Dejvická
nast_kol-1.jpg
kolej 1
nast_kol2.jpg
kolej 2
nast_stan-DS.jpg
stanoviště dozorčího
Enast-Solinova.jpg
Eskalátor směr Šolínova
stanPMSolinova.jpg
vestibul Šolínova
podchSolinova.jpg
podchod
nast_vytah.jpg
výtah na nástupišti
vytahSolinova.jpg
výtah Šolínova
schody_nast-Vitezne.jpg
schody směr Vítězné nám.
stanPMViteznenam.jpg
vestibul
podchVitezne.jpg
podchod Vítězné nám.
koridormezivestibuly.jpg
koridor mezi vestibuly
vytah_vest_Vitezne-nast.jpg
výtah Vítězné nám.
vstup_Solinova.jpg
vstup Šolínova
vstupEvropska_s_E.jpg
vstup Evropská
vstup-od-TRAM-do-centra.jpg
vstup od TRAM do centra
vstup-od-zast-BUS-k-letisti.jpg
vstup od zast. BUS k letišti
vstup-od-zast-BUS-k-Suchdolu.jpg
vstup od zast. BUS k Suchdolu
vstupz_Vitezneho.jpg
vstup z Vítězného nám.
vytah_z_povrchudokoridoru.jpg
výtah z povrchu do koridoru
Nafotil: Jan Krblich, 2002
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o stanici
Jedná se o koncovou stanici trasy A. Dnes je už prakticky jedinou stanicí z prvního stavebního úseku některé trasy, která se zachovala dodnes jako konečná. Rozkládá se pod ulicí Evropská (dříve Leninova), v blízkosti Vítězného náměstí (Nám. Říjnové revoluce).

Stanice se začala stavět v rámci stavby IA. V únoru 1973 se zabořil nemechanizovaný razicí štít u stanice Hradčanská. Poté byla přeložena tramvajová trať v místě budoucí stanice na levou stranu ulice v délce cca 200 m. Dále byly vybudovány nové zděné a tunelové kanalizační trasy a přeloženy kabely. Hned nato se bagry zabořily do obyčejné ulice. Za nedlouho vyrostla na místě obří stavební jáma. V průběhu roku 1974 přijel nemechanizovaný štít od Hradčanské, v jámě ho dělníci otočili a 30.9. už razili zpět druhý tunel. Do stavebního prostoru se zanořily podzemní stěny, které později nesly stropní strunobetonovou desku o výšce 140 cm. Pod nimi se pak vyhloubil celý prostor. Jelikož stanice byla dvoupodlažní (v technologické části až tří), mezistrop zavěsili stavebníci na hlavní strop. Mezistrop pak sloužil i jako rozpěra podzemním stěnám, mezi nimiž je celkem 19,3 m prostoru. Osová vzdálenost mezi středy kolejí je 13,1 m a nástupiště má šířku 10,2 metrů. Celková délka stanice je více, než 300 m. Velkou část totiž tvoří odstavné koleje (160,7 m), umístěné za stanicí v tradičním pojetí - odbočky z hlavních kolejí se střetávají na dvoukolejném obousměrném přejezdu, následovaném dvěma dalšími kolejemi. Hlavní koleje jsou na konci mírně stočeny vlevo - předpokládalo se totiž prodloužení směrem do Střešovic. Tyto koncové koleje se původně měly budovat ražením, ale nakonec, vzhledem k nízkému nadloží byla využita stejná technologie, jako pro stanici. Další dvě nadložní patra jsou využita jako parkovací a skladovací kapacity. Stanice má dva vestibuly spojené s nástupištěm eskalátory na výšku 7 m. V horním patře jsou vestibuly spojené dlouhou pasáží s několika obchody. Západní vestibul vede pomocí 4 pevných schodišť a dvou eskalátorů do Leninovy ulice směrem k letišti a slouží pro přestup na tramvaje a meziměstské autobusy, hlavně do Kladna. Naopak se tudy vystupuje z městských autobusů a tramvají. Druhý vestibul obsluhuje západní oblast Nám. Říjnové revoluce. Má proto 2 schodišťové vstupy. Už 16.10.1976 byl ve stanici den otevřených dveří, to se právě pokládal svršek. 6.9.1977 ho začali svařovat a pak už byly prováděny jen dokončovací práce.

Hlavním motivem stanice bylo ostrovní nástupiště bez pilířů (pouze s budkou dozorčího uprostřed), opticky oddělené světelnou rampou od tmavého prostoru kolejiště. Stěna za kolejemi byla vyložena pestrými glazovanými keramickými pásy (svislými) s teplými barvami. V pasáži u východního vestibulu byla umístěna skleněná prosvětlená stěna s rudým praporem. Druhý vestibul zcela ovládla kamenná stěna s bronzovým portrétem V. I. Lenina a verši V. Majakovského. Oby tyto zajímavé objekty byly po revoluci demontovány a na místo Lenina vyrostla trafika. V poslední době se dostávala stanice, obzvláště prostory okolo vzduchotěsných vrat, do špatného technického stavu, a protože konečnou stanici není možné zavřít, je toto řešeno postupnou rekonstrukcí jednotlivých částí vestibulů.
Autor: Jan Bonev
Původní název 
 Leninova
Zahájení provozu  ve stanici 
 12.8.1978
Umístění 
 pod třídou Evropskou ulicí u Vítězného náměstí (Praha 6)
Typ stanice 
 hloubená, založená v jámě zajištěné konstrukčními podzemními stěnami pod  hladinou podzemní vody; dlouhodobě koncová
Konstrukce  stanice 
 monolitická železobetonová, stropy z předpjatých prefabrikovaných nosníků,  uložených na předem vybudovaných podzemních stěnách, které nemají izolační  plášť proti podzemní vodě
Délka stanice 
 301,3 m včetně odstavných a prohlížecích kolejí
Hloubka středu  nástupiště pod  terénem 
 11,0 m
Nástupiště 
 šířka 10,2 m, výška 3,35 m
Obklad stěn v  prostoru  nástupiště 
 glazované keramické tvarovky Hurdis teplých barev od bělavé po tmavohnědou
Vestibuly 
 západní s výstupem třemi eskalátory na výšku 7,7 m na třídu Edvarda Beneše
 východní s výstupem na Vítězné náměstí pevným schodištěm na výšku 4,6 m
Další prostory  stanice 
 podélná pasáž s prodejnami spojující oba vestibuly
 odstavné a prohlížecí koleje s výhybištěm, nad nimi ve třech podlažích podzemní  garáže s výjezdem rampou do Studentské ulice, o celkové délce 158,3 m
 celkový počet místností: 213
Obestavěný  prostor 
 77 788 m3
Stavební náklady 
 301 miliónů Kč
Obrat cestujících 
 v r. 1986 v ranní špičce celkem 30 300 cestujících, z toho nástup 16 900, výstup 13  400
Projektoval 
 Vojenský projektový ústav Praha
Architektonické  řešení 
 ing. arch. Josef Kales
Umělecká díla 
 mozaikové kamenné stěny: ak. mal. Martin Sladký
 skleněná stěna ve východním vestibulu: Vilém Veselý, Pavel Werner, Josef Kochrda
 keramický obklad za kolejištěm: barevné řešení navrhl ak. mal. Karel Velický a  Jindřich Daniel
Hlavní  stavbyvedoucí 
 Jiří Listík
Návazná doprava 
 tramvaje a autobusy MHD na Evropské ul. u Vítězného nám.
 autobusy příměstské integrované dopravy (linky 3XX)
 přímá obsluha vysokoškolského areálu a obytné zóny
Zdroj: www.metroprojekt.cz
 
Zpět