Technologie a zabezpečení metra
» Statistické údaje stanic a tratí metra
» Základní provozní parametry od zahájení provozu
» Slovník zkratek používaných v metru
» Ekologie a péče o životní prostředí v pražském metru
Vlakové zabezpečovací zařízení
LINKA A
LZA
LZA
LINKA B
ARS
ARS

LINKA C
Matra PA135
MATRA PA135
Technologie
Přívodní kolejnice
Přívodní kolejnice
Ochranný systém metra
Ochranný systém metra
Rozmístění zařízení v traťových tunelech metra
Rozmístění zařízení v traťových tunelech metra
Energetická zařízení metra
Energetická zařízení metra
Dispečinky metra
Dispečinky metra
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Vodní hospodářství
Vodní hospodářství
Sdělovací zařízení metra
Sdělovací zařízení metra
Obraty souprav na konečných stanicích
Obraty souprav na konečných stanicích
Zabezpečovací zařízení zajišťuje bezpečnost a plynulost vlakové dopravy. Zabezpečovací zařízení pražského metra dovoluje nejkratší následný interval mezi vlaky 90 s při max. dovolené rychlosti vlaků 80 km/h, kromě stanice SK, která dovoluje nejkratší následný interval mezi vlaky 105 s.
Staniční zabezpečovací zařízení pražského metra využívá releové staniční zabezpečovací zařízení typu AŽD 71 speciálně upravené pro metro. Toto zařízení zabezpečuje jízdní cesty ve stanicích s kolejovým rozvětvením a v depech. Ve stanicích NH a LA je zapojeno elektronické staniční zabezpečovací zařízení typu ESA 11 M s úpravou pro provoz metra. Zařízení zabezpečuje jízdní cesty ve stanicích s kolejovým rozvětvením. ESA 11 M je ovládána z jednotného ovládacího pracoviště tzv. JOP, které je také využito ve stanici FR-B, kde ovládá AŽD 71. V depu Hostivař je zapojeno elektronické staniční zabezpečovací zařízení typu ESA 11 M+.
Traťové zabezpečovací zařízení
- Rovněž se jedná o releové zařízení typu AŽD 71, které zabezpečuje jízdy vlaků v úsecích mezi stanicemi s kolejovým rozvětvením, traťových spojkách a spojovacích kolejích do dep.
Vlakové zabezpečovací zařízení - Pražské metro využívá liniový vlakový zabezpečovač ARS s kontrolou rychlosti jízdy vlaků ruské výroby a na trati C je nainstalován vlakový zabezpečovač francouzské fy MATRA typu PA 135 firmy Siemens s kontrolou rychlosti jízdy vlaků, kontrolou sledu vlaků a zařízení pro automatické vedení vlaku. Na trati A je vlakový zabezpečovač SOP-2P polské výroby, který umožňuje automatické vedení vlaku a další činnosti s tím spojené.
 
Zpět