Strojní podbíječka Plassermatic 08-75 GS
podbijecka01.jpg
podbijecka01.jpg
podbijecka02.jpg
podbijecka02.jpg
podbijecka03.jpg
podbijecka03.jpg
podbijecka04.jpg
podbijecka04.jpg
podbijecka05.jpg
podbijecka05.jpg
Nafotil: archiv DP-M, 11700 - stavby a tratě
Souhrnné informace
Jedno z novějších speciálních kolejových vozidel ve vozovém parku je automatická strojní podbíječka Plassermatic 08-75 GS, kterou o. z. Metro zakoupil koncem roku 1989. Výrobcem je rovněž rakouská firma Plasser a Theurer z Linzu. Podbíječka se používá k opravám a údržbě tratí metra, na kterých je stále pražcové upevnění kolejí ve štěrkovém loži. V současné době se jedná především o zhlaví dep, zkušební tratě, výhybky na tratích (do tratě III. C) a na mostech čtvrtého a pátého úseku tratě B.

Do roku 1989 se podbíjení kolejí a výhybek provádělo ručně. Se zvyšujícím se rozsahem prací a požadavky na jejich kvalitu se stal takový způsob podbíjení časově a ekonomicky neúnosný, proto se přistoupilo k zakoupení strojní podbíječky.

Automatická strojní podbíječka Plassermatic je obecně určena k přesnému podbíjení křížení, výměn a kolejí o minimálním poloměru oblouku 80 metrů. Vozidlo je osazeno vzduchem chlazeným vznětovým dvouřadým osmiválcem typu KDH Deutz s uspořádáním válců do V a výkonem 150 kW při 2 500 ot/min. Ve spalovacím motoru je vestavěný jednoválcový vzduchem chlazený kompresor, který svým provozním tlakem 8 barů zajišťuje provoz všech vzduchem řízených součástí vozidla.

Výkon od spalovacího motoru je přenášen hydrostaticky přes pětistupňovou řadicí rozvodovku do nápravové převodovky a na zadní dvojkolí. První dvojkolí je běžné a má funkci jako klasický běhoun. Na vozidle je použito pouze prvotní vypružení pomocí pryžových silentbloků (Megi).

Stanoviště strojvedoucího je umístěno nad druhým dvojkolím na zadní straně vozidla. Jsou zde umístěny veškeré řídicí a ovládací prvky, pomocí kterých je obsluhován celý stroj. Z přední kabiny, situované nad prvním dvojkolím, lze v případě potřeby pomocí řídicích a ovládacích prvků zajišťovat nivelaci a směrování.

Na vozidle je použita tlaková brzda soustavy KNORR, a to brzda nepřímočinná ovládaná brzdičem samočinné brzdy, brzda přímočinná ovládaná brzdovým kohoutem přímočinné brzdy a vřetenová parkovací brzda. Nouzová brzda je uváděna v činnost záklopkou záchranné brzdy prostřednictvím táhla s lankem.

Stejnosměrné elektrické zařízení pracuje s napětím 24 V a skládá se z generátoru, dvou 12 V baterií v sérii, signálního zařízení, řídicích okruhů a osvětlovacího aparátu, který zabezpečuje dostatečné osvětlení všech pracovišť.

Vozidlo je vybaveno podbíjecím agregátem pro koleje, křížení a výměny všeho druhu. Jako podbíjecí agregát je zde použit hydraulický asynchronní rovnotlaký systém podbíjení Plasser a Theurer. Rám podbíjecího agregátu je umístěn bezprostředně před zadní nápravou na dvou vodorovných sloupech a je stranově přestavitelný. Tento rám nese vlastní podbíjecí agregát, vedený na dvou svislých sloupech, a může být pomocí hydrauliky posunut tak, že se kdykoliv nachází nad podbíjeným místem.

Vlastní tlakově vibrační podbíjení pracuje na základě asynchronního stejnotlakového principu. To znamená, že během podbíjecího děje vzniká před každým podbíjecím nástrojem určitý odpor. Dosáhne-li odpor zvolené velikosti, pak se příslušný podbíjecí nástroj automaticky zastaví. Ostatní nástroje pokračují v práci tak dlouho, až vyvodí stejně velkou sílu na lože. Zdvihání a spouštění podbíjecího agregátu je provedeno hydraulickým válcem.

Vlastní vibrační pohyby pracovních nástrojů jsou vyvolávány excentrickou hřídelí, poháněnou od hydraulického motoru. Jako pracovní nástroje jsou zde použity čtyři výkyvné páky s konickými konci, které lze plynule přestavovat ve směru ke středu koleje nebo od koleje. Tato automatická strojní podbíječka má pro směrování podbíjení tzv. jednotětivový měřicí systém a pro nivelaci nivelační systém Plasser a Theurer.

V letošním roce byl podbíjecí stroj osazen ovládáním pro vnější obsluhu. Byl jím umožněn podélný i příčný posun s celým strojem a pomalé spouštění podbíjecích kladiv do pracovní polohy. Tím odpadla složitá komunikace vnější obsluhy s pracovníkem řídícím pracovní proces z kabiny.

Základní technické parametry
délka přes nárazníky: 14 490 mm
šířka vozidla: 3 050 mm
výška vozidla: 3 300 mm
rozvor podvozků: 8 000 mm
celková hmotnost: 27 t
maximální jízdní rychlost: 65 km/h
Zdroj: DP-Kontakt, Autor: Ing. Marek Kopřiva, 11 003
 
Zpět