Matisa Pv6 - měřící vůz kolejového svršku
matisa_stanice01.jpg
matisa_stanice01.jpg
matisa_stanice02.jpg
matisa_stanice02.jpg
matisa_stanice03.jpg
matisa_stanice03.jpg
matisa_stanice04.jpg
matisa_stanice04.jpg
Matisa4.jpg
Matisa4.jpg
matisa8.jpg
matisa8.jpg
matisa9.jpg
matisa9.jpg
Matisa1.jpg
Matisa1.jpg
Matisa6.jpg
Matisa6.jpg
Matisa3.jpg
Matisa3.jpg
Matisa5.jpg
Matisa5.jpg
Matisa7.jpg
Matisa7.jpg
Nafotil: archiv DP-M, 11700 - stavby a tratě
Souhrnné informace
U všech kolejových tratí v České republice se musí pravidelně kontrolovat jejich provozní parametry. Tuto povinnost předepisuje Vyhláška č. 177/1995, která je prováděcím předpisem Zákona o drahách. Pro prohlídky a měření na tratích metra jsou předepsány jedny z nejpřísnějších časových intervalů.

Mimo různá měření prováděná ručně je také předepsáno měření geometrické polohy kolejového svršku a přívodní kolejnice pomocí měřicího vozu. Na hlavní koleji, traťových spojkách a spojovacích kolejích do depa musí být toto měření provedeno jedenkrát měsíčně. Z výše uvedených požadavků vyplynula již při vzniku metra nutnost mít ke kontrole ve vozovém parku metra odpovídající vozidlo.

Měřicí vůz byl objednán již v rámci investic na výstavbu prvního úseku trati C. Při výběru měřicího mechanismu pro metro nešlo využít běžných typů vozidel, které používala většina železničních správ. Tyto by svým profilem a přechodností nevyhovovaly parametrům tratí metra a svou cenou a výkonností by byly pro rozsah kolejí naddimenzovány.

Potřebám o. z. Metro plně vyhovovala nabídka švýcarské firmy MATISA. Koncem roku 1973 byl dodán nový měřicí vůz typu Matisa PV-6 s doplňky a úpravami pro měření geometrické polohy přívodní kolejnice. Tento typ dovoluje provádět omezenou rychlostí do 30 km/h tytéž úkony jako velké měřicí vozy.

Jeho nasazení na tratích metra umožňuje zakreslit všeobecný stav kolejí a připravit tak dlouhodobý udržovací a obnovovací program. Vyhodnocení měření pak odhalí kolejové vady, které by mohly ohrozit bezpečnost dopravy, a které jsou zvláště při špatném stavu štěrkového lože zjistitelné pouze pod zatížením.

Pomocí měřicího vozu Matisa PV-6 lze kontrolovat parametry jako zborcení, rozchod, vzepětí a převýšení koleje, vzdálenost a výšku přívodní kolejnice, nivelaci kolejových pásů a rychlost měření. Všechny statické a dynamické veličiny se zde snímají mechanickým způsobem! Vozidlo je vybaveno třemi měřicími podvozky, z nichž jsou měřené údaje přenášeny pomocí převodových pák, řetízků a pružin na zapisovací zařízení. Přenos údajů o přívodní kolejnici je od snímačů elektrický. Grafický záznam je prováděn v měřítku 1:100 pomocí deseti tužek na papírový pás s rastrem a vyhodnocení probíhá vizuálně porovnáváním se vzorovým záznamem.

Měřicí vůz Matisa PV-6 je poháněn vlastní silou. Naftový motor pro pohon je přeplňovaný dvoudobý čtyřválec General Motors o výkonu 92 kW. K napájení veškerých částí vozidla a měřicího zařízení slouží elektroagregát s výkonem 5 kW. Vozidlo je vybaveno přímočinnou tlakovou pneumatickou a pneuhydraulickou brzdou a vřetenovou parkovací brzdou.

Navzdory svému stáří (téměř 30 let), ale hlavně díky pečlivé údržbě pracovníků, kterým byl svěřen, je měřicí vůz o. z. Metro dosud v dobrém technickém stavu. Avšak tak jako ve všech odvětvích, tak i v oblasti měření kolejového svršku šla technika mílovými kroky dopředu a naše "babička" Matisa PV-6 velmi zastarala.

V dnešních vozidlech jsou k měření využity kamery s řádkovými snímači, laserové zdroje světla, indukční snímače posunutí, snímače zrychlení úhlové rychlosti a jiné. Vozidla dovolují také defektoskopickou kontrolu kolejnic, kontrolu průjezdného průřezu tunelu, měření vertikální mikrogeometrie a příčného profilu kolejnic. Vlastní výstupy jsou pak zpracovány a automaticky vyhodnoceny pomocí výpočetní techniky.

Samozřejmě i odštěpný závod Metro usiluje o zakoupení moderního měřicího vozu. Proběhla již také první nezávazná jednání s firmami MATISA, Plasser a MTH Praha, ale vzhledem k pořizovacím nákladům nové techniky se nejdříve budou muset najít patřičné investiční prostředky. Vzhledem ke stáří měřicího vozu Matisa PV-6 si je však nutné uvědomit, že pravidelné a objektivní měření kolejového svršku je bezpodmínečným a nutným požadavkem zajišťujícím bezpečnost provozu hromadné dopravy osob v tunelech metra a není jej možno proto ekonomicky zdůvodňovat. Za zmínku určitě stojí fakt, že o náš měřicí vůz projevila velký zájem firma MATISA, která by ho chtěla umístit do svého muzea ve Švýcarsku. Jak sami uznali, považují za malý zázrak, že mechanický přenos měřených veličin je stále plně funkční.

Základní technické parametry
délka přes nárazníky: 6 700 mm
délka s měřicími podvozky: 10 700 mm
maximální šířka: 2 480 mm
maximální výška: 3 000 mm
rozvor: 3 000 mm
celková hmotnost: 11 t
maximální jízdní rychlost: 60 km/h
Zdroj: DP-Kontakt, Autor: Ing. Marek Kopřiva, 11 003
 
Zpět