1898 - 1971 :: Neuskutečněné projekty vozidel
První plány pro stavbu podzemní dráhy v Praze rozhodně neměly zpracované žádné podrobnosti a tudíž ani nákresy či požadavky na potřebná vozidla. Některé návrhy předpokládaly pouze podzemní tramvaj, čímž odpadá potřeba nových vozidel. První projekt, který se zaměřil i na studii vozidel, pocházel ze Škodových závodů, což je poměrně logické.

1931 - Vůz Škodových závodů

Vozy Škodových závodů byly naprojektovány v roce 1931, současně s projektem podzemní dráhy, nazvaným MMM. Vozy měly 4 nápravy ve dvou dvouosých podvozcích celoocelové konstrukce s listovým vypružením. Každá náprava měla svůj trakční motor, uložený přímo v podvozku. Pravděpodobně se předpokládalo s výrobou motorových i vložených vozů. Čelní vůz byl obousměrný, na každém stanovišti byly výstupní dveře nalevo a do vozu. Pro cestující měly sloužit na každé straně troje předsuvné dvoukřídlé dveře (v kolejničkách). Interiér zahrnoval jak podélné, tak i příčné dřevěné lavice v kombinaci 2+1. Spojení vozů do soupravy obsrarávalo spřáhlo, sloužící zároveň za nárazník. Venkovní design trochu připomíná vozy pražské lanovky na Petřín ze 30. let. Vozy měly být vybaveny samočinnou tlakovou brzdu a rovněž brzdou jednokomorovou s motorovým hustičem.


vůz Škodových závodů
maximální rychlost [km/h]
?
počet náprav
4
délka vozu přes spřáhla [mm]
13 600
vzdálenost otočných čepů podvozků [mm]
8 200
rozvor podvozků
2 250
šířka vozu [mm]
2 400
výška vozu [mm]
3 500
hmotnost prázdného vozu [t]
16,9
počet dveří pro cestující
2 x 3
průměr dvojkolí [mm]
800
výška podlahy nad TK [mm]
1 260
celkový výkon [kW]
?
obsaditelnost celkem
110
sedicích
24
stojících
86


1939 - Rychlodrážní vůz závodu Ringhoffer - Tatra

V souvislosti s projektováním podzemní tramvajové rychlodráhy v Praze v roce 1938 a 9 byl vypracován i projekt pro rychlodrážní vozidla. Známý je mi bohužel pouze jednoduchý výkres tramvajového vozu. Je to dvoudílný obousměrný kloubový vůz se dvěma dveřmi na každé straně každého vozu. Podle obrázku se jedná zřetelně o vůz, čásatečně založený na koncepci PCC. Pro provoz v tunelech má vůz nezvykle velká světla.

1940 - Vůz závodu Ringhoffer - Tatra

Hned po přehodnocení stavby podzemní tramvaje na metro začali projektanti podniku Ringhoffer - Tatra pracovat na projektu vozu čistě podzemní dráhy. Nedlouho nato už na nádvoří továrny vyrostl dřevěný model konstrukce vozu, určený pro ověření obsaditelnosti. Pod vedením ing. Vojtěcha vznikl plán velice moderního vozidla. 14-ti metrový vůz celokovové konstrukce spočíval na dvou podvozcích trámové konstrukce se spodním listovým vypružením. Vůz byl obousměrný, pro cestující sloužily podélné lavice a troje zásuvné dveře na každé straně. Pokrokové řešení měla i ventilace. Vůz měl celá okna a na čele nad stanovištěm nasávací otvory pro náporové větráky. Pro spojení vozů se mělo využít spřáhla Scharfenberg.

vůz Ringhoffer - Tatra
maximální rychlost [km/h]
60
počet náprav
4
délka vozu přes spřáhla [mm]
14 500
vzdálenost otočných čepů podvozků [mm]
9 800
rozvor podvozků
2 100
šířka vozu [mm]
2 600
výška vozu [mm]
3 360
hmotnost prázdného vozu [t]
29,0
počet dveří pro cestující
2 x 3
průměr dvojkolí [mm]
1 300
výška podlahy nad TK [mm]
820
celkový výkon [kW]
4 x 85 [340]
obsaditelnost celkem
160
sedicích
30
stojících
130

Později se už nikdy nevyskytla žádná podrobnější studie vozů podzemní dráhy. Příští rozhodování a projektování se posunulo tedy až do roku 1967. Když 9.srpna přijala vláda usnesení o stavbě metra, stalo se novou nutností zajistit vozy. Už samo toto usnesení řešilo problém vozového parku tím, že uložilo předsedovi Plánovací komise a ministru zahračního obchodu projednat možnosti výroby vozů u nás, dovozu ze SSSR, popřípadě licenční výroby sovětských vozů u nás. Pokračování bylo hodně bouřlivé, ale o tom až v další stati...
Zpracoval: Jan Bonev
 
Zpět