Svařovací vůz K 355 PT
svarovak1.jpg
svarovak1.jpg
svarovak2.jpg
svarovak2.jpg
svarovak3.jpg
svarovak3.jpg
svarovak4.jpg
svarovak4.jpg
Nafotil: archiv DP-M, 11700 - stavby a tratě
Souhrnné informace
Dalším nepostradatelným zástupcem vozového parku metra je bezesporu svařovací vůz K 355 PT. Zpočátku si při výstavbě metra zajišťoval přípravu stometrových kolejových pásů sám dodavatel stavby a v tunelech pak prováděl jejich tzv. bezstykové spojení. Časem ale musí po nadměrném opotřebení kolejnic dojít k jejich souvislé výměně, a proto zakoupil o. z. Metro pro svařování kolejnic v roce 1977 od rakouské firmy Plasser Theurer svařovací vůz K 355 PT.

Tento stroj je v současné době využíván především na svařovacích základnách v depech pro spojování kolejnic do stometrových pásů. Dlouhou dobu byl také používán pro svařování kolejnic přímo v tunelech metra, ale tento způsob byl značně náročný. Pro uchycení kolejnic do kleští svařovacího stroje a následné pohyby prováděné při svařování se muselo během noční výluky povolit a následně upevnit několik desítek metrů již položené koleje. Proto se ke konci roku 1997 tento způsob nahradil svařováním termitem, který má speciální složení pro použití v tunelech.

Svařovací vůz K 355 PT je hnací kolejové vozidlo vybavené závěsným svařovacím strojem typu K 355. V přední části kabiny se nachází hlavní řídící stanoviště pro jízdu vozidla se všemi ukazateli potřebných údajů. V zadní části je stanoviště, z kterého se ovládá především samotný svářecí stroj, ale lze odtud ovládat také základní jízdní funkce. Mezi oběma stanovišti v oddělené prostřední části (strojovně) jsou uloženy veškeré agregáty potřebné pro pohon vozidla a svařování kolejnic.

Svařovací vůz je vybaven vznětovým vzduchem chlazeným dvanáctiválcovým motorem Deutz s válci uspořádanými do V. Z předního čela skříně motoru je vyveden hnací hřídel na rozvodovou převodovku, která rozvádí výkon z jednoho vstupního hřídele na dva výstupní a současně redukuje otáčky spalovacího motoru. Přenos výkonu na hnací podvozky vozidla je hydrostatický. Poháněna jsou obě dvojkolí prvního podvozku, třetí a čtvrté dvojkolí druhého podvozku jsou pouze běžná.

Druhý výstupní hřídel ze zadního čela spalovacího motoru směřuje ke generátorové rozvodové převodovce. Tato rozvodovka pohání jednou výstupní hřídelí generátor na výrobu svařovacího proudu a druhou výstupní hřídelí hydraulické čerpadlo k ovládání čelistí a hydraulického zvedacího zařízení pro manipulaci se závěsným svařovacím strojem.

Brzdová soustava svařovacího vozu byla v roce 1993 z důvodu těžké dostupnosti náhradních dílů Knorr předělána na soustavu DAKO. Je tvořena samočinnou tlakovzdušnou brzdou s ovladačem jen na hlavním stanovišti strojvedoucího, přímočinnou tlakovzdušnou brzdou s ovladačem na obou stanovištích a vřetenovou parkovací brzdou.

Závěsný svářecí stroj K 355 je určen pro kontaktní svařování kolejnic. Za pomoci tohoto stroje lze svařovat metodou odtavovacího stykového svařování kolejnice o průřezu od 6 400 mm2 do průřezu 10 000 mm2. Napájení stroje elektrickým proudem je zajišťováno buď z dieselgenerátoru, nebo přímo z veřejné sítě. Svařování kolejnic se provádí metodou nepřetržitého odtavování pomocí systému hydraulického servořízení a podle předem zvoleného programu s automatickou regulací napětí.

Svařovací proces je řízen pomocí naprogramovaného ovládacího voliče, který přes EP ventil ovládá olejové tlakové obvody a časové spínače svařovacího stroje. Proces začíná upnutím kolejnic, k čemuž slouží dva páry klešťových čelistí. Hydraulické servořízení je tvořeno elektromagnetem lisování, šoupátkem, reduktorem, mikrovypínačem a elektromagnetem stříhání a je namontováno v centrální ose stroje. Pro svařování jsou použity dva paralelně zapojené transformátory, které jsou uloženy v dutinách levého páru upínacích čelistí. Použití dvou paralelně pracujících transformátorů umožňuje značně snížit odpor nakrátko a rovnoměrné rozložení proudu po průřezu kolejnice.

Základní technické parametry
délka přes nárazníky: 16 240 mm
šířka vozidla: 2 840 mm
výška vozidla: 3 570 mm
rozvor podvozků: 10 000 mm
celková hmotnost: 42 t
maximální jízdní rychlost: 80 km/h
Zdroj: DP-Kontakt, Autor: Ing. Marek Kopřiva, 11 003
 
Zpět