v zahradě: ak. soch. Zbyněk Runczik
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Jaroslav Voves, Josef Solar
Návazná doprava 
 tramvaje na Králově
 přímá obsluha prostoru Klárova a Malé Strany
Rekonstrukce  stanice po 
povodích 2002
 
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět