Historická fotogalerie - stavba - trasa A
» Stavba úseku metra SH * stanice Depo Hostivař
NEJ010.jpg
Tunel trasy A pod Vltavou
STVB005.jpg
Portál tunelů spojky do depa Hostivař před stanicí Strašnická
STVB006.jpg
Halový komplex depa Hostivař
STVB007.jpg
Kolejiště u depa Hostivař
STVB008.jpg
Montáž kolejí před halovým komplexem depa Hostivař
STVB009.jpg
Suterén halového komplexu depa Hostivař
STVB011.jpg
Pilířová stanice pražského typu při ražbě prostupů
STVB012.jpg
Konstrukce izolačního pláště ražených stanic
STVB013.jpg
Injektáže z předstihové štoly zpevnily horninu pod řečištěm Vltavy
STVB015.jpg
Příklad použití plochého dna v ostění staničního tunelu
STVB016.jpg
Bezpražcové upevnění kolejí ve staničních i traťových tunelech
STVB017.jpg
Systém protivodní izolace vestibulů fólií PVC
STVB018.jpg
Mohutné pilíře ražených stanic trasy I.A
STVB025.jpg
Ochrana kolejového svršku před dotěsněním tunelu pod Vltavou
STVB031.jpg
Vývoj místa u stanice Malostranská
STVB032.jpg
Těžní věž na staveništi u Mánesova mostu
STVB033.jpg
Zahájení stavebních prací na Můstku
STVB034.jpg
Těžní věž stanice Malostranská pod Chodkovými sady
STVB035.jpg
Hloubení stanice Dejvická pod dokončeným stropem
STVB036.jpg
Staniční tunel stanice Hradčanská
STVB037.jpg
Nástupiště stanice Dejvická v hrubé stavbě
STVB038.jpg
Hloubení stavební jámy vestibulu a podchodu stanice Hradčanská
STVB039.jpg
Nejhlouběji založený vestibul trasy A - Malostranská
STVB040.jpg
Stavební jáma vestibulu stanice Staroměstská
STVB041.jpg
Ústí eskalátorového tunelu ze stanice Staroměstská
STVB042.jpg
Dočasná přeložka tramvají na části stropu podchodu na Můstku
STVB043.jpg
Výstup z eskalátorového tunelu před dokončením
STVB044.jpg
Výstavba vestibulu stanice Staroměstská
STVB045.jpg
Podchod na Můstku před zastropením
STVB046.jpg
Základová deska stanice Dejvická
STVB047.jpg
Výstavba vestibulu stanice Hradčanská
STVB048.jpg
Nástupní eskalátorový tunel stanice Muzeum
STVB049.jpg
Ústí eskalátorového tunelu ze stanice Staroměstská (barevné)
STVB050.jpg
Stavební jáma vestibulu stanice Náměstí Míru
STVB051.jpg
Kaprova ulice během vestibulu Staroměstská
STVB052.jpg
Kotvení podzemních stěn v jámě vestibulu stanice Můstek
STVB054.jpg
Kamenické práce ve stanici Malostranská
STVB055.jpg
Detail obkladu staničního tunelu (Malostranská)
STVB056.jpg
Doprava přestupních eskalátorů do stanice Muzeum
STVB057.jpg
Nástupištní tunel stanice Hradčanská
STVB058.jpg
Detail obkladu staničního tunelu (Staroměstská)
STVB059.jpg
Nástupištní tunel stanice Můstek
TECH009.jpg
Soukolí eskalátorů před montáží
TECH012.jpg
První hlubinný eskalátor na trase I.A byl namontován na Malostranské
Zpracoval: Tomáš Novák
 
Zpět