Opravárenská základna metra v Hostivaři
P5141682.JPG
P5141682.JPG
P5141584.JPG
P5141584.JPG
P5141586.JPG
P5141586.JPG
P5141587.JPG
P5141587.JPG
P5141589.JPG
P5141589.JPG
P5141591.JPG
P5141591.JPG
P5141592.JPG
P5141592.JPG
P5141593.JPG
P5141593.JPG
P5141594.JPG
P5141594.JPG
P5141595.JPG
P5141595.JPG
P5141596.JPG
P5141596.JPG
P5141598.JPG
P5141598.JPG
P5141600.JPG
P5141600.JPG
P5141601.JPG
P5141601.JPG
P5141602.JPG
P5141602.JPG
P5141605.JPG
P5141605.JPG
P5141606.JPG
P5141606.JPG
P5141607.JPG
P5141607.JPG
P5141608.JPG
P5141608.JPG
P5141610.JPG
P5141610.JPG
P5141611.JPG
P5141611.JPG
P5141614.JPG
P5141614.JPG
P5141615.JPG
P5141615.JPG
P5141616.JPG
P5141616.JPG
P5141617.JPG
P5141617.JPG
P5141618.JPG
P5141618.JPG
P5141620.JPG
P5141620.JPG
P5141621.JPG
P5141621.JPG
P5141622.JPG
P5141622.JPG
P5141624.JPG
P5141624.JPG
P5141626.JPG
P5141626.JPG
P5141627.JPG
P5141627.JPG
P5141628.JPG
P5141628.JPG
P5141631.JPG
P5141631.JPG
P5141633.JPG
P5141633.JPG
P5141636.JPG
P5141636.JPG
P5141639.JPG
P5141639.JPG
P5141641.JPG
P5141641.JPG
P5141642.JPG
P5141642.JPG
P5141643.JPG
P5141643.JPG
P5141645.JPG
P5141645.JPG
P5141646.JPG
P5141646.JPG
P5141647.JPG
P5141647.JPG
P5141648.JPG
P5141648.JPG
P5141653.JPG
P5141653.JPG
P5141654.JPG
P5141654.JPG
P5141656.JPG
P5141656.JPG
P5141657.JPG
P5141657.JPG
P5141658.JPG
P5141658.JPG
P5141659.JPG
P5141659.JPG
P5141660.JPG
P5141660.JPG
P5141662.JPG
P5141662.JPG
P5141663.JPG
P5141663.JPG
P5141664.JPG
P5141664.JPG
P5141665.JPG
P5141665.JPG
P5141668.JPG
P5141668.JPG
P5141669.JPG
P5141669.JPG
P5141670.JPG
P5141670.JPG
P5141671.JPG
P5141671.JPG
P5141674.JPG
P5141674.JPG
P5141675.JPG
P5141675.JPG
P5141676.JPG
P5141676.JPG
P5141677.JPG
P5141677.JPG
P5141678.JPG
P5141678.JPG
P5141679.JPG
P5141679.JPG
P5141585.JPG
P5141585.JPG
 
Nafotil: Tomáš Rejdal, 14.5.2004
01.jpg
01.jpg
05.jpg
05.jpg
07.jpg
07.jpg
08.jpg
08.jpg
14.jpg
14.jpg
Nafotil: Radioactive Man
P3250193.JPG
P3250193.JPG
P3250194.JPG
P3250194.JPG
P3250207.JPG
P3250207.JPG
P3250210.JPG
P3250210.JPG
P3250211.JPG
P3250211.JPG
P3250212.JPG
P3250212.JPG
P3250213.JPG
P3250213.JPG
P3250217.JPG
P3250217.JPG
P3250218.JPG
P3250218.JPG
P3250219.JPG
P3250219.JPG
P3250221.JPG
P3250221.JPG
P3250223.JPG
P3250223.JPG
P3250224.JPG
P3250224.JPG
P3250225.JPG
P3250225.JPG
P3250228.JPG
P3250228.JPG
P3250231.JPG
P3250231.JPG
P3250232.JPG
P3250232.JPG
P3250233.JPG
P3250233.JPG
P3250234.JPG
P3250234.JPG
P3250236.JPG
P3250236.JPG
P3250237.JPG
P3250237.JPG
P3250238.JPG
P3250238.JPG
P3250239.JPG
P3250239.JPG
P3250240.JPG
P3250240.JPG
P3250242.JPG
P3250242.JPG
P3250244.JPG
P3250244.JPG
P3250248.JPG
P3250248.JPG
P3250249.JPG
P3250249.JPG
P3250251.JPG
P3250251.JPG
P3250252.JPG
P3250252.JPG
P3250253.JPG
P3250253.JPG
P3250255.JPG
P3250255.JPG
P3250258.JPG
P3250258.JPG
P3250268.JPG
P3250268.JPG
P3250269.JPG
P3250269.JPG
P3250270.JPG
P3250270.JPG
P3250278.JPG
P3250278.JPG
P3250282.JPG
P3250282.JPG
P3250283.JPG
P3250283.JPG
P3250284.JPG
P3250284.JPG
P3250285.JPG
P3250285.JPG
P3250287.JPG
P3250287.JPG
Nafotil: Michal Kuty, 25.3.2004
Informace
Areál OZM je umístěn v lokalitě Prahy 10 v přímé návaznosti na areál DH v prostoru východně od páteřní komunikace na ploše cca 7,5 ha. Stavba byla projektována pro kompletní zajištění opravárenské základny metra v oblasti tří samostatných celků:

- opravna vozidel metra
- opravna transformátorů
- opravna elektrických točivých strojů

Opravna vozidel metra
Kapacita opravny vozidel byla projektována na zabezpečení provozuschopnosti vozového parku o inventárním stavu 900 vozidel (výroba bývalý SSSR), tj. na provedení 250 středních a generálních oprav ročně při dvousměnném provozu. Komplex opravny lze rozdělit na halový komplex (23 980 m2), přístavek (4 408 m2) a ostatní (515 m2), z čehož v zastavěné ploše zaujímají technologické prostory 25 010 m2, sociální prostory 2 979 m2 a administrativní prostory 914 m?. Technologický prostor opravny vozidel je koncipován na boxový způsob dílenských oprav. Je vybaven přesuvnou, mostovými jeřáby (dálkové ovládání), dále je zde opravna skříní, opravna podvozků a dvojkolí, lakovna vozů, dílny pro mechanickou, elektrickou a pneumatickou výzbroj vozů (včetně zkušebního zařízení) a moderně koncipovaná zkušebna vozů, vybavená veškerým potřebným diagnostickým zařízením.

V polovině roku 1993 byl v opravně elektrických vozů zahájen ověřovací provoz projektované technologie oprav dvojkolí podvozků, skříní vozů, lakovny a ostatních souvisejících zařízení.
Kolaudace dokončených objektů a provozních souborů proběhla dne 20.6.1994, opravna vozidel je v plném provozu s předpokládaným rozšířením kapacity oprav na cca 200 vozů/rok při jednosměnném provozu. V říjnu 2001 dokončena rekonstrukce osvětlení halového komplexu systémem Intelux.

Opravna transformátorů
Do objektu opravny vozidel je zařazena část opravny transformátorů. V současné době je v el. stanicích provozováno 77 ks trakčních vzduchových transformátorů a 215 ks distribučních vzduchových transformátorů. Na základě výsledků kontroly jejich elektrických parametrů na provozních místech v elektrických stanicích jsou transformátory přiváženy k opravě do OZM.

Opravna elektrických strojů točivých
Je součástí OZM, je umístěna na celkové ploše 5 250 m2 a rozhodnutí o tom, že uživatelem OZM II, část elektrické stroje točivé budou DP-Elektrické dráhy, nyní JSVT (opravna tramvají 12 700 m2) vyvolalo zásadní změny koncepce využití, vyplývající z požadavku nového uživatele na racionální využití stávající provozní plochy pro opravárenskou činnost. Dle schváleného technického řešení OEST zajišťuje tyto činnosti:
- opravy trakčních motorů a motorgenerátorů tramvají
- opravy trakčních motorů a motorů kompresorů metra
- opravna malých stejnosměrných motorů
- navijárna točivých elektrických strojů
- impregnační stanice
- zkušebna elektromotorů
- opravna komponentů podvozků tramvají
Autor: DP Praha, Poslední aktualizace: 24.8.2006
Informace
Opravárenská Základna Metra se nachází v areálu Depa Hostivař a byla uvedena do provozu v letech 1993-1994. Spojení mezi Depem Hostivař a OZM zabezpečuje jednokolejná trať, po níž jsou přiváženy jednotlivé vozy souprav 81-71 k revizi a opravě nejvyššího stupně. Halový komplex se stává ze tří lodí a přístavku, v němž sídlí zejména administrativní a techničtí pracovníci.

OZM tvoří několik hlavních pracovišť: Opravy elektrovýzbroje, Opravy pneuvýzbroje, Opravy podvozků, opravy soukolí, opravy interiérů, elektrodílna, pneudílna, lakovna, truhlárna, myčka podvozků, myčka spodků, zámečnická dílna a vše završuje oddělení kontroly OTK, elektrozkušebna, zkušebna funkce ucelenosti soupravy a zkušební trať. Dvě pracoviště posledně jmenované jsou odloučené na Depu Hostivař v části vyhražené OZM.

Na následujících řádcích se pokusím zjednodušeně popsat průběh revize P5 v OZM od přijetí vozu do opravy po předání vozu do soupravy a následně provozu.

Vše začíná odtažením soupravy, která dosáhla počtem najetých kilometrů (cca 500 000) nutnosti opravy P5, z domovského depa do Depa Hostivař. Zde je souprava rozpojena na jednotlivé vozy a v cyklu 2 dny se odváží po jednokolejné spojce, za pomocí lokotraktoru T15, vždy jeden vůz do OZM. Vůz se po příjezdu na příjem OZM odstrojí nejdříve od sedáků, pak se odpojí a demontují pražce s trakčními sběrači, následuje odpojení trakčních motorů (v každém voze jsou čtyři) a vůz se za pomoci heverů zvedne z podvozků a usadí se na tzv. Kozy, což jsou pracovní podvozky patřičně zvýšené pro umožnění práce pod vozem mimo montážní jámu „kanál“. Takto posazený vůz putuje do myčky spodků a pak již může začít vlastní revize...

Z vozu se demontuje veškerá elektrovýzbroj, tedy Hlavní kontrolér, přepínač režimů Jízda brzda, přepínač serie.paralel, linkové stykače, maximální relé, ovládací relé a trakční i pomocné stykače, rozjezdobrzdové odpory, vozové baterie, probíhá kontrola kabelů a kabelových ok, případně jejich výměna, kontrola všech mechanických částí na voze, demontáž motorkompresoru, jímek, a brzdných soustav, včetně oprav interiéru vozu. Vše se odveze na jednotlivé dílny, kde probíhá kontrola tohoto zařízení, případně oprava.

Takto odstrojený vůz vypadá tedy spíše jako kostra, neboť z původního osazení na něm toho zůstalo jen pomálu...

Po dílenské opravě následuje zpětná montáž na vůz veškeré elektrovýzbroje a pneuvýzbroje, včetně spřáhel, na voze mezi tím proběhly značné inovace v zapojení a v silových i slaboproudých rozvodech, revize pomocných a vlakových obvodů, v opravě soukolí probíhá generální oprava podvozku, převodovek, pneubrzd a kol...

Vůz s opravenou a navrácenou výzbrojí již jen projde lakovnou, kde získá nový kabát, pak se vůz za pomoci heverů usadí na zrekonstruované podvozky, připojí se trakční sběrače a trakční motory, vůz se vyváží, doladí a dozapojí se poslední nepřesnosti, změří se trakční obvod, izolační stavy a další meření, proběhne OTK (technická prohlídka), poté vůz je na zkušebně pod napětím kompletně odzkoušen a pokud se nevyskytne žádná závada je lokotraktrorem T15 odvezen dolů na depo Hostivař, kde se všechny vozy po velké revizi spojí postupně do soupravy, nejdříve je odzkoušena činnost ucelené soupravy na místě, poté proběhnou zkušební jízdy, a pokud nejsou žádné technické problémy, nic nestojí v cestě tomu, aby se nově opravená souprava vydala na svou další tříroční pouť v tunelech metra, věrně a spolehlivě sloužit cestujícím, ale i čelit lidem bezohledným.... Soupravy po opravě stupně P5 poznáte již na první pohled: Z vnějšku září čerstvý nový lak, bez záhadných klikyháků, uvnitř je poznáte podle neobvyklé čistoty, nových sedáků. zářivě bílých zářivek osvětlení, někdy nové podlahy a i uvnitř podle nového náťěru. Jenže, jak známo nic nevydrží věčně a tak když se po zhruba třech letech k nám zase ona souprava vrátí, je v žalostném stavu, hlavně v místech přístupných cestujícím. Tolik tedy jen velmi ve stručnosti k málo známé OZM. Více za mne snad řeknou fotografie přímo z opravny....
Autor: Kid 11200
 
Zpět