Elektrické vozy metra - technické údaje vozů

Typ Ečs a 81-71
Rozměrové a váhové parametry
typ Ečs*)
typ 81-717.1 čelní
typ 81-714.1 vložené
délka vozu přes spřáhlo mm 19 206 19 206 19 206
délka skříně mm 18 810 18 810 18 810
šířka skříně mm 2 712 2 712 2 712
výška nezatíženého vozidla od TK mm 3 662 3 662 3 662
vzdálenost otočných čepů mm 12 600 12 600 12 600
rozchod mm 1 435 1 435 1 435
rozvor podvozku mm 2 100 2 100 2 100
systém uspořádání pojezdu   Bo+Bo Bo+Bo Bo+Bo
Obsaditelnost        
počet míst k sezení osob 42 42 44
počet míst k stání osob 220 218 233
max.obsaditelnost (8 osob/m2) osob 262 260 277
průměrná obsaditelnost osob 175 175 175
Hmotnosti        
hmotnost prázdného vozu kg 32 500 ±3% 33 500±3% 33 000±3%
Jízdní parametry        
maximální rychlost provozní km/h 80 80 80
maximální zrychlení (0-26 km/h) m/s2 1,15 – 1,20 1,20 1,20
střední zpoždění m/s2 1 1 1
Trakční parametry pohonu        
trakční napětí VDC 750 750 750
každá náprava má trakční motor kW 72 110 110
typ trakčního motoru DK 114A 117V 117V
jmenovitý výkon trakčního motoru kW 72 110 110
systém řízení   mnohočlenné s dálkovým ovládáním + ARS
Druhy brzd        
provozní   elektrodynamická + pneumatická
parkovací   ruční střadačová střadačová
počet brzděných náprav   4 4 4
* provoz ukončen k 30.6.1997 – nyní jezdí pouze příležitostně (výročí, oslavy apod.)

Vozy rekonstruované typu 81-71M
Rozměrové a váhové parametry
2Mt1
3Mt1
4Mt1
čelní
vložené
vložené
délka vozu přes spřáhla mm 19 398 19 210 19 210
šířka skříně mm 2 712 2 712 2 712
výška vozu mm 3 662 3 662 3 662
výška podlahy nad TK, nezatíž. stav mm 1 208 1 208 1 208
vzdálenost otočných čepů mm 12 600 12 600 12 600
rozchod mm 1 435 1 435 1 435
rozvor podvozku mm 2 100 2 100 2 100
systém uspořádání pojezdu   Bo + Bo Bo + Bo Bo + Bo
Obsaditelnost        
počet míst k sezení osob 38 48 48
počet míst k stání (8 osob/m2) osob 216 218 218
počet míst pro invalidní vozíky   4    
průměrná obsaditelnost osob 175 175 175
Hmotnosti        
hmotnost prázdného vozu kg 32 000 31 000 31 000
hmotnost na nápravu kg 8 000 7 750  7 750
Jízdní parametry        
maximální rychlost provozní km/h 80 80 80
maximální zrychlení (5-28 km/h) m/s2 1,30 1,30 1,30
střední zpoždění provozní brzdy m/s2 0,93 0,93 0,93
                           nouzové brzdy m/s2 1,15 1,15 1,15
Trakční parametry pohonu        
trakční napětí VDC 750 750 750
každá náprava má trakční motor*)   DK 117V DK 117V DK 117V
typ trakčního motoru   stejnosměrný s cizím buzením
jmenovitý výkon trakčního motoru kW 110 110 110
jmenovité napětí V 375 375 375
jmenovitý proud hodinový A 330 330 330
systém řízení   po vlakové komunikační síti
Druhy brzd        
provozní   elektrodynam. s dobržď. brzdou  pneumat.
pneumatická        
elektropneumatická        
parkovací - střadačová        
Pětivozová souprava je provozně nedělitelnou jednotkou.
Je uvedeno nové výrobní typové označení tak, jak je zavedla Škoda Plzeň.

Odlišnosti ve vybavení jednotlivých typů vozů:
vůz 2Mt1 – řídící vůz – první a pátý vůz, elektrický motorový vůz s kabinou strojvedoucího s trakčním kontejnerem, vozovou baterií, vozovým počítačem, tachografem a zabezpečovacím zařízením MATRA.
vůz 3Mt1 – třetí vůz, elektrický motorový vůz s trakčním kontejnerem, vozovým počítačem a vozovou baterií.
vůz 4Mt1 – vložený vůz – druhý a čtvrtý vůz, elektrický motorový vůz s trakčním kontejnerem, vozovým počítačem a kompresorovým soustrojím.

Poznámka:
* jedná se o původní motory po rekonstrukci v podniku Škoda Trakční motory

Vozy typu M1
Rozměrové a váhové parametry
M1.1
M1.2
M1.3
čelní
vložené
vložené
délka vozu přes spřáhla mm 19 521 19 206 19 206
šířka skříně mm 2 712 2 712 2 712
výška vozu mm 3 670 3 670 3 670
výška podlahy nad TK při funkčním vzduchovém vypružení mm   1 150   1 150   1 150
výška podlahy nad TK na nouzovém vypružení mm   1 125   1 125   1 125
vzdálenost středů podvozků mm 12 600 12 600 12 600
rozchod mm 1 435  1 435 1 435
rozvor podvozku mm 2 100 2 100 2 100
systém uspořádání pojezdu   Bo + Bo Bo + Bo Bo + Bo
Obsaditelnost        
počet míst k sezení osob/vlak     224  
počet míst k stání (8 osob/m2) vlak     1 240  
počet míst pro invalidní vozíky   2 0 0
průměrná obsaditelnost   200 200 200
Hmotnosti        
hmotnost prázdného vozu kg 27 900 25 900 25 600
hmot. na nápravu max. prázdný vůz kg   7 200  
Jízdní parametry        
maximální rychlost provozní km/h 80 80 80
maximální zrychlení (0-30 km/h) m/s2 1,3 1,3 1,3
střední zpoždění provoz. brzdy m/s2 1 1 1
střední zpoždění nouzové brzdy m/s2 0,94 0,94 0,94
Trakční parametry pohonu        
trakční napětí VDC 750 750 750
každá náprava má trakční motor     BASu 5529/4  
typ trakčního motoru   třífáz. asynchronní čtyřpólový s kotvou nakrátko
jmenovitý výkon trakčního motoru kW 160 160 160
jmenovité napětí při 64 Hz VAC 560 560 560
jmenovitý proud hodinový A 199 199 199
systém řízení   po vlakové komunikační síti
Druhy brzd        
elektrodynamická provozní brzda        
elektropneumatická – provozní (při poruše elektrodynamické), dobržďovací a nouzová brzda        
parkovací - střadačová        
Pětivozová souprava je provozně nedělitelnou jednotkou. El. jednotka je sestavena ze dvou vozů čelních M1.1, dvou vozů M1.2 a jednoho vozu M1.3. Všechny vozy mají samostatnou trakční a brzdovou výstroj – trakční měniče s regulací, trakční podvozky, brzdové obvody.

Jednotlivé vozy se odlišují:
Vůz M1.1 – stanoviště strojvedoucího, zdroj palubního napětí + baterie, tachograf, zabezpečovací zařízení MATRA.
Vůz M1.2 – zdroj tlakového vzduchu (kompresor)
Vůz M1.3 – nemá vybavení vozů M1.1, M1.2, je však vybaven centrálním řídícím počítačemZpracoval: DP PRAHA
 
Zpět