Depo Zličín
Fotogalerie » Soupravy a vozy v depu Zličín
1Zatah_do_nove_haly.jpg
Zátah do nové haly
2Vyjezd_z_haly_c_4.jpg
Výjezd z haly č.4
3Nove_postavene_haly_c3_ac4.jpg
Nově postavené haly č.3 a č.4
4Hala4bezvlaku_zapadni_cast.jpg
Hala č.4 bez vlaku západní část
5Halaremizovani_c_4.jpg
Hala remízování č.4
Nafotil: Jan Krblich
03.jpg
hlavní budova
04.jpg
04.jpg
07.jpg
07.jpg
08.jpg
08.jpg
09.jpg
09.jpg
10.jpg
10.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg
17.jpg
17.jpg
18.jpg
18.jpg
20.jpg
20.jpg
21.jpg
21.jpg
22.jpg
22.jpg
25.jpg
25.jpg
26.jpg
26.jpg
27.jpg
27.jpg
28.jpg
28.jpg
33.jpg
33.jpg
34.jpg
34.jpg
DZ1.jpg
DZ1.jpg
DZ2.jpg
DZ2.jpg
DZ3.jpg
DZ3.jpg
DZ4.jpg
DZ4.jpg
DZ5.jpg
DZ5.jpg
DZpohledzestrechypristavku.jpg
panoramatický pohled ze střechy
 
Nafotil: XXX
schema.gif
grafické schéma depa
Info: DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy a.s.
lpohled.jpg
letecký pohled
Letecký pohled: Gefos a.s.
Informace o depu
Je umístěno na západním okraji jihozápadního města městského obvodu Prahy 5. Lokalita depa o rozloze cca 18,3 ha je ohraničena na severní straně ulicí Na radosti, okružní komunikací H1 ze západu a dálnicí D5 na jihu. Z východní strany je depo napojeno dvojkolejnou spojkou do konečné stanice trati B Zličín. Depo je uspořádáno jako koncové (hlavové) s napojením všech hal do kolejiště depa.

Depo je zprovozněno v tomto rozsahu:
 • dílenská hala
 • hala oprav
 • remizovací haly
 • myčka
 • stavědlo (součást haly oprav)
 • kotelna a úpravna vody
 • regulační stanice plynu
 • kompresorovna
 • sklad hořlavin a chemikálií
 • venkovní jeřábová dráha
 • vrátnice (vstupní objekt)
 • požární stanice HZÚ DP-Metro
 • depa pomocných trakčních prostředků ( PTP 1, PTP 2)
 • přístřešek a kalová pole
 • sklad a výdej PH
 • základnová stanice radiotelefonní sítě "Depo Zličín"
Depo Zličín zajišťuje provoz na trati B, remizování a provozní ošetření max. 200 el. vozů (v roce 2001 byla rozšířena deponovací kapacita ze 150 na 200 el. vozů) a je vybaveno zkušební tratí s propojením na vlečku fy Siemens (ČKD Tatra) v délce 1 805 m. Plocha halového komplexu je 2,3 ha a v halách je celkem 23 kolejí (20 kolejí pro remízování a 3 koleje v hale mytí). Od 1.5.2001 je v plném provozu PTP 1 a od 15.1.2003 PTP 2. V září 2000 byla v hale B provedena rekonstrukce osvětlení systémem Intelux. V I. čtvrtletí 2002 byla provedena oprava vjezdových vrat (lamelová, světlopropustná).

Základní technické údaje
plocha areálu uvnitř oplocení včetně zkušební trati
18,3 ha
remizovací kapacita
max. 200 vozů
udržovací kapacita
max. 200 vozů
Obestavěný prostor
210 000 m3
počet kolejí v halovém komplexu
23
délka koleje v halovém komplexu
210 m
elektrická stanice
měnírna s distribuční transformovnou

Info: DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy a.s., Poslední aktualizace: 24.8.2006
 
Zpět