Flora
FL-Etunel.jpg
eskalátorový tunel
FL-kol1.jpg
1 kolej
FL-kol2.jpg
2 kolej
FL-podchod.jpg
podchod
FL-prostup.jpg
prostup mezi kolejemi
FL-relief_v_podch.jpg
reliéf v podchodu
FL-stan_PM.jpg
vestibul
FL-str_lod-1.jpg
střední loď
FL-str_lod-2.jpg
střední loď
FL-vestibul.jpg
střední loď
FL-vstup_Jicinska.jpg
vstup/výstup
FL-vstup_Vinohradska.jpg
vstup/výstup
FL-vstup_z_podch.jpg
vestibul
FL-vstupy_od_TRAM.jpg
vstup/výstup
FL-vyst_Jicinska.jpg
vstup/výstup
FL-vyst_TRAM_centrum.jpg
vstup/výstup
FL-vyst_TRAM_z_centra.jpg
vstup/výstup
FL-vyst_Vinohradska.jpg
vstup/výstup
Nafotil: Jan Krblich
P2150024.JPG
prostory stanice
P2150025.JPG
prostory stanice
P2150001.JPG
příjezd 81-71
P2150023.JPG
prostup, v pozadí 81-71M
Nafotil: Tomáš Rejdal, 15.2.2004
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Nacházíme se v mezilehlé ražené stanici trasy A, umístěné pod krajem Olšanských hřbitovů.

Nejprve stavaři přistoupili k výstavbě těžní věž v nedalekém bloku mezi ulicemi Jičínskou a Sudoměřskou. Z ní potom vede šachta a na ní navazující přístupová štola do staničních prostor. Tam najdete tři lodě, střední zkrácenou a mezi nimi 6 průchodů s 1,5 metru tlustými pilíři. Odtud vede vzhůru jeden tunel do jediného, podzemního, vestibulu. Stavbu stanice měly na starost Vojenské stavby a interiéry Pozemní stavby Pardubice. Stanice není příliš výjimečná, nedělo se tu ani příliš rekordů či vylepšení, i když přece jeden by se našel - za březen 1977 vyrazila Brigáda Socialistické Práce Ladislava Svobody 31,5 m velkoprofilového tunelu. Zanedlouho však byli překonáni.

Interiér je klasický pro trasu A. Hlavní staniční barvou je Bordeaux, ta také určuje barvu odstupňovaného pruhu za nástupišti, obklopeného klasickou zlatou. Strop středního tunelu je vyložen světlým odstínem téže barvy a opět hliníkovými díly. Změnou je pouze jeden svítící pás na každé straně. Pilíře jsou obloženy jugoslávským mramorem Maljat a madla a podobné věci jsou z leštěného antikora. Dlažba je z kozárovické žuly. Ve vestibulu naleznete stejnou dlažbu i barvu stropu. Avšak stěny jsou "potaženy" béžovým mramorem Kanfanar a světlo přinášejí korýtková zářivková svítidla. Budka dozorčího je obkládána hliníkem, eloxovaným na přírodní odstín. Na povrch vede 6 výstupů, převážně s pevným schodištěm. V pasáži naproti výstupům k tramvajovým zastávkám dominují keramické stély ak.sochaře keramika Petra Svobody na téma rostlin. Na povrchu vzniknulo malé klidné zákoutí s možností posezení. ozdobou je sousoší Rodina ak.soch.prof. Navrátila, ak.soch. Bohumila Teplého a ing.arch. Derynkové. Při stavbě se počítalo s budoucí nemožností výstavby 2. vestibulu.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 -
Zahájení provozu  ve  stanici 
 19.12.1980
Umístění 
 v podzemí východně od křižovatky ulic Vinohradská-Jičínská (Praha 3)
Typ stanice 
 ražená pilířová
Konstrukce stanice 
 trojlodní se zkráceným středním tunelem na 33 m, šesti páry prostupů na nástupiště  a ostěním montovaným ze železobetonových tybinků
Délka stanice 
 108,25 m
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 25,4 m
Nástupiště 
 šířka 20,45 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 hliníkové výlisky v charakteristické barvě stanice vínově červené (bordó)
Vestibuly 
 spolu s podchodem v hloubce 4,75 m pod Vinohradskou třídou tvoří monolitickou  železobetonovou konstrukci se šesti výstupy pevnými schodišti na uliční úroveň; s  nástupištěm je spojen tunelem s třemi eskalátory délky 49,2 m na výšku 24,6 m
Další prostory  stanice 
 provozní zařízení umístěna v technologickém tunelu délky 83 m, vyraženém za  stanicí
 celkový počet místností: 88
Obestavěný  prostor 
 46 431 m3
Stavební náklady 
 254 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 5 200, z toho nástup 3 600, výstup 1 600
Projektoval 
 DP-Metroprojekt Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Miroslava Derynková
Umělecká díla 
 barevné reliéfy v podchodu: ak. soch. Petr Svoboda
 sousoší Rodina na povrchu: ak. soch. Vladimír Navrátil, ak. soch. Bohumil Teplý
Hlavní  stavbyvedoucí 
 ing. František Hlad
Návazná doprava 
 tramvaje a autobusy na křižovatce Vinohradská-Jičínská
 přímá obsluha přilehlé obytné zóny
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět