Sled událostí v metru při povodni v roce 2002
Čtvrtek 8.8.2002
20:30
Vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity (SPA)
Pondělí 12.8.2002
Od ranních výjezdů je provoz metra zajišťován bez omezení dle platného grafikonu
??:??
Zahájena stavba protipovodňových stěn mezi Vltavou a stanicí Nádraží Holešovice v místě staveniště trasy IV.C1 firmou Metrostav nad úroveň stoleté vody
11:00
Výška hladiny Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli překračuje hranici 300 cm (průtok 1 500 m3/s (průměrný roční průtok Vltavy je 149 m3/s)). Je vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity (SPA) a zahájena realizace protipovodňových opatření. Vltava dále stoupá rychlostí 6 cm za hodinu. Dle povodňového plánu Hlavního města Prahy mají být při dosažení 3. SPA uzavřeny ohrožené stanice Staroměstská, Florenc-B, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Smíchovské nádraží a Vltavská. Dle povodňového plánu DP-Metro, o.z. mezi ohrožené stanice naopak patří Malostranská, Florenc-B, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Florenc-C a Nádraží Holešovice
13:15
Stavba protipovodňových zábran u stanic Florenc, Křižíkova, Invalidovna a Palmovka
13:35
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě mezi stanicemi Malostranská a Staroměstská
16:45
Uzavřeny tlakové uzávěry větrací šachtě u stanice Nádraží Holešovice
16:45
Určeny povodňové hlídky na jednotlivých trasách metra
21:10
Protipovodňové zábrany u ohrožených stanic jsou postaveny s výjimkou jednoho průchozího pole
22:45:48
Poslední souprava s cestujícími v úseku Nádraží Holešovice - Florenc C po 2. koleji odjíždí ze stanice Nádraží Holešovice. Vltavská 22:47:24 (odjezd), Florenc C 22:48:42 (příjezd)
22:47:00
Poslední souprava s cestujícími v úseku Florenc C - Nádraží Holešovice po 1. koleji odjíždí ze stanice Florenc C. Vltavská 22:48:48 (odjezd), Nádraží Holešovice 22:50:06 (příjezd)
22:50
Ukončena přeprava cestujících v úseku Nádraží Holešovice - Florenc C, zavedena náhradní autobusová doprava, v úseku Florenc C - Háje zachován provoz v intervalu podle grafikonu.
22:52:36
Poslední souprava bez cestujících v úseku Nádraží Holešovice - Florenc C po 2. koleji odjíždí z obratu stanice Nádraží Holešovice průjezdem do stanice Florenc C. Vltavská 22.56:12 (průjezd), Florenc C 22:57:30 (příjezd) a dále s přepravou cestujících.
23:04:24
První souprava provedla obrat ve stanici Florenc C přes 1.kolej
23:11
Nařízena evakuace pracovníků ze stanic Vltavská a Nádraží Holešovice
23:20
Výjezd hasičské jednotky do stanice Nádraží Holešovice k čerpání vody - zaplavení místnosti zkratovačů
23:49:36
Poslední souprava s cestujícími zastavuje ve stanici Křižíkova na 1. koleji
23:55
Uzavřena stanice Křižíkova, kterou vlaky projíždí, východní vestibul stanice Palmovka, vestibul Těšnov stanice Florenc C a přímý výstup ze stanice Florenc B.
23:56:24
Poslední souprava s cestujícími zastavuje ve stanici Křižíkova na 2. koleji
Úterý 13.8.2002
00:05
Uzavřeny protipovodňové zábrany ve stanici Palmovka
00:10
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Malostranská
00:15
Uzavřeny protipovodňové zábrany u vestibulu Těšnov stanice Florenc
00:20
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Staroměstská
 
Na trase A ukončen provoz dle platného grafikonu:
- poslední souprava s cestujícími po 1.koleji odjíždí v 00:01:54 ze stanice Dejvická, v 00:20:36 přijíždí do stanice Skalka a v 00:22:42 odstavuje v Depu Hostivař
- poslední souprava s cestujícími po 2.koleji odjíždí v 00:04:54 ze stanice Skalka, v 00:23:36 přijíždí do stanice Dejvická a v 00:25:00 odstavuje na obratové koleji
 
Na trase B ukončen provoz dle platného grafikonu:
- poslední souprava s cestujícími po 1.koleji odjíždí v 00:06:12 ze stanice Černý Most, v 00:29:30 přijíždí do stanice Smíchovské nádraží a v 00:31:12 odstavuje na obratové koleji
- poslední souprava s cestujícími po 2.koleji odjíždí v 00:01:06 ze stanice Zličín, v 00:31:30 přijíždí do stanice Českomoravská a v 00:33:36 odstavuje na obratové koleji
 
Na trase C byl provoz ukončen takto:
- poslední souprava s cestujícími po 1.koleji odjíždí v 00:05:12 ze stanice Háje a v 00:26:36 přijíždí na 2.kolej stanice Florenc C. V 00:29:18 odjíždí odstavit na noc na 2.kolej stanice Hlavní nádraží kam přijíždí v 00:30:18.
- poslední souprava s cestujícími po 2.koleji odjíždí v 00:15:12 z 2.koleje stanice FlorencC, v 00:31:00 přijíždí do stanice Háje a v 00:32:24 odstavuje na obratové koleji
00:38:24
Do stanice Florenc C na 2.kolej přijíždí z Hájů souprava bez cestujících a zde na noc odstavuje.
00:45
Uzavřeny traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Vltavská
00:50
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Smíchovské nádraží
01:00
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě mezi stanicemi Vltavská a FlorencC
01:05
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Palmovka
01:20
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Anděl
01:30
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Můstek B
01:35
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Invalidovna
01:50
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě mezi stanicemi Radlická a Smíchovské nádraží
01:50
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Náměstí Republiky
02:00
Výška hladiny Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli dosáhla 402 cm. Průtok je přibližně 2 200 m3/s (ČHMÚ udává chybný průtok 2 500 m3/s). Vltava dále stoupá rychlostí 10 cm za hodinu.
02:00
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Křižíkova
02:10
Uzavřeny tlakové uzávěry ve větrací šachtě mezi stanicemi Anděl a Karlovo náměstí
02:30
Uzavřeny tlakové uzávěry ve větrací šachtě ve spojce B/C
03:30
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Karlovo náměstí
03:40
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Florenc B
04:20
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Národní třída
 
Od ranního výjezdu trvá přerušení provozu na trase C v úseku Nádraží Holešovice – Florenc C, provoz na trasách A a B podle platných grafikonů. Na trase B je uzavřena stanice Křižíkova, kterou se projíždí.
09:17
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanice Vltavská.
09:30
Provoz na trase C v intervalu 5 min v úseku Florenc C – Háje
09:31
Nařízena evakuace pracovníků nepotřebných k zajištění protipovodňových opatření ze stanic: Trasa A Malostranská – Můstek A, trasa B Smíchovské nádraží – Palmovka, trasa C Nádraží Holešovice – Muzeum C.
10:00
Uzavřeny tlakové uzávěry ve stanici Vltavská
10:00
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanice Křižíkova
10:00
Uzavřen vstupní tlakový uzávěr ve stanici Křižíkova
10:00
Uzavřeny traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Vltavská a Florenc C
11:19
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanice Invalidovna
11.20
Uzavřena stanice Invalidovna – vlaky stanicí projíždějí
11:20:24
Poslední souprava s cestujícími zastavuje ve stanici Invalidovna na 1. koleji
11:20:48
Poslední souprava s cestujícími zastavuje ve stanici Invalidovna na 2. koleji
11:45
Uzavřen vstupní tlakový uzávěr ve stanici Invalidovna
11:50
Uzavřen vstupní tlakový uzávěr ve stanici Florenc B (stanice zůstává v provozu - vstup do stanice je možný přes stanici Florenc C a přestupní chodby)
12:00
Výška hladiny Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli dosáhla 500 cm. Vltava začíná prudce stoupat rychlostí 22 cm za hodinu. Průtok Vltavy je 2 900 m3/s (dle chybných údajů ČHMÚ 3 550 m3/s).
12:11
Uzavřena stanice Malostranská pro výstup
12:16:06
Poslední souprava s cestujícími zastavuje ve stanici Malostranská na 2. koleji
12:16:18
Poslední souprava s cestujícími zastavuje ve stanici Malostranská na 1. koleji
12:19
Uzavřena stanice Malostranská i pro vstup – vlaky stanicí projíždějí
12:20
Uzavřeny tlakové uzávěry ve spojce B/C
12:40
Uzavřena stanice Staroměstská - vlaky stanicí projíždějí
12:40
Nařízena evakuace pracovníků ze stanic Staroměstská a Malostranská
12:42:54
Poslední souprava s cestujícími zastavuje ve stanici Staroměstská na 1. koleji
12:44:42
Poslední souprava s cestujícími zastavuje ve stanici Staroměstská na 2. koleji
12:50
Na trase B zrušen pásmový provoz a zaveden interval 6 min. v úseku Zličín – Černý Most
13:00
Uzavřen tlakový uzávěr ve větrací šachtě u stanice Můstek A
13:00
Uzavřeny vstupní tlakové uzávěry ve stanicích Malostranská, Staroměstská, Můstek A – výstup Můstek
14:00
Výška hladiny Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli dosáhla 545 cm a průtok 3 200 m3/s (revidovaná hodnota po povodni). Dle údajů ČHMÚ, které byly v tuto dobu směrodatné, byl průtok Vltavy 4 070 m3/s. Průtok Vltavy tak téměř před hodinou překročil hodnotu pro stoletou vodu Q100 = 3 710 m3/s.
17:00
Výška hladiny Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli dosáhla 609 cm a průtok 3 730 m3/s (dle chybných údajů ČHMÚ pak 4 900 m3/s). Teprve nyní tak Vltava dosáhla průtoku Q100 (kulminační průtok sprůměrnou dobou opakování jedenkrát za sto let). Vltava dále stoupá rychlostí 13 až 14 cm za hodinu
18:20
Uzavřen vstupní tlakový uzávěr ve stanici Palmovka
19:30
Na monitoru průmyslové televize na vlakovém dispečinku zjištěny zatopené obratové koleje ve stanici Nádraží Holešovice až do výše obratové lávky
09:45
Evakuace stanice Nádraží Holešovice - vypnuta elektrická energie.
19:53
Ve stanici Florenc C teče voda z plynové kotelny v úrovni vestibulu.
20:00
Jízdy vlaků na trase C zajišťovány v intervalu 7 min v úseku Florenc C – Háje
20:03
Hrozí zaplavení MDT Nádraží Holešovice
21:51:36
Poslední souprava s cestujícími v úseku Náměstí Míru – Dejvická po 2. koleji odjíždí ze stanice Náměstí Míru. Muzeum A 21:53:42 (odjezd), Můstek A 21:55:24 (odjezd), Staroměstská 21:56:24 (průjezd), Malostranská 21:57:18 (průjezd), Hradčanská 21:59:06 (odjezd), Dejvická 22:00:12 (příjezd), 22:02:18 (odstavení na obratové koleji)
21:54:54
Poslední souprava s cestujícími v úseku Dejvická
- Náměstí Míru po 1. koleji odjíždí ze stanice Dejvická. Hradčanská 21:56:42 (odjezd), Malostranská 21:57:42 (průjezd), Staroměstská 21:58:54 (průjezd), Můstek A 22:01:12 (odjezd), Muzeum A 22:02:36 (odjezd), Náměstí Míru 22:03:36 (příjezd)
21:59:18
První souprava provedla obrat ve stanici Náměstí Míru přes 1.kolej
22:00
Ukončen provoz metra v ohrožených úsecích Dejvická - Náměstí Míru a Smíchovské nádraží - Florenc B. Do ukončení provozu je zajišťován provoz metra:
- na trase A v úseku Skalka – Náměstí Míru
- na trase B v úsecích Zličín – Smíchovské nádraží a Florenc B – Černý Most
- na trase C v úseku Florenc C – Háje V provozu tak zůstává vodou ohrožený úsek Florenc B - Palmovka
22:00
V době ukončení provozu metra v některých ohrožených oblastech výška hladiny Vltavy dosahuje na vodočtu v Malé Chuchli 676 cm a průtok 4 300 m3/s (dle chybných, ale směrodatných údajů ČHMÚ je průtok 6 020 m3/s)
22:01:54
Poslední souprava s cestujícími v úseku Smíchovské nádraží – Florenc B po 2. koleji odjíždí ze stanice Smíchovské nádraží. Anděl 22:03.24 (odjezd), Karlovo náměstí 22:05:12 (odjezd), Národní třída 22:06:36 (odjezd), Můstek B 22:07:54 (odjezd), Náměstí Republiky 22:09:18 (odjezd), Florenc B 22:10:00 (příjezd)
22:02:48
Poslední souprava s cestujícími v úseku Florenc B - Smíchovské nádraží po 1. koleji odjíždí ze stanice Florenc B. Náměstí Republiky 22:04:06 (odjezd), Můstek B 22:05:54 (odjezd), Národní třída 22:07:00 (odjezd), Karlovo náměstí 22:08:54 (odjezd), Anděl 22:10:36 (odjezd), Smíchovské nádraží 22:11:42 (příjezd)
22:17:42
Ze stanice Náměstí Míru odjíždí po 2.koleji souprava odstavit do stanice Dejvická, příjezd na odstavnou kolej 22:28:12. Dalších pět souprav zde již odstavuje po předchozím ukončení provozu a všechny zde zůstanou do víkendových nočních výluk 28. - 29.9.2002, kdy jsou postupně po třech za jednu výluku odtaženy na Náměstí Míru a vlastní silou do Depa Hostivař.
22:22:54
První souprava provedla obrat ve stanici Smíchovské nádraží a odjíždí směrem na Zličín
22:22:54
První souprava provedla obrat ve stanici Florenc B a odjíždí směrem na Černý Most
Středa 14.8.2002
00:00
Výška hladiny Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli překonala hodnotu 7 m - naměřeno 704 cm. Této výšce odpovídá průtok 4 500 m3/s (ČHMÚ přestal publikovat údaje o průtoku z důvody jejich vysoké chyby). Vltava stoupá rychlostí asi 10 cm za hodinu. Byla tak překonána dosud největší zaznamenaná povodeň (1845; 4 500 m3/s) od roku 1825, kdy bylo započato s pravidelným sledováním vodních stavů.
 
Na trase A byl provoz ukončen takto: - poslední souprava s cestujícími po 2.koleji odjíždí v 00:04:24 ze stanice Skalka, v 00:17:54 provádí obrat ve stanici Náměstí Míru přes 1.kolej, po 1. koleji jede jako poslední souprava s cestujícími, v 00:25:36 přijíždí do stanice Skalka a v 00:27:42 odstavuje v Depu Hostivař
 
Na trase B byl provoz ukončen takto:
- úsek Černý Most – Florenc B:
-- poslední souprava s cestujícími po 1.koleji odjíždí v 00:08:00 ze stanice Černý Most a v 00:20:48 přijíždí do stanice Florenc B, kde odstavuje na 1.koleji
-- poslední souprava s cestujícími po 2.koleji odjíždí v 00:16:06 ze stanice Florenc B a v 00:31:00 přijíždí do stanice Černý Most a v 00:32:48 odstavuje na odstavné koleji

- úsek Smíchovské nádraží – Zličín:
-- poslední souprava s cestujícími po 1.koleji odjíždí v 00:30:00 ze stanice Smíchovské nádraží, v 00:42:24 přijíždí do stanice Zličín a v 00:44:30 odstavuje v Depu Zličín
-- poslední souprava s cestujícími po 2.koleji odjíždí v 00:21:36 ze stanice Zličín, v 00:32:18 přijíždí do stanice Smíchovské nádraží a v 00:34:54 odstavuje na obratové koleji
 
Na trase C byl provoz ukončen takto:
- poslední souprava s cestujícími po 1.koleji odjíždí v 00:05:30 ze stanice Háje, v 00:25:00 přijíždí na 2.kolej stanice Florenc C. v 00:27:30 odjíždí odstavit na noc na 2.kolej stanice I.P.Pavlova kam přijíždí v 00:29:42 současně s předchozí soupravou, která provedla obrat na Pražského Povstání a odstavila na I.P.Pavlova na 1.koleji
- poslední souprava s cestujícími po 2.koleji odjíždí v 00:09:12 z 2.koleje stanice Florenc C a v 00:28:48 přijíždí do stanice Háje, kde odstavuje na 2.koleji
00:13:18
Poslední souprava s cestujícími v úseku Kolbenova – Florenc B po 1. koleji odjíždí ze stanice Kolbenova. Vysočanská 00:14:42 (odjezd), Českomoravská 00:16:00 (odjezd), Palmovka 00:17:42 (odjezd), Invalidovna 00:18:54 (průjezd), Křižíkova 00:19:48 (průjezd), Florenc B 00:20:48 (příjezd)
00:16:06
Poslední souprava s cestujícími v úseku Florenc B - Kolbenova po 2. koleji odjíždí ze stanice Florenc B. Křižíkova 00:17:30 (průjezd), Invalidovna 00:18:42 (průjezd), Palmovka 00:20:24 (odjezd), Českomoravská 00:22:12 (odjezd), Vysočanská 00:23:30 (odjezd), Kolbenova 00:24:42 (příjezd)
00:17:30
Na 2.koleji stanice Florenc B odstavuje souprava
00:19:24
Na obratové koleji stanice Českomoravská odstavuje souprava, která přijela od Florence B
00:20
Na monitoru průmyslové televize na vlakovém dispečinku zjištěn silný průnik vody do stanice Invalidovna z vestibulu přes uzavřený vstupní tlakový uzávěr na nástupiště a voda stéká do obou kolejí. Nařízeno uzavřít traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Florenc B - Křižíkova a Invalidovna - Palmovka. Hasiči v té době zpevňují zábrany u stanice Vltavská, kde hrozí vniknutí vody do stanice. Následně na monitoru PTV zjištěna voda i v obou kolejích stanice Křižíkova.
00:30 – 01:45
Traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Křižíkova – Florenc B se nepodařilo uzavřít kvůli vodě
01:00
Okolí stanice Invalidovna je zaplaveno vodou. Množství vody vnikající do stanice Invalidovna přes staniční tlakový uzávěr stále stoupá. Voda od Invalidovny již dorazila do nejnižšího místa mezi stanicemi Křižíkova a Florenc-B a začala zde stoupat (přítok vody převyšuje kapacitu čerpadel). Voda již dosahuje úrovně TK (temene kolejnic).
01:25
Již několik desítek minut vniká voda větracím výdechem na boku vestibulu stanice Invalidovna do místnosti v jeho suterénu. V této místnosti je vyústěna pažnice vrtu pro případnou instalaci výtlačného potrubí. Zhlaví vrtu je asi 2 m nad podlahou místnosti. Před několika minutami již voda dosáhla jeho zhlaví a začala přetékat do vrtu. Dolní část vrtu je vyústěna v malé komoře mezi traťovými kolejemi. Ta je od 1. koleje oddělena tlakovým předělem se vstupním poklopem a třemi šoupaty na potrubí (tzv. MTO - malá tlaková ochrana) a od 2. koleje zaslepeným tunelem. Nyní již voda vytéká přes otevřená šoupata a možná i otevřený vstupní poklop (nejsou dostupné informace zda byl zavřen nebo byl uzavřen až tlakem vody). Voda vtéká do kolejiště a teče po spádu do stanice Invalidovna a dále až do nejnižšího místa mezi stanicemi Florenc-B a Křižíkova.
01:46
Hrozí zaplavení DT Vltavská – vypnuta elektrická energie
02:05
Uzavřeny traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Palmovka a Invalidovna
02:10
Hrozí zaplavení MDT Invalidovna – vypnuta elektrická energie
02:30
Okolí vestibulu stanice Florenc je již zaplaveno vodou. Menší množství vody (desítky l/s) proniklá přes protipovodňové zábrany stéká do níže položeného vestibulu a eskalátorového tunelu stanice Florenc-B. Přes netěsný staniční tlakový uzávěr se dostává až do vlastní stanice. Tato voda převážně odtéká do technických prostor pod nástupištěm a menší část stéká po nástupišti do kolejí.
02:50
Hrozí zaplavení DT Křižíkova – vypnuta elektrická energie
03:00
Okolo 03:00 dochází k přelití protipovodňových hrází nedaleko stanice Palmovka a voda začíná proudit mimo jiné i ulicí Na hrázi k úrovňovému vchodu do východního vestibulu stanice Palmovka. Do chodby úrovňového vchodu nevniká, protože ten je chráněn další protipovodňovou stěnou a vlastní vestibul ještě uzavřeným tlakovým uzávěrem. Stoupající voda v ulici Na hrázi ale začíná pronikat větracími otvory východně od zahrazeného vchodu do objektu trafostanice a do kabelového kanálu. Kabelovým kanálem postupuje směrem k samotné stanici. V cestě do stanice jí brání pouze kabelové průchodky. Ty mají stejný účel jako tlakové uzávěry. Stačí však malý hydrostatický tlak vody a těsnění průchodek selhává. Nyní voda protéká skrze průchodky do vlastního prostoru stanice - kabelovou šachtou padá dolů až na výškovou úroveň nástupiště a další kabelovou chodbou volně teče až do "místnosti pro zesnulé" (č. 972.1). Tato místnost je od kolejiště ještě oddělena dvojicí cihelných stěn s protipožárními dveřmi. Voda v místnosti začíná stoupat.
03:30
Uzavřeny zbylé tlakové uzávěry ve stanici Palmovka
03:50
Uzavřeny traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Náměstí Republiky a Florenc B
04:00
Krátce po 4 hodině ranní je již místnost pro zesnulé (972.1) ve stanici Palmovka částečně zaplněna vodou, která neustále ve stále větším množství přitéká kabelovými průchodkami. Od kolejiště je voda oddělena dvojicí stěn s protipožárními dveřmi, které dosud odolávají tlaku vody. Voda z místnosti částečně uniká drenáží, která ústí do žlabu mezi kolejnicemi. Minutu nebo dvě po 4 hodině je tlak vody v místnosti 972.1 již tak vysoký, že vylamuje protipožární dveře i s kusem zdi. Vzápětí voda proráží i druhou stěnu s dveřmi. Jedny protipožární dveře končí v 1. koleji do které se valí i velké množství vody z místnosti. Ta převážně odtéká kolejištěm po spádu do vlastní stanice a dále až k uzavřenému traťovému uzávěru za stanicí. Část vody teče i proti spádu směrem ke stanici Českomoravská, kde je ve vzdálenosti asi 70 m výškový horizont pouze o 20 cm výš. Sloupec vody je zde ještě dostatečně vysoký, aby žlabem mezi kolejnicemi mohla voda pokračovat směrem ke stanici Českomoravská. Zbylá část vody se v místě průniku do kolejiště přelévá až do 2. koleje, ve které teče po spádu do stanice a k tlakovému uzávěru. Celkově v tento okamžik teče do stanice Palmovka z povrchu asi 900 l/s vody. Většina vody (asi 700 l/s) teče po spádu do stanice a k tlakovým uzávěrům. Zbylá část (200 l/s) přetéká výškový horizont v 1. koleji a pokračuje směrem ke stanici Českomoravská.
04:00
Nařízena evakuace pracovníků ze stanice Palmovka – průnik vody do stanice
04:10
Voda již dotekla k traťovým tlakovým uzávěrům u stanice Palmovka a začíná zde stoupat.
04:20
Došlo ke zborcení podezdívky větracího výdechu na boku vestibulu stanice Invalidovna. Ten byl dimenzován na stoletou vodu a dosud omezoval přítok vody do suterénu vestibulu a následně vrtem až do kolejiště u stanice. Nyní má voda volnější průchod. Množství vody vytékající z objektu MTO do kolejiště tak rychle stoupá z 350 na 2 500 l/s. Toto množství spolu s vodou z eskalátorového tunelu stanice Invalidovna představuje v kolejišti stanice proud vody sahající až 20 cm nad TK. V této době dochází i k částečnému proražení nekvalitně zaslepeného tunelu mezi komorou s vrtem a traťovým tunelem 2. koleje. Několik set litrů za vteřinu vody z povrchu začíná vyvěrat i do druhé traťové koleje.
 
Od ranních výjezdů je provoz metra zajišťován:
- na trase A v úseku Skalka – Náměstí Míru
- na trase B v úseku Zličín – Nové Butovice
- na trase C v úseku Pražského Povstání – Háje
Před ranním výjezdem evakuována stanice Florenc C a Florenc B - průnik vody do stanice
04:21:48
Souprava odstavená na obratové koleji stanice Českomoravská přejíždí na 2. staniční kolej. V té době je již voda přitékající od stanice Palmovka v nejnižším místě tohoto mezistaničního úseku, který je přibližně 350 m od okraje nástupiště stanice Českomoravská. Bezprostřední nebezpečí však nehrozí, protože nástupiště stanice Českomoravská je o cca 7 m výše a voda stoupá relativně pomalu (stanicí začne voda protékat až po 12 hodině). V 04:30:54 souprava odjíždí do stanice Černý Most, kam přijíždí v 04:45:24 a odstavuje na 2.koleji
04:30
Voda u traťového tlakového uzávěru u stanice Palmovka dosahuje výšky 3,5 m. Průsaky vody za uzávěr se zvyšují. K uzávěrům přitéká 800 l/s a skrze jejich netěsnosti odtéká ke stanici Invalidovna 50 l/s.
04:38
Hrozí zaplavení MDT Palmovka – vypnuta elektrická energie
04:38:36
Odjíždí průzkumný vlak bez cestujících z obratové koleje Nové Butovice po 2. koleji do stanice Radlická, kam přijíždí v 04:44:06 a v 04:47:48 odjíždí zpět na Nové Butovice a zde jezdí v malém kole.
04:43:36
Souprava odstavená na obratové koleji stanice Smíchovské nádraží přejíždí na 1. staniční kolej ze které v 04:46:48 odjíždí do stanice Nové Butovice a zde jezdí v malém kole.
05:00
Do úseku Florenc B - Invalidovna aktuálně přitéká 4 400 l/s vody z povrchu. Voda stoupající v nejnižší části úseku mezi stanicemi Florenc B a Křižíkova dosáhla v 1. koleji výškového horizontu u stanice Florenc B a začíná vtékat do stanice traťovými tunely. Ve stanici Florenc B je vody zatím minimálně. I když průsaky přes uzavřený staniční tlakový uzávěr začínají stoupat v důsledku zvyšujících se průsaků vody za protipovodňové stěny u vestibulu stanice. Voda dosud proniklá přes staniční tlakový uzávěr buď skončila v prostorech pod nástupištěm nebo po nástupišti odtekla do kolejiště a dále pokračovala do nejnižšího místa asi 100 m za stanicí, kde byla odčerpána.
05:10
Voda dosáhla horizontu u stanice Florenc B i ve 2. koleji. Mezitím v 1. koleji dotekla do nejnižšího místa mezi stanicemi Florenc B a Náměstí Republiky a začíná zde stoupat (přítok vody již výrazně překračuje výkon čerpadel)
05:20
Voda ve stanici Florenc B dosahuje úrovně TK. Zatápění obou souprav ve stanici Florenc B právě začíná.
05:29
Nařízena evakuace pracovníků ze stanice Florenc
05:45
Různými průsaky začíná voda ve větší míře vnikat na nástupiště stanice Florenc-C. Po nástupišti voda stéká do kolejiště a kolejištěm pokračuje po spádu směrem ke stanici Vltavská. Zde se zastavuje u tlakových uzávěrů před Vltavou. Tunely za tlakovými uzávěry (úsek pod Vltavou) ještě nejsou plně zatopeny. Voda za uzávěry je přibližně v úrovni TK.
05:53
Hrozí zaplavení MDT Florenc B – vypnuta elektrická energie
06:00
Voda v okolí vestibulu stanice Florenc-B/C dosáhla úrovně protipovodňových zábran. Voda proniká do vestibulu zatím ještě velmi omezeně - pode dveřmi. Nejvíce zatím do eskalátorového tunelu níže položeného vestibulu stanice Florenc-B. Veškerá voda z eskalátorového tunelu proniká do stanice přes netěsný tlakový uzávěr. Nyní je to 1 000 l/s, ale za 30 minut, kdy dojde k úplnému zatopení eskalátorového tunelu po přelití protipovodňových zábran, to již bude 4 500 l/s.
Voda ve stanici Florenc-B již dosahuje úrovně nástupiště. Krátce na to dosahuje i úrovně podlahy v soupravách stojících u nástupiště.
Do stanice Florenc-C nyní vtéká asi 1 000 l/s (z povrchu a z průsaků zvýšené hladiny podzemních vod). Malý podíl vody vtéká do přestupních chodeb. Většina vody stéká po nástupišti do kolejiště.
06:15
Voda ve stanici Křižíkova dosahuje úrovně TK. Do trasy B nyní přitéká 7 000 l/s.
06:15
Přes protipovodňové zábrany u vestibulu stanic Florenc-B/C přetéká stále více vody. Voda už nestačí podtékat vstupní dveře do vestibulů a začíná zaplňovat úzký prostor mezi dveřmi a protipovodňovými zábranami. Později tlak vody a plovoucí předměty rozbíjí skleněné výplně dveří a voda začíná ve větším množství vnikat do vestibulů obou stanic.
06:30
Povrchová voda zatopila eskalátorový tunel stanice Florenc-B. Netěsnostmi špatně uzavřeného staničního tlakového uzávěru vtéká do stanice Florenc-B 4 500 l/s vody. Celkově přitéká do úseku Florenc-B - Invalidovna 9 200 l/s.
06:30
Skrze vestibul vtéká do stanice Florenc-C asi 4 000 l/s vody. Voda v tunelech dosahuje výškové úrovně traťového tunelu spojky C-B. Tunelem spojky postupuje netěsnostmi tlakových uzávěrů až do tunelů trasy B. Část vody také proniká přes traťové uzávěry do úseku pod Vltavou. Přibližně v této době selhává práh jednoho z těchto uzávěrů a voda rychle zaplňuje zbylý prostor v tunelech pod Vltavou.
06:40
Voda od stanice Florenc-B dosahuje k tlakovým uzávěrům u stanice Náměstí Republiky. Voda začíná přitékat do stanice Florenc-B také přes traťovou spojku B-C.
07:00
Traťové uzávěry u stanice Palmovka jsou již plně zatopeny vodou. Ve vlastní stanici Palmovka se voda ustálila na konstantní výšce asi 0,5 m nad TK. Nyní přitéká do stanice 1 150 l/s. Většina přitékající vody odtéká směrem ke stanici Českomoravská přibližně rovnoměrně oběma traťovými tunely. Menší část vody odtéká netěsnostmi traťových tlakových uzávěrů do stanice Invalidovna.
07:05
Voda ve stanici Křižíkova dosahuje úrovně nástupiště. Na nástupišti stanice Florenc-B je již 1,5 m vody. Aktuálně přitéká na trasu B 9 550 l/s vody.
07:15
Voda ve stanici Florenc-C dosahuje úrovně TK. Vestibulem proniká do stanice každou sekundu 12 500 l vody. Zároveň asi 600 l/s odtéká na trasu B.
07:29
Hrozí zaplavení MDT Florenc C – vypnuta elektrická energie
07:30
Za traťovými tlakovými uzávěry u stanice Náměstí Republiky se začíná objevovat voda. Čerpadla již kapacitně nestíhají odčerpávat vodu proniklou netěsnostmi od stanice Florenc-B.
07:35
Voda ve stanici Florenc-C dosahuje úrovně nástupiště. Nyní začíná výrazněji pronikat do přestupních chodeb přes přestupní eskalátory na nástupišti.
07:55
Voda plně zatopila přestupní chodbu na straně stanice Florenc-C. Voda ve stanici dosahuje výšky 1,75 m nad úroveň nástupiště. Voda dále stoupá rychlostí 10 cm za minutu! Do stanice přitéká z povrchu 13 500 l/s vody. Zároveň 900 l/s vody odtéká na trasu B.
08:20
Ve stanici Florenc-B právě zcela zmizely pod hladinou vody dvě odstavené soupravy metra. Voda na nástupišti stanice dosáhla výšky 2,5 m, tedy výšky nejvyššího bodu odstavených souprav. V této době kulminuje přítok vody do této části trasy B na úrovni 9 800 l/s. Současně odtéká směrem ke stanici Náměstí Republiky 50 l/s. V dalším období již přítoky budou klesat se snižujícím se rozdílem hladin vzhledem k hladině vody na povrchu.
08:30
Výška vody ve stanici Florenc-C dosahuje již přes 4 m nad úroveň nástupiště. Voda již stoupá tunely směrem ke stanici Hlavní nádraží. Nyní přitéká do stanice 13 700 l/s a na trasu B odtéká různými cestami 1 000 l/s.
08:40
Voda ve stanici Florenc-B dosáhla úrovně podlahy přestupní chodby u přestupního tlakového uzávěru. Nyní přitéká 9 800 l/s a současně odtéká směrem ke stanici Náměstí Republiky 100 l/s. Protože velké objemy stanic Křižíkova a Florenc-B byly již zatopeny začíná zde voda rychleji stoupat (až 4 m za hodinu).
08:40
V úseku Pražského Povstání – Muzeum C v 2.koleji zaveden kyvadlový provoz jednou soupravou
08:50
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanice Anděl
09:00
Stanice Florenc-C je již plně zatopená vodou. Voda v severním vestibulu se zarovnává do výšky vody v okolí vestibulu. Přítok vody do stanice prudce klesl ze 14 000 l/s na 1 100 l/s. Množství přitékající vody nyní pouze doplňuje úbytky vody ze stanice vzniklé jejím odtokem na trasu B.
09:10
Voda ve stanici Invalidovna dosahuje úrovně TK. Nyní přitéká 9 700 l/s a současně odtéká směrem ke stanici Náměstí Republiky 100 l/s vody.
09:15
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanic Náměstí Republiky, Můstek B, Národní třída, Karlovo náměstí a Smíchovské nádraží.
09:35
Voda ve stanici Invalidovna dosahuje úrovně nástupiště. Nyní přitéká 9 650 l/s a současně odtéká směrem ke stanici Náměstí Republiky 150 l/s vody.
09:45
Za traťovými tlakovými uzávěry u stanice Náměstí Republiky je již 1 m vody nad TK.
09:55
Hrozí zaplavení MDT Českomoravská – vypnuta elektrická energie
10:01
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanice Českomoravská
10:02
Ve stanici Českomoravská nelze uzavřít vstupní tlakový uzávěr
10:47
Uzavřeny vstupní tlakové uzávěry ve stanicích Karlovo náměstí – výstup Palackého náměstí, Můstek B – výstup a přestup, Anděl, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží – východní výstupy
11:00
Do úseku mezi stanicemi Florenc-B a Invalidovna nyní přitéká 9 250 l/s a současně odtéká směrem ke stanici Náměstí Republiky 500 l/s. Velké prostory stanic jsou již zatopeny, zbývá už jen zatopit poslední úseky traťových tunelů. Voda proto během následujících 40 minut velice rychle vystoupá o více než 20 m!
11:19
Uzavřen vstupní tlakový uzávěr ve stanici Národní třída
11:35
V místech traťových tlakových uzávěrů u stanice Palmovka dosáhla voda ve směru od stanice Invalidovna  úrovně TK.
11:35
Do stanice Palmovka přitéká z povrchu asi 1 420 l/s vody. Z toho 350 l/s odtéká přes netěsnosti traťových tlakových uzávěrů do stanice Invalidovna. Hladina vody za uzávěry (od Invalidovny) velmi rychle stoupá a nyní dosáhla větší tlakové výšky než voda před uzávěrem. Voda tak mění směr začíná netěsnostmi proudit od stanice Invalidovna do stanice Palmovka. Současně opačný tlak vody proráží další průchodky. Průtok vody rychle vystoupá až na 600 l/s (v 11:40) a pak začne klesat (pokles tlaku vody za uzávěrem). Ve 12:00 už teče od stanice Invalidovna "pouze" 300 l/s vody.
11:40
Přes kabelové průchodky a další netěsnosti traťových tlakových uzávěrů u stanice Náměstí Republiky proniká asi 750 l/s vody od stanice Florenc-B. Hladina vody za uzávěry již dosahuje úrovně TK ve stanici Náměstí Republiky. Hydrostatický tlak vody působící na tlakové uzávěry velmi rychle roste se stoupající hladinou v úseku Florenc-B - Invalidovna. Když rozdíl hydrostatický výšek vody dosahuje hodnoty 29 m vodního sloupce, dochází k utržení betonového prahu pod tlakovým uzávěrem ve 2. koleji. Z prahu uzávěru se uvolňuje jeden blok betonu. Vzniklým otvorem začíná proudit od stanice Florenc-B dalších 6 300 l/s (celkem tedy proniká 7 050 l/s). Průtok vody postupně klesá se snižujícím se rozdílem hydrostatických tlaků v místech uzávěrů (pokles vody v úseku Florenc-B - Invalidovna vlivem odtoku do stanice Náměstí Republiky, přítok 6 300 l/s vody).
12:00
Povodeň v Praze kulminuje při průtoku 5 200 m3/s a stavu na vodočtu v Malé Chuchli 785 cm. Průměrný roční průtok Vltavy je 149 m3/s.
12:00
Do stanice Palmovka přitéká kabelovými průchodkami asi 1 420 l/s vody. Dalších 300 l/s přitéká od stanice Invalidovna skrze netěsnosti tlakových uzávěrů. Hladina vody ve stanici Palmovka je stále na konstantní výšce 0,5 m nad TK. Voda dosahuje výškového horizontu před stanicí Českomoravská a začíná protékat kolejištěm přes stanici směrem ke stanici Vysočanská.
12:00
Výška vody v úseku Florenc-B - Invalidovna se ustaluje ve stanici Florenc-B 29 m, ve stanici Křižíkova 27,5 m a ve stanici Invalidovna 21,6 m nad nástupištěm. Přítok vody je 6 700 l/s. Odtok je stejný - 6 400 l/s do stanice Náměstí Republiky a 300 l/s do stanice Palmovka. Ustálený stav trvá asi hodinu a pak voda opět začíná mírně stoupat (snižuje se odtok do stanice Náměstí Republiky).
12:00
Uzavřen vstupní tlakový uzávěr ve stanici Můstek A – výstup Václavské náměstí
12:05
Voda ve stanici Náměstí Republiky dosahuje úrovně nástupiště. Od stanice Florenc-B přitéká 6 650 l/s vody. Voda zatím pozvolna stoupá a postupuje ke stanici Můstek-B.
12.06
Hrozí zaplavení DT Náměstí Republiky – vypnuta elektrická energie
12:20
Voda od Palmovky dosáhla nejnižšího úseku mezi stanicemi Českomoravská a Vysočanská a začíná zde stoupat.
12:48
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanice Vysočanská
12:49
Zjištěn průnik vody směr stanice Náměstí Republiky
12:50
Hrozí zaplavení DT Vysočanská B – vypnuta elektrická energie
12:58
Hrozí zaplavení MDT Můstek B – vypnuta elektrická energie
13:00
Voda v okolí stanice Malostranská kulminuje přibližně na kótě 191,50 m n. m. (výškový systém Jadran), tj. na výšce asi 0,1 m nad úrovní vstupu do vestibulu. Stanice Staroměstská je dostatečně chráněna nábřežím, proto zde voda není. Pokud by zde ale byla, tak by dosahovala několik dm pod úroveň nejnižšího vstupu. Na trase B ve stanici Invalidovna voda kulminuje na kótě 189,25 m n. m., tj. dosahuje výšky 206 cm nad úroveň podlahy vestibulu. Ve stanici Křižíkova voda kulminuje na kótě 189,38 (189,42?) m n. m., tj. dosahuje výšky 270 cm (274 cm?) nad úroveň podlahy vestibulu. Ve stanici Nádraží Holešovice se vzestup vody zastavuje 37 cm pod úrovní podlahy severního vestibulu na kótě 188,08 m n. m., tj. ve stanici je 5,1 m vody na nástupišti. U vestibulu stanice Vltavská voda kulminuje 70 cm nad úrovní vstupů na kótě 189,65 m n. m. 
Voda v okolí vestibulu stanic Florenc-B/C kulminuje na kótě (189,58 m n. m.), tj. na výšce 197 cm nad úrovní vstupu do vestibulu. Současně kulminuje i voda ve stanici Florenc-C na výšce 8,9 m nad úrovní nástupiště (tj. 6,05 m pod úrovní nástupiště stanice Hlavní nádraží).
13:00
Voda ve stanici Můstek-B dosahuje úrovně TK. Nyní přitéká od stanice Florenc-B 6 500 l/s vody.
14:00
Výška vody v okolí stanice Palmovka kulminuje přibližně na kótě 189,25 m n. m., tj. na výšce asi 300 cm nad úrovní podlahy vstupu zulice Na Hrázi. Do stanice přitéká kabelovými průchodkami z povrchu asi 1 475 l/s vody. Dalších 400 l/s přitéká od stanice Invalidovna skrze netěsnosti tlakových uzávěrů. Směrem ke stanici Českomoravská tak odtéká téměř 1 900 l/s vody. Voda mezi stanicemi Palmovka a Českomoravská již dvě hodiny přetéká výškový horizont a zaplavuje níže položený úsek mezi stanicemi Českomoravská - Vysočanská.
14:00
Voda ve stanici Můstek-B dosahuje úrovně nástupiště.
14:00
Ztráta komunikace a povelování dálkového ovládání měníren a distribučních transformoven od elektrodispečera v úseku v úseku Zličín - Českomoravská. Zastaven provoz v úseku Zličín - Nové Butovice. Náhradní povrchová doprava prodloužena do stanice Zličín
14:10
Výška vody dosahuje TK ve stanici Českomoravská.
14:30
Voda ve stanici Národní třída dosahuje úrovně TK.
14:30
Rozdíl hydrostatických výšek u tlakových uzávěrů u stanice Náměstí Republiky již poklesl z původních 29 m na 23,4 m. Průtok vody přes tlakové uzávěry rovněž pokles z maximální hodnoty 7 050 l/s na 6 250 l/s. Přestože tlak vody klesá uvolňuje se z prahu uzávěru ve 2. koleji ještě jeden blok betonu. Množství vody protékající otvorem v prahu uzávěru se okamžitě zvyšuje o 500 l/s z 6 550 l/s na 7 050 l/s. Celkem tedy protéká přes uzávěry 7 750 l/s. Tento průtok opět postupně klesá se snižujícím se rozdílem hydrostatických tlaků (s poklesem hladiny ve stanici Florenc-B vlivem nárůstu odtoku vody do stanice Náměstí Republiky).
14:51
Odstup poslední soupravy do depa Zličín. Příprava na zvláštní provozní režim v úseku Nové Butovice – Zličín
15:00
Hladina vody v úseku Florenc-B - Invalidovna poklesla na stejnou výškovou kótu jako voda ve stanici Palmovka. Přes tlakové uzávěry u stanice Palmovka tedy nyní voda neproudí. Aktuální přítok vody činí 7 150 l/s stejně jako odtok do stanice Náměstí Republiky.
15:00
Voda ve stanici Vysočanská dosahuje úrovně TK, tedy stejné výškové úrovně jako horizont mezi stanicemi Palmovka a Českomoravská.
15:30
Voda ve stanici Národní třída dosahuje úrovně nástupiště.
15:40
Uzavřeny traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Můstek A a Muzeum A
15:45
Obnoven provoz v úseku Nové Butovice - Zličín zvláštním provozním režimem šesti soupravami - DT a MDT obsazeny obsluhou náhradní povrchová doprava zkrácena na úsek Anděl - Nové Butovice
16:45
Voda ve stanici Můstek-B dosahuje úrovně podlahy přestupní chodby vedoucí ze středu stanice.
18:00
Voda ve stanici Českomoravská dosahuje úrovně nástupiště. Nyní přitéká do stanice Palmovka 1 375 l/s vody z povrchu a 220 l/s od stanice Invalidovna.
18:20
Voda ve žlabu mezi kolejnicemi dosáhla výškového horizontu mezi stanicemi Národní třída a Karlovo náměstí a začíná přetékat směrem k Vltavě. O několik minut později již voda proudí stanicí Karlovo náměstí až do nejnižšího místa pod Vltavou. Veškerá nově přitékající voda od stanice Florenc-B bude nyní přetékat směrem ke stanici Anděl. V úseku Národní třída - Náměstí Republiky se vzestup hladiny asi na 3 hodiny zastaví než se naplní úsek Karlovo náměstí - Anděl do stejné výškové úrovně.
18:30
Hladina v úseku Florenc-B - Invalidovna se na příští 4 hodiny ustálí na kótě 29 m nad nástupištěm stanice Florenc-B. Přítok i odtok vody do tohoto úseku trasy B bude stejný - 6 750 l/s.
19:20
Voda ve stanici Anděl dosahuje úrovně TK. Přítok od stanice Florenc-B je 6 450 l/s.
19:45
Voda ve stanici Vysočanská dosahuje úrovně nástupiště. Stále přitéká do stanice Palmovka 1 300 l/s vody z povrchu a 300 l/s od stanice Invalidovna.
19:45
Voda ve stanici Anděl dosahuje úrovně nástupiště.
20:55
Voda ve stanici Karlovo náměstí dosahuje úrovně TK.
21:25
Voda v úseku Náměstí Republiky - Anděl se vyrovnala na stejné výškové kótě. Nyní voda začíná stoupat rovnoměrně v celém úseku. Na nástupišti stanice Náměstí Republiky je 8,8 m vody, na Můstku-B 6,3 m, na Národní třídě 4,8 m, nástupišti stanice Anděl 2,8 m a ve stanici Karlovo náměstí chybí do úrovně nástupiště 0,3 m.
21:40
Voda ve stanici Karlovo náměstí dosahuje úrovně nástupiště. Od stanice Florenc-B stále přitéká 6 350 l/s vody.
22:00
Voda již plně zatopila kabelovou chodbu ve stanici Můstek-B vedoucí na trasu A a nyní začíná pronikat kabelovými průchodkami pod podlahu přestupních chodeb na trase A. Protože trasy jsou od sebe oddělitelné tlakovými uzávěry v přestupních chodbách, bylo nutno patřičně tlakově oddělit i tuto chodbu. V místech kde se kabelová chodba vedoucí z trasy B setkává s přestupní chodbou byla dolní část čelní stěny opatřena kabelovými průchodkami (ústí pod podlahu přestupních chodeb) a horní část (nad úrovní podlahy přestupních chodeb) byla zaslepena. Zaslepena měla být asi 1 m silnou betonovou stěnou. Ve skutečnosti zde byla postavena pouze tenká zděná příčka, která nemohla odolat většímu tlaku. Tlak vody je v tuto dobu zatím minimální (asi 3,5 m vodního sloupce) a tak příčka odolává.
22:35
Vzhledem k malé přepravní poptávce v úseku Nové Butovice - Zličín byl zvláštní provozní režim zrušen a zaveden kyvadlový provoz jednou soupravou po 2. koleji.
23:00
Přestupovými eskalátory do stanice Můstek A začala stoupat voda
23:15
Prostor v kabelovém prostoru pod podlahou přestupní chodby ve stanici Můstek-A je již zaplněn vodou a s rostoucí hladinou na trase B stoupá i hydrostatický tlak vody v tomto prostoru působících na podlahu přestupních chodeb (nyní tlak odpovídá asi 5 m vodního sloupce). V přestupní chodbě jsou zjištěny první průsaky vody. Tlak vody porušuje podlahu z které vyvěrá voda. Velice rychle je porušena téměř celá podlaha nad kabelovým prostorem. Voda začíná zaplavovat přestupní chodby. Přes kabelové průchodky zatím proniká další voda. Celkem proniká podlahou z trasy B do přestupních chodeb na trase A 1 000 l/s vody. Voda v přestupních chodbách stoupá rychlostí 10 cm za minutu.
Čtvrtek 15.8.2002
00:00
Výška vody na trase B v úseku Anděl - Náměstí Republiky odpovídá úrovni nástupiště stanice Můstek-A.
00:15
Výška vody na trase B v úseku Anděl - Náměstí Republiky odpovídá výšce 0,8 m nad úrovní nástupiště stanice Můstek-A. Voda začíná vytékat zkabelové šachty před stanicí Můstek-A
00:15
Voda dosáhla úroveň nástupiště stanice Můstek A a stéká do kolejí.
00:20
Přestupní chodba pod stanicí Můstek je plně zatopena vodou. Stačilo 65 minut a prostor o objemu 4 200 m3 byl zatopen. Nyní voda začíná vytékat přes přestupní eskalátory na nástupiště stanice Můstek-A. Z každého eskalátoru proudí přes 100 l/s vody. Z nástupiště voda stéká do kolejiště a kolejištěm proudí po spádu směrem ke stanici Staroměstská. Rovněž hladina vody v kabelové šachtě u stanice Můstek-A dosahuje úrovně nástupiště a začíná vytékat ze šachty přes nakládací rampu do kolejiště (2. kolej). Od stanice Můstek-A proudí směrem k Vltavě 1 000 l vody za sekundu. Z toho 2/3 po druhé koleji a 1/3 po první koleji. Voda postupuje relativně bez problémů žlabem mezi kolejnicemi.
00:25
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanice Můstek A
00:30
Ve stanici Palmovka je voda stále na konstantní úrovni 0,5 m nad TK. v úseku Palmovka - Vysočanská je o 2,5 m níže. Ve stanici Českomoravská je již na nástupišti 1,4 m vody a ve stanici Vysočanská 1,0 m vody. Do tohoto úseku stále přitéká asi 1 050 l/s vody zpovrchu do stanice Palmovka z povrchu a 400 l/s od stanice Invalidovna.
00:30
2. kolejí ve stanici Staroměstská začíná protékat voda. O necelých deset minut později voda teče i 1. kolejí. Voda dál může bez problémů pokračovat pod Vltavu a ke stanici Malostranská, protože zde nebyly uzavřeny traťové tlakové uzávěry.
00:35
Výška hladiny vody v přestupních chodbách se ustálila několik cm nad úrovní nástupiště ve stanici Můstek na trase A. Naopak výška vody ve stanici Můstek na trase B stále stoupá. Rozdíl hydrostatických tlaků na zděnou příčku v kabelové chodbě tak opět stoupá (minimální v 0:20 - 1,0 m vodního sloupce). V 0:35 dosahuje rozdíl hydrostatických tlaků na příčku hodnoty 1,5 metrů vodního sloupce a příčka se pod tlakem vody bortí (pevnost příčky byla patrně snížena po nasycení vodou nebo poškozena nějakým plovoucím předmětem). Vzniklým otvorem začíná pronikat několik tisíc litrů vody za sekundu. Celkové množství vody pronikající na trasu A dosahuje v tuto chvíli 4 500 l/s. Z každého přestupního eskalátoru tak vyvěrá na trasu A asi 700 l/s. Zbylých asi 300 l/s vody proniká na trasu A kabelovou šachtou. 2. kolejí proudí ke stanici Staroměstská přibližně 2 400 l/s a 1. kolejí o 300 l/s méně (proto i postup vody je zde o něco pomalejší).
00:36
Uzavřeny přestupní tlakové uzávěry ve stanici Muzeum A a tlakový uzávěr ve větrací šachtě
00:45
Voda ve druhé koleji již podtekla Vltavu a dostala se do nejnižšího místa na trase A (asi 200 m před stanicí Malostranská) a začala zde stoupat. V té době již tunely postupuje druhá větší vlna vody. Nyní prochází stanicí Staroměstská (nejdříve po 2. koleji a krátce na to i po 1. koleji). Postup vody je poměrně pomalý. Rychlejšímu postupu brání dřevěné pražce které postup vody znatelně brzdí. Bez nich by voda postupovala přibližně dvojnásobnou rychlostí.
00:55
Druhá větší vlna vody dosáhla nejnižšího místa trasy A (asi 200 m od stanice Malostranská). Voda v tomto úseku již stoupá.
01:05
Voda se objevuje současně ve žlabu obou kolejí ve stanici Malostranská
01:10
Voda ve stanici Malostranská dosahuje úrovně TK. Přítok vody z trasy B na trasu A dosahuje hodnoty 5 000 l/s.
01:30
Evakuováni pracovníci z technického centra Klárov
01:40
Voda ve stanici Malostranská dosahuje úrovně nástupiště.
01:55
Voda na trase A dosahuje úrovně TK ve stanici Staroměstská. Ve skutečnosti voda v úrovni TK proudí stanicí již přes hodinu.
02:09
Hrozí zaplavení MDT Můstek A – vypnuta elektrická energie
02:10
Výpadek napájení ve stanicích Malostranská a Staroměstská jako důsledek zaplavení stanice Můstek A
 
Od ranních výjezdů je provoz metra zajišťován takto:
-na trase A v úseku Skalka – Náměstí Míru
-na trase B v úseku Zličín – Nové Butovice zvláštním provozním režimem
-na trase C v úseku Pražského Povstání – Háje a Pražského Povstání – Muzeum C kyvadlově jednou soupravou
02:50
Voda ve stanici Staroměstská dosahuje úrovně nástupiště. Aktuálně přitéká ztrasy B na trasu A  5 300 l/s vody.
04:00
Výška Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli klesla pod 7 m - naměřeno 693 cm. Hladina dále klesá rychlostí 12 cm za hodinu. Průtok Vltavy již pokles o 800 m3/s na 4400 m3/s.
04:00
Výška hladiny v úseku Anděl - Náměstí Republiky se ustálila na kótě odpovídající výšce 13,2 m nad úrovní nástupiště stanice Můstek-B, respektive 3,0 m nad úrovní nástupiště stanice Můstek-A.  Přítoky přes traťové uzávěry u stanice Náměstí Republiky je stejný jako odtok vody na trasu A - 5 300 l/s.
05:30
Voda na trase A dosahuje úrovně TK ve stanici Můstek. Ve vlastní stanici je o několik cm vody více. Voda stále vyvěrá zpřestupních chodeb, stéká z nástupiště do kolejiště a odtéká směrem k Vltavě. Rozdíl hladin mezi vodou v kolejišti a vodou na nástupišti se pomalu zmenšuje. Na trasu A stále proudí okolo 5300 l/s vody.
06:20
Voda na trase A dosahuje úrovně nástupiště ve stanici Můstek. Ve skutečnosti je ve stanici voda o několik cm výše. Nástupiště není poznat - vše je zalito vodou do jedné roviny. Pouze z přestupních eskalátorů stále vyvěrá voda, která odtéká do míst traťových kolejí a odtud proudí tunely již na obě strany.
06:30
Množství vody pronikající z trasy B na trasu A začíná klesat se snižujícím se rozdílem hydrostatických tlaků mezi trasami (voda na trase A začala stoupat - vtaženo knástupišti stanice Můstek-A). Nyní je to ještě 5 200 l/s, za hodinu to bude už o 900 l/s méně. Výška vody dosahuje asi 0,20 m nad nástupištěm stanice Můstek-A. Na trase B rovněž začíná stoupat voda (přítok od stanice Florenc-B převyšuje odtok na trasu A).
07:00
Přítok vody z povrchu do úseku Florenc-B - Invalidovna začíná převyšovat odtok do stanice Náměstí Republiky a proto zde voda začíná opět pomalu stoupat. Výška vody dosahuje 30,0 m nad úroveň nástupiště stanice Florenc-B. Během následujících tří hodin vystoupá ještě o 1,4 m.
09:00
Z trasy B na trasu A přetéká 3 200 l/s vody. Výška vody na nástupišti stanice Můstek-A je 3,2 m. Protože velké prostory zatopených stanic na trase A jsou již zatopeny vodou, začíná voda rychle stoupat v traťových tunelech směrem ke stanici Muzeum-A a na druhé straně směrem ke stanici Hradčanská.
09:00
Voda v okolí vestibulu stanice Florenc poklesla na výšku protipovodňových zábran. Voda přestává přetékat přes zábrany do vestibulů a do obou stanic Florenc. Nyní naopak voda ze stanice Florenc-C přetéká přes vestibul do eskalátorového tunelu stanice Florenc-B.
10:00
Výška vody ve stanici Florenc-B dosáhla 31,4 m. Současný přítok i odtok do useku Florenc-B - Invalidovna je 4 700 l/s. Během následující hodiny dojde k zastavení přítoků vody přes eskalátorová schodiště všech tří stanic tohoto úseku. V důsledku toho poklesne hladina v tomto úseku o 1,8 m (až do hladiny, kdy dojde k vyrovnání odtoku a přítoku vody).
10:00
Voda ve stanici Můstek-B dosahuje 18,5 m nad úroveň nástupiště (8,4 m nad úroveň nástupiště stanice Můstek-A). Do tohoto úseku trasy B přitéká od stanice Florenc-B 4 200 l/s a odtéká na trasu A 2 300 l/s.
11:00
Voda ve stanici Florenc-C poklesla na úroveň podlahy vestibulu. Netěsnostmi odtéká ztrasy C na trasu B asi 225 l/s. Voda tak ve stanici Florenc-C pomalu klesá (rychlostí 7 cm za hodinu)
11:00
Došlo k zastavení přítoků povrchové vody do úseku Florenc-B - Invalidovna přes eskalátorová schodiště všech tří stanic. Nyní přitéká voda přes šachtu (vrt) stanice Invalidovna a ze stanice Florenc-C. Voda naopak odtéká do stanice Náměstí Republiky a do stanice Palmovka. Odtok i přítok tak poklesly na 2 500 l/s.
12:00
Výška Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli klesla pod 6 m - naměřeno 597 cm. Hladina dále klesá rychlostí 8 cm za hodinu. Průtok již poklesl o 1 600 m3/s na 3 600 m3/s.
12:20
Voda na trase A dosahuje jediné překážky - uzavřených traťových tlakových uzávěrů u stanice Muzeum-A. Přítok vody na trasu A je 1 800 l/s. Voda stoupá rychlostí asi 1,5 m za hodinu.
12:30
Uzavřeny traťové tlakové uzávěry mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Anděl
13:30
Výška vody v celém úseku Palmovka - Vysočanská se vyrovnává na kótě 0,5 m nad TK ve stanici Palmovka (3,9 m vody nad úrovní nástupiště stanice Českomoravská a 3,5 m nad úrovní nástupiště stanice Vysočanská). Přítok vody z povrchu do stanice Palmovka téměř ustal. Do stanice Palmovka však stále proudí asi 470 l/s vody od stanice Invalidovna přes netěsnosti tlakových uzávěrů.
14:30
Voda dosáhla úrovně TK u traťových uzávěrů u stanice Smíchovské nádraží. Do trasy B nyní přitéká od stanice Florenc-B 1 750 l/s a odtéká na trasu A 1 000 l/s.
15:00
Stanice Muzeum A - zjištěna voda v kolejišti ve směru od stanice Můstek A
15:30
Nařízena evakuace všech pracovníků ze stanice Muzeum A
16:00
Voda ve stanici Muzeum dosahuje úrovně TK a pomalu stoupá. Stanice je zaplavována vodou proniklou přes netěsnosti tlakových uzávěrů před stanicí. Ve zbylé části trasy A je voda na výškové kótě o 0,6 m vyšší.
16:14
Hrozí zaplavení MDT Muzeum A – vypnuta elektrická energie
16:30
Voda ve stanici Palmovka dosahuje úrovně nástupiště. Přítok vody z povrchu do stanice Palmovka se již zastavil. Do stanice však stále proudí asi 550 l/s vody od stanice Invalidovna přes netěsnosti traťových tlakových uzávěrů.
17:30
Voda ve stanici Florenc-C již poklesla o 2,6 m. Nyní odtéká na trasu B asi 150 l/s.
17:35
Hrozí zaplavení MDT Smíchovské nádraží – vypnuta elektrická energie
17:59
Výjezd hasičské jednotky do stanice Smíchovské nádraží - průsak vody pod tlakovým uzávěrem
~18:00
Voda ve stanici Muzeum-A dosahuje úrovně nástupiště a stále pomalu stoupá. Ve zbylé části trasy A je voda o 0,2 m výše. Přítok na trasu A je nyní 750 l/s.
18:00
Uzavřeny tlakové uzávěry ve spojkách A/C a C/A
18:30
Voda u traťových uzávěrů u stanice Smíchovské nádraží dosahuje výšky 2 m nad TK. Do úseku trasy B Anděl - Náměstí Republiky nyní přitéká od stanice Florenc-B 1 150 l/s. Na trasu A odtéká 700 l/s a dalších 180 l/s odtéká skrze netěsnosti tlakových uzávěrů do stanice Smíchovské nádraží.
19:00
Výpadek komunikace elektrodispečera a ztráta jakéhokoliv spojení s manipulanty na měnírnách a distribučních transformovnách
20:45
Přerušeno telefonické spojení vlakového dispečera se stanicemi v úseku Zličín – Nové Butovice
21:00
Voda ve stanici Muzeum dosahuje výšky asi 1 m nad úroveň nástupiště. Ve zbylé části trasy A je o 0,2 m výše. Přítok na trasu A poklesl na 400 l/s.
21:05
Přerušeno telefonické spojení vlakového dispečera se stanicemi celé trasy B
21:19
Žádost o náhradní povrchovou dopravu
22:00
Zavedena náhradní povrchová doprava a uzavírání vstupů do stanic trasy B
22:15
Postupné uzavření stanic trasy B
22:37
Poslední vlak do depa Zličín
23:00
Hladina vody v úseku Florenc-B - Invalidovna kulminuje na kótě 184,9 m n. m., tj. 4,68 m pod úrovní maximální hladiny rozvodněné Vltavy u stanice Florenc (189,58 m n. m.). Voda dosahuje ve stanici Florenc-B  33,9 m, ve stanici Křižíkova 32,4 m a ve stanici Invalidovna 26,4 m nad úroveň nástupiště. Na této kótě setrvá až do 2:00 následujícího dne, kdy začne klesat. Odtok i přítok již poklesly na 500 l/s a stále klesají.
Pátek 16.8.2002
00:30
Částečně uzavřen vstupní tlakový uzávěr ve stanici Muzeum A do výše 1,5 m, celý nelze uzavřít
01:00
Výška Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli klesla pod 5 m - naměřeno 498 cm. Hladina dále klesá rychlostí 5 cm za hodinu. Průtok Vltavy již poklesl o 2 300 m3/s na 2 900 m3/s.
01:30
Voda v úseku trasy B Anděl - Náměstí Republiky kulminuje na výškové kótě 184,85 m n. m., tj. 4,73 m pod úrovní maximální hladiny rozvodněné Vltavy u stanice Florenc (189,58 m n. m.). Všechny stanice v tomto úseku jsou plně zatopeny včetně eskalátorových tunelů. Vestibul není zatopen žádný (kromě "mezivestibulu" mezi eskalátorovými schodišti na vstupu do stanice Můstek-B). Výška vody dosahuje ve stanici Anděl 23,8 m, ve stanic Karlovo náměstí 20,7 m, ve stanic Národní třída 25,8 m, ve stanici Můstek-B 27,3 m a ve stanici Náměstí Republiky 29,8 m nad úroveň nástupiště.
01:30
Voda na trase A kulminuje na výškové kótě 184,8 m n. m., tj na kótě, která je 4,78 m pod úrovní maximální hladiny rozvodněné Vltavy u stanice Florenc (189,58 m n. m.). Hladina vody se zastavila 1,6 m nad nástupištěm stanice Muzeum-A a na opačném konci zaplavené části trasy A 0,6 m pod úrovní TK ve stanici Hradčanská. Voda dosahuje ve stanici Můstek-A 17,2 m, ve stanici Staroměstská 21,3 m a ve stanici Malostranská 22,8 m nad úroveň  nástupiště. Voda nyní začíná voda proudit opačným směrem - z trasy A zpět na trasu B.
02:00
Mění se směr proudění vody přes traťový tlakový uzávěr u stanice Náměstí Republiky. Nyní voda proudí do stanice Florenc-B, protože zde poklesla hladina v důsledku odtoku vody z tohoto úseku do stanice Palmovka.
04:10
Pro stále stoupající hladinu vody na přestupových eskalátorech stanice Muzeum nařízena ve 4:10 nařízena evakuace technických prostor pod úrovní vestibulu stanice Muzeum.
 
Od ranních výjezdů je provoz metra zajišťován takto:
-na trase A v úseku Skalka – Náměstí Míru
-na trase B mimo provoz
-na trase C v úseku Pražského Povstání – Háje a Pražského Povstání – Muzeum C kyvadlově jednou soupravou
06:00
Zastavil se přítok povrchové vody do metra přes šachtu (vrt) u stanice Invalidovna. Definitivně tak přestala vnikat povrchová voda do metra. V současnosti dochází k vyrovnávání hladin vody v jednotlivých úsecích metra.
09:00
Hladina vody v úseku Florenc-B - Invalidovna již poklesla o 1 m.
10:00
Voda ve stanici Florenc-C již poklesla o 3,6 m. Na trasu B stále odtéká asi 150 l/s.
odpoledne
Hladina voda v úseku Palmovka - Vysočanská kulminuje na kótě 183,75 m n. m. Od stanice Invalidovna sice stále voda přitéká netěsnostmi tlakových uzávěrů, ale její množství je menší než které je již vyčerpáváno čerpadly ze stanice Vysočanská (čerpání vody bylo zahájeno dopoledne). Na nástupišti stanice Palmovka je 4,75 m vody, ve stanici Českomoravská 9,1 m a ve stanici Vysočanská 8,7 m. Do přelití výškového horizontu mezi stanicemi Vysočanská a Kolbenova chybí 2,75 m (do úrovně TK).
16:01
Zaveden kyvadlový provoz s cestujícími jednou soupravou v každé koleji v úseku Hloubětín – Černý Most
16:21
Zaveden kyvadlový provoz s cestujícími jednou soupravou v každé koleji v úseku Zličín - Nové Butovice
20:00
Výška Vltavy na vodočtu v Malé Chuchli klesla na 400 cm. Hladina dále klesá průměrnou rychlostí 3,5 cm za hodinu. Průtok Vltavy již poklesl o 3 000 m3/s na 2 200 m3/s.
24:00
Hladina vody v úseku Florenc-B - Invalidovna již poklesla o 1,5 m. v úseku Anděl - Náměstí Republiky o 1,45 m a na trase A o 1,4 m. Voda ve všech uvedených úsecích klesá rychlostí 5 cm za hodinu. Přítok vody do stanice Smíchovské nádraží klesá. Vzestup vody se zastavil na úrovni 0,35 m pod úrovní TK. Voda již zaplavila prostor pod nástupištěm a obratové koleje.
Autor: XXX
Zpět
© Tomáš Rejdal