Dieselelektrická lokomotiva řady 797.8
T797-01.jpg
797816-6
T797-06.jpg
797809-1
T797-03.jpg
797815-8
T797-04.jpg
797815-8
Fotky jsou z archívu DP-M, 11700 - stavby a tratě
t797(1).jpg
797811-7+797813-3
t797(2).jpg
797811-7
Nafotil: Tomáš Rejdal, 05/2003
PC170075.JPG
797804-2
Nafotil: Michal Kuty, 17.12.2003
P1010040.JPG
797814-1
P1010042.JPG
797814-1
P1010043.JPG
797814-1
P1010044.JPG
797814-1
Nafotil: Tomáš Rejdal, 3.4.2004
Souhrnné informace
Lokomotiva řady 797.8 je dvounápravová rámová lokomotiva s elektrickým přenosem výkonu, se skupinovým pohonem a s uspořádáním náprav B, která vznikla modernizací lokomotiv řady 703. Z původní lokomotivy zůstal zachován pouze hlavní rám s dvojkolími, nápravovými převodovkami a tažným a narážecím ústrojím. Lokomotiva je řešena jako kapotová s postranními ochozy a jednou věžovou kabinou strojvedoucího, umístěnou blíže k zadnímu čelu lokomotivy.

Konstrukčně je určena pro provoz na drahách o rozchodu 1 435 mm s dovoleným zatížením na nápravu 13 tun a o minimálním poloměru oblouku 60 metrů, a to rychlostí do 40 km/h. Provozně je určena pro lehký posun s železničními vozy, posun s vozy a speciálními vozidly o. z. Metro a dopravu služebních vlaků v tunelech.

Zdrojem výkonu lokomotivy je kapalinou chlazený přeplňovaný řadový šestiválec LIAZ M1.2C typu M640 SE s instalovaným výkonem 242 kW, splňující normu emise škodlivin EURO II a trakční alternátor typu 1FC2 284-04 s jmenovitým výkonem 205 kW. Takto sestavené hnací ústrojí je uloženo pod předním představkem na pomocném rámu, který je pomocí silentbloků pružně uložen do hlavního rámu vozidla. Vzájemné propojení spalovacího motoru a alternátoru je KUBLO spojkou.

Pohon pojezdu tvoří jeden stejnosměrný trakční elektromotor typu TE 005 sériového provedení o jmenovitém příkonu 205 kW, který je zavěšen do hlavního rámu lokomotivy v prostoru zadního představku. Výstupní hřídel je spojen kloubovou hřídelí s trakční převodovkou TK 140, pevně uloženou do hlavního rámu v ose vozidla. Výstupní hřídel této převodovky je spojen pomocí dvou původních kloubových hřídelí s nápravovými převodovkami NK prvního a druhého dvojkolí.

Trakční elektrovýzbroj zabezpečuje přenos výkonu mezi hnacím soustrojím a trakčním elektromotorem. Elektrický přenos je realizován jako střídavě stejnosměrný. Elektrická energie z trakčního alternátoru je usměrňována v trakčním měniči, ze kterého je vedena přes stykač do trakčního elektromotoru. Reverzace otáčení se provádí přepínačem směru, a to změnou směru proudu tekoucího přes hlavní póly elektromotoru. Pro snazší docílení vyšší rychlosti je instalováno jednostupňové shuntování pomocí stykače a odporu. Elektronický regulátor výkonu reguluje napětí, proud a výkon trakčního alternátoru v závislosti na nastaveném stupni výkonu jízdním kontrolérem.

V zadním (menším) představku je zavěšen nosič trakčního motoru, na kterém je umístěn blok vzduchotechniky včetně vzduchojemů. Pod ochozy a kabinou je na levé straně lokomotivního rámu zavěšena palivová nádrž. Na pravé straně rámu jsou zavěšeny speciální skříně s bloky silové elektroniky a startovacími bateriemi o celkovém napětí 24V ss.

Vstup do kabiny je dveřmi z obou stran lokomotivy. Kabina je bohatě prosklená, čelní okna jsou provedena s negativním sklonem 5°, boční okna jsou posuvná. V kabině jsou umístěna dvě diagonální ovládací stanoviště vybavená shodnými ovladači a sdělovači, rozvaděč pomocných a řídicích elektrických obvodů, klika ruční brzdy, dvě otočná vypružená sedadla, dvě tělesa teplovodního vytápění kabiny, svítidla pro osvětlení vnitřního prostoru, stropní ventilátorky a skříňka na osobní věci obsluhy.

Vozidlo je vybaveno vzduchotlakovou samočinnou a přímočinnou brzdou, působící na obě dvojkolí a ruční zajišťovací brzdou, působící na jedno kolo zadního dvojkolí. Brzda je třecí špalíková, všechna kola jsou oboustranně obrzděna dvojitými brzdovými špalíky. Každé kolo má svůj vlastní brzdový válec. Přímočinná brzda je ovládána dvěma brzdiči DAKO BP, samočinná brzda je ovládána jedním brzdičem DAKO BSE se dvěma ovladači DAKO OBE.

Lokomotivy jsou na požadavek o. z. Metro vybaveny zařízením pro udržení konstantní nízké rychlosti, vícenásobným řízením a elektrickým propojením s posunovanou soupravou M1 pro případ nouzového brzdění.

Základní technické parametry lokomotivy:
délka přes nárazníky: 7 240 mm
maximální šířka: 2 750 mm
maximální výška: 3 550 mm
rozchod: 1 435 mm
rozvor: 2 800 mm
celková hmotnost: 26 t
typ motoru: LIAZ M640 SE
maximální výkon motoru: 242 kW
trakční alternátor: Siemens 1FC2
instalovaný výkon alternátoru: 205 kW
trakční elektromotor sériový: TE 005
dovolená rychlost: 40 km/h
Zdroj: DP-Kontakt, Autor: Ing. Marek Kopřiva, 11 003
 
Zpět