Revize souprav 81-71
souprava 81-71O tom, že každá trať pražského Metra má své depo ví asi každý:

Trasa A: Depo Hostivař (Sazečská ulice, Praha 10-Strašnice)
Trasa B: Depo Zličín (ulice Na Radosti, Praha 5-Zličín)
Trasa C: Depo Kačerov (ulice Sliačská, Praha 4-Krč)

Však o tom, že soupravy zde podléhají pravidelné revizi už tak moc lidí neví.... Pro vozy typu 81.717.1 (čelní) a 81.714.1 (vložený) platí následující rozdělění revizí:

P0 - Provozní ošetření
Provádí se po 8-12h provozu (v depu, v příp. tr. B i na SPO CM (stanice provozního ošetření Černý Most). Provozní ošetření spočívá zejména v „oklepání“ pneumatické soustavy brzd, vypuštění sražené vody ze vzduchových jímek a zběžná kontrola neporušenosti krytů elektrovýzbroje atd.

P1 - Technické ošetření
Neprovádí se.

P2 - Technické ošetření
Provádí se v depu po najetí cca 6 250 km. V obou případech se jedná o prohlídku veškeré elektrovýzbroje, kontrolu dotaženosti silových vodičů, kontrolu uhlíků na motoru a vůbec revizi celé soupravy.

P3
Provádí se po najetí 75 000 km od revize P4 nebo P5.

P4 - Periodická oprava
Provádí se po najetí 150 000 km od revize P5. Zde se již jedná o kompletní zkoušku funkce ovládacích a trakčních obvodů. Zkouší se činnost všech obvodů, probíhá tzv.simulace jízdních a brzdových režimů, probíhají jednotlivá měření, včetně měření izolačního stavu, kontroly elektrovýzbroje a podobně.

P5 - Střední oprava
Provádí se v OZM po najetí cca 300 000 km od předchozí revize P5. V současné době to vychází například na béčku, že se P5 dělají jednou za 3 - 3,5 roku. Jedná se o největší a kompletní revizi a opravu všech zařízení a obvodů prováděnou na vozech metra typu 81-71.

MO - Mimořádná oprava
Provádí se podle rozsahu závady a škody buď na depu, nebo v OZM (Opravárenská Základna Metro). Jedná se zejména o odstranění náhle vzniklých závad, jako: Zablokované dveře, nefukční vlakový rozhlas, uhořelý kabel, spálený sběrač, spálený motor a podobně.

P6
Revize P6 se neprovádějí. I když se s nimi původně počítalo. Mělo se jednat o generální opravu. Vzhledem k finanční náročnosti bylo od těchto oprav upuštěno a bylo přistoupeno k celkové modernizaci sv. formou jejich rekonstrukce. (Vozy 81-71M).

Počátkem devadesátých let byly zkušebně provedeny zkušebně 4 opravy P6 na vozech 81-71
2105 (1993 na depu Kačerov, sv. 2105-2327, trasa B, shodou okolností se jedná o stý vůz metra dodaný z Mytišči)
2107 (1991 na depu Kačerov, díky "šikulkům" z Černého Mostu už je tento vůz vyřazen z provozu a určen k likvidaci, ex sv. 2107-2316 z tr. B)
2121 a 2131 (1995 na OZM, v souč. době sv. 2121-2131 tr. B)

Důležité jsou také revize jímek
1x za rok se provádí "provozní revize" na depu
1x za 6 let se provádí "vnitřní a tlaková revize" na OZM (nejlépe při P5) Km proběh pro odstavení vozu z provozu je 1 440 000 km. Po provedení komisionelní prohlídky může být prodloužen na 1 500 000 km (souč. praxe). Pak se vůz odstaví na RE (rekonstrukci).
Autor: Kid 11200
Další úpravy: Korny
 
Zpět