Jiřího z Poděbrad
JP-Etunel.jpg
eskalátorový tunel
JP-kol1.jpg
1 kolej
JP-kol2.jpg
2 kolej
JP-plastika.jpg
plastika ve podchodu
JP-PM.jpg
vestibul
JP-podch_relief.jpg
reliéf v podchodu
JP-podchod.jpg
podchod
JP-prostup.jpg
prostup mezi kolejemi
JP-str-lod1.jpg
střední loď
JP-str-lod2.jpg
střední loď
JP-vst_od_sadu.jpg
vstup/výstup
JP-vst_od_Sporitelny.jpg
vstup/výstup
JP-kostel.jpg
kostel na náměstí
JP-vst_z_nam.jpg
vstup/výstup
JP-vstup_Sla.jpg
vstup/výstup
JP-vstup_Vino_od_centra.jpg
vstup/výstup
JP-vyst_nam-TRAMdocentra.jpg
vstup/výstup
JP-vyst_Vino_z_centra.jpg
vstup/výstup
JP-vystSla.jpg
vstup/výstup
JP-vystVino_do_centra.jpg
vstup/výstup
Vysilac_Mahlerovy_sady.jpg
pohled na nedaleký
žižkovský vysílač
Nafotil: Jan Krblich
P2150008.JPG
prostory stanice
P2150014.JPG
81-71M ve stanici
P2150019.JPG
střední loď
Nafotil: Tomáš Rejdal, 15.2.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Je to první stanice druhého provozního úseku trasy A, je ražená a nachází se pod stejnojmenným náměstím.

Pro stavbu stanice Jiřího z Poděbrad pracovala těžní věž na náměstí se spojovací štolou k traťovým a staničním tunelům. Za výstavbu objektů a tunelů stanice zodpovídaly Vojenské stavby. Stanice je na první pohled naprosto běžná, avšak při stavbě zažila příhody nevídané. Tak například při ražbě přilehlých traťových tunelů nejprve vyrazili erektorem tunel o průměru 5,1 m i přes stanici, aby se ušetřil čas a práce s průchodem erektoru velkými komorami a mohlo se tak razit v kuse. Poté při montáži ostění ve stanici vynechali každý druhý prstenec a nakonec profil rozšířili na běžnou velikost. V průběhu stavby rovněž pracovníci změnili projekt a původně 1,5 metru široké pilíře průlezů zúžili na polovinu - místo železobetonu použili železné ostění. Tímto zákrokem se též zvýšil počet průchodů ze 6 na 7. A aby ani vestibul nevyčníval z řady změn, tak během výluky Vinohradské ulice v důsledku rekonstrukce tramvajových kolejí vyhloubily Vojenské stavby mělkou jámu, do ní zakotvily mostní nosníky jako strop budoucího vestibulu a koleje opět položily. Teprve potom se vyrubala zemina pod stropem a dokončil vestibul s podchodem. Ušetřilo se tak několik nutných tramvajových výluk. I těžní věž měla zajímavý způsob výstavby. Nejprve odtěžil jeřáb 20 metrů zeminy, poté vyrazili dělníci úzký vertikální tunel, jenž se dole napojoval na stávající traťový tunel směrem na Náměstí Míru. Další těženou zeminu pak házeli tunýlkem dolů do vozíků a ty ji odvážely pod hotovou těžní věž v Čechových sadech. Takovýto neobvyklý způsob usnadnil stavbu a zrušil potřebu složitě vyprošťovat hlínu z hluboké jámy. Stanice je trojlodní se zkráceným středním tunelem a jedním vestibulem. Hned po sousedním Náměstí Míru se jedná o druhou nejhlubší stanici pražského metra. Se stavbou se započalo v roce 1976 a zanedlouho zcela zmizel parčík na náměstí nad stanicí. Zbylo pouze několik pečlivě ohrazených stromků a jinak všude okolo bylo staveniště. V říjnu 1978 zde raziči dosáhli rekordu - 44,25 metrů staničního tunelu za 28 dní. Ve stanici je rovněž umístěn technologický tunel. Nástupiště je z prefabrikovaných dílců. Přesné umístění nástupiště je mezi kostelem a Vinohradskou ulicí a vestibul se nachází pod úrovní křižovatky Vinohradské a Slavíkovy. Má 2 výstupy s umělým přístřeškem, 1 bez něj a ještě 2 do přízemí domů, jenž jako jediné mají i eskalátory.

Hlavní a tedy určující barvou je modrozelená. Tou je vyložen celý strop středního tunelu, samozřejmě pomocí eloxovaných aluminiových desek s polokoulemi. Krajní tunely jsou opět v barvě zlaté s modrozeleným pruhem s přechodem v úrovni očí. Pilíře jsou suchou montáží (stejně jako I.A) obloženy jugoslávským béžovým mramorem Kanfanar. Dlažba je z jednozrnné mrákotínské žuly a madla apod. jsou z antikora. Eskalátorový tunel je obložen po stranách ze zlatě eloxovaných prolamovaných profilů a na stropě z akustických bílých desek. Zcela jinak také působí nový typ eskalátorů, již podstatně modernější a designově je daleko hranatější. Vestibul má s nástupištěm totožné obložení stěn, podlaha je z kozárovické žuly a strop z akustických desek FEAL se zářivkovými pásy. Budka dozorčího a další doplňky jsou obloženy tombakem a vyplněny kouřovým sklem. V podchodu je kamenný reliéfní medailon s portrétem krále Jiřího z Poděbrad akad. sochaře Jiřího Duška a ing. architektky Hübschmannové. Na stěnách jsou i keramické reliéfy ak. sochaře Lubomíra Šilara s tématikou husitství. Na náměstí je nová kašny z liberecké žuly. V budoucnu se zvažuje výstavba druhého vestibulu do Přemyslovské, příp. Řípské ulice.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 -
Navrhovaný  název 
 Jiřího náměstí
Zahájení provozu  ve stanici 
 19.12.1980
Umístění 
 pod náměstím Jiřího z Poděbrad (Praha 3)
Typ stanice 
 ražená pilířová
Konstrukce  stanice 
 trojlodní se zkráceným středním tunelem na 34,5 m, sedmi páry prostupů na  nástupiště a ostěním ze železobetonových tybinků. Konstrukce umožňuje v budoucnu  vybudovat druhý eskalátorový tunel s vestibulem v prostoru ulic Přemyslovské a  Řipské
Délka stanice 
 107,25 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 45 m
Nástupiště 
 šířka 20,45 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 hliníkové výlisky v charakteristické barvě stanice modrozelené
Vestibul 
 napojen na pasáž v hloubce 6,2 m pod Vinohradskou třídou s pěti výstupy na uliční  úroveň pevnými schodišti s dvěma eskalátory; s nástupištěm spojen tunelem se třemi  eskalátory o délce 73,1 m na výšku 36,5 m; s pasáží tvoří monolitickou  železobetonovou konstrukci, založenou ve stavební jámě pod ochranou pilotových  stěn
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení instalováno v technologickém tunelu, dlouhém 96 m, vyraženém  před stanicí
 strojovna eskalátorů pod vestibulem
 celkový počet místností: 122
Obestavěný  prostor 
 46 021 m3
Stavební náklady 
 264 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 8 600, z toho nástup 5 700, výstup 2 900
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Anna Hübschmannová
Umělecká díla 
 keramické stěny v podchodu: ak. soch. Lubomír Šilar
 kamenný reliéf krále Jiřího: ak. soch. Jiří Dušek
 fontána v parteru: ak. soch. Petr Šedivý, ing. arch. Bera Schütznerová,
 ing. arch. Anna Hübschmannová
Hlavní  stavbyvedoucí 
 ing. Miroslav Urban
Návazná doprava 
 tramvaje a autobusy MHD na Vinohradské třídě a na náměstí Jiřího z Poděbrad
 přímá obsluha střední části Vinohrad a jižní části Žižkova
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět