Statistické údaje stanic a tratí metra
-=zkratky, bezbariérové přístupy, nadm. výšky, stavební a provozní délky=-

Přehled zkratek stanic a dep
Trať A
Trať B
Trať C
MO Nemocnice Motol ZL Zličín LT Letňany
PE Petřiny SD Stodůlky PR Prosek
NV Nádraží Veleslavín LK Luka SZ Střížkov
BO Bořislavka LZ Lužiny LA Ládví
DE Dejvická HU Hůrka KB Kobylisy
HR Hradčanská NB Nové Butovice NH Nádraží Holešovice
MA Malostranská JI Jinonice VL Vltavská
ST Staroměstská RD Radlická FR-C Florenc-C
MS-A Můstek-A SN Smíchovské nádraží HN Hlavní nádraží
MU-A Muzeum-A AN Anděl MU-C Muzeum-C
NM Náměstí míru KN Karlovo náměstí IP I.P.Pavlova
JP Jiřího z Poděbrad NA Národní třída VY Vyšehrad
FL Flora MS-B Můstek-B PP Pražského povstání
ZE Želivského NR Náměstí Republiky PN Pankrác
SR Strašnická FR-B Florenc-B BD Budějovická
SK Skalka KR Křižíkova KC Kačerov
HO Depo Hostivař IN Invalidovna RO Roztyly
  PA Palmovka CH Chodov
CE Českomoravská OP Opatov
VS Vysočanská HA Háje
KL Kolbenova  
HL Hloubětín
RZ Rajská zahrada
CM Černý Most

Zkratky dep
DH Depo Hostivař DZ Depo Zličín DK Depo Kačerov
SH spojka do depa Hostivař  

Zkratky změněných názvů stanic
Trasa Zkratka Původní název Současný název
A
LE Leninova Dejvická
B
DU Dukelská Nové Butovice
SV Švermova Jinonice
MO Moskevská Anděl
SO-B Sokolovská-B* Florenc-B
HA Hakenova** Invalidovna
ZA Zápotockého** Českomoravská
CK ČKD*** Kolbenova
C
FU Fučíkova Nádraží Holešovice
SO-C Sokolovská-C* Florenc-C
GT Gottwaldova Vyšehrad
ML Mládežnická Pankrác
PV Primátora Vacka Roztyly
BV Budovatelů Chodov
DR Družby Opatov
KO Kosmonautů Háje
22. února 1990 došlo k přejmenování výše uvedených stanic.
* Označení B a C začalo být používáno od roku 1985, kdy byla postavena trasa I.B.
** Stanice byla v době přejmenování ve výstavbě.
*** Stanice byla přejmenována 1. listopadu 2000. Stanice byla v době přejmenování ve výstavbě.


Stanice metra - statistický přehled
minimální délka nástupišťě  100 m 
ochranné pásmo metra  - 30 m od hranic obvodu dráhy
   - 35 m od osy krajní koleje u tunelu 
nejhlubší stanice  Náměstí Míru 53 m 
nejmělčí stanice Hůrka 1,7 m
nejkratší mezistaniční vzdálenost  425 m (Hlavní nádraží - Muzeum-C) 
nejdelší mezistaniční vzdálenost  2 748 m (Nádraží Holešovice - Kobylisy)
Trasa
A
B
C
Celkem
nástupiště
ostrovní
boční
ostrovní
boční
ostrovní
boční
stanice hloubené
3
-
8
-
15
2
26
stanice ražené
12
-
13
-
1
-
26
stanice povrchové
1
1
-
3
-
2
6
Celkem
16
1
21
3
16
4
61
počet vestibulů
20
32
27
79
průměrná vzdál. stanic
1060 m
1120 m
1180 m
1120 m
přestupní stanice
2
2
2
6
Stanice metra s bezbariérovým přístupem
A
B
C
Stanice s bezbariérovým přístupem Depo Hostivař Černý Most, Rajská zahrada Vyšehrad
Stanice přístupné osobním výtahem Nemocnice Motol, Petřiny, Nádraží Veleslavín, Bořislavka, Dejvická, Muzeum, Skalka Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Národní třída, Florenc, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, Pankrác, Budějovická, Chodov, Háje
Stanice přístupné plošinou Strašnická Nové Butovice, Smíchovské nádraží
Stanice přístupné nákladními výtahy (s obsluhou)     Roztyly, Opatov

Nadmořské výšky TK ve středu stanice - výškový systém Bvp
A
B
C
DE 207,85
ZL 380,297
LT  
HR 184,966
SD 354,997
PR  
MA 160,497
LK 335,447
SZ  
ST 161,997
LZ 332,882
LA 281,450
MS-A 166,140
HU 317,397
KB 251,488
MU-A 181,697
NB 313,097
NH 183,000
NM 198,597
JI 282,897
VL 172,509
JP 216,495
RD 237,683
FR-C 179,550
FL 242,395
SN 182,097
HN 196,447
ZE 234,600
AN 159,208
MU-C 201,008
SR 217,456
KN 162,597
IP 215,131
SK 226,843
NA 157,490
VY 235,490
HO   MS-B 155,989
PP 232,670
  NR 153,522
PN 251,838
FR-B 149,497
BD 260,587
KR 151,006
KC 238,374
IN 157,024
RO 255,700
PA 177,573
CH 289,400
CE 173,081
OP 298,700
VS 173,470
HA 292,742
KL 185,597
 
HL 188,097
RZ 247,556
244,061
CM 255,677


Tratě metra - statistický přehled
Linka
Zahájení provozu
Stavební délka (km)
Provozní délka (km)*
Počet stanic
I.C 9.5.1974 7,037 6,600 9
DK 9.5.1974      
I.A 12.8.1978 5,360 4,675 7
II.C 7.11.1980 5,331 5,309 4
II.A 19.12.1980 2,677 2,658 3
III.C 3.11.1984 2,421 2,236 2
SH 2.11.1985 2,753 2,638  
I.B 2.11.1985 5,410 4,870 7
DH 2.11.1985      
SR 11.7.1987     1
III.B 26.10.1988 5,006 4,887 3
SK 4.7.1990     1
II.B 22.11.1990 4,504 4,430 4
V.B 11.11.1994 5,032 5,111 5
DZ 11.11.1994      
IV.B 8.11.1998 6,447 6,406 3
HL 17.10.1999     1
KL 8.6.2001     1
IV.C1 26.6.2004 3,715 3,888 2
HO 26.5.2006 0,636 1,026 1
IV.C2 8.5.2008 4,602 4,420 3
V.A 6.4.2015 6,134 5,968 4
Linka
Stavební délka (km)
Provozní délka (km)
Počet stanic
A 17,558 16,97 17
B 26,399 25,77 24
C 23,177 22,41 21
Síť metra 67,134 65,15 61
* vzdálenost středů koncových stanic v 1. koleji

Souhrnné statistické údaje o tratích metra
vlastní trať  109,1 km 
spojovací koleje mezi tratěmi  3,2 km 
manipulační koleje (odstavné, spojky do dep apod.)  4,9 km 
zkušební traťě  5,2 km 
koleje v depech  32,2 km 
celkem  154,6 km 
hloubené jednokolejné tunely (celková délka)
 28,124 km
hloubené dvoukolejné tunely (celková délka)  0,637 km
ražené jednokolejné tunely (celková délka)  76,160 km
ražené dvoukolejné tunely (celková délka)  0,700 km
mosty (celková délka)  1,377 km
minimální použitý poloměr oblouku na tratích metra  350m
minimální použitý spád podzemních traťových úseků  3 promile
maximální použitý spád podzemních traťových úseků  40 promile
maximální použitý spád kolejí ve stanicích  3 promile
nejhlubší úsek  Hradčanská-Malostranská: 68m
vzdálenost mezi tunelem a dnem Vltavy (průměr)  20m
průměr tunelů traťových  5,1m
staničních  7,8m
eskalátorových  9,5/7,8m (elipt.průřez)
Za správnost údajů neručíme, Podklady: DP PRAHA, poslední aktualizace: 4.4.2015